Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
torsdag 9. januar 2014

DM Arena HelseOmsorg21

Når

9. januar 2014 Kl. 14.30 - 18.00
Registrering fra 00.00

Hvor

Program

Nyhetssaker fra seminaret og om HelseOmsorg21:
Krever bedre og lettere datatilgang
- Kommunene må lovpålegges forskning
- Må søke om mer EU-penger
Leder: Muligheter21
Dekanene møter motstand hos helseforetakene
Krever lik tilgang til millionpott
Venter bråk rundt forskningsplan
Allmennmedisiner trakk seg i protest
DM-TV: Tror på flere Algeta-eventyr
DM-TV: - En stor dugnadsinnsats

Foredrag
Foredragene er gjort tilgjengelige som nedlastbare filer for privat bruk - klikk på 'last ned' etter foredragets navn. De kan ikke publiseres eller distribueres videre uten den enkelte foredragsholders tillatelse.

PROGRAM:


14.30 - 14.40: Velkommen
Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

14.40 - 15.00: Dette er HelseOmsorg21 - status, virkemidler og mål (last ned)
John-Arne Røttingen, leder av HelseOmsorg21

Presentasjon av status for de fem arbeidsgruppene (AG). Det settes av 15 minutter til hver presentasjon etterfulgt av 5 minutter til innspill fra salen:

15.00 - 15.20: AG1 - Næringsutvikling (last ned)
Hilde Steineger, direktør, forretningsutvikling, Pronova - BASF

15.20 - 15.40: AG2 - Forskningskvalitet og internasjonalisering (last ned)
Sameline Grimsgaard, prodekan forskning, UNN /UiT

15.40 - 16.00: AG3 - Kunnskapssystemet (last ned)
Magne Nylenna, professor og direktør/redaktør i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten/Helsebiblioteket

16.00 - 16.20: AG4 - Kommunesektoren (last ned)
Jon Magnussen, professor, NTNU

16.20 - 16.40: Pause

16.40 - 17.00: AG5 - Globale helseutfordringer (last ned)
Inger Scheel, forsker, Kunnskapssenteret

17.00 - 18.00: DEBATT - Ny innovasjonsstrategi for helse og omsorg: Slik skal offentlig og privat sektor bli bedre - sammen!

Kari Kjønaas Kjos (Frp), leder av helse- og omsorgskomiteen
Torgeir Micaelsen (Ap), medlem av helse- og omsorgskomiteen
Tone Trøen (H), medlem av helse- og omsorgskomiteen
Ole Petter Ottersen, rektor Universitetet i Oslo (UiO)
Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet
Monica Larsen, seniorrådgiver, Legemiddelindustrien (LMI)


Arrangør: Dagens Medisin

Sponsorer:

MSD

Abbvie

Pfizer