HELSEDATA: Mariann Hornnes, direktør i E-helsedirektoratet, ser ikke noen annen mulighet enn å sette Helseanalyseplattformen på pause inntil de finner en løsning som sikrer at ikke nordmenns helsedata kommer på avveie.  

Foto: Vidar Sandnes

Pauser Helseanalyseplattformen: – En svært vanskelig beslutning

Direktoratet for e-helse har besluttet å sette utviklingen av Helseanalyseplattformen på pause.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Bakgrunnen er i hovedsak juridiske utfordringer som følge av Schrems II-dommen, skriver Direktoratet for e-helse på sine egne nettsider.

Dagens Medisin har tidligere omtalt at flere store norske e-helseprosjekter sliter med å finne gode løsninger for personvern fordi de bruker amerikanske skyløsninger for lagring av helsedata. 

Veldig kort forklart:

  • USAs føderale etterretningslover gir amerikanske myndigheter rett til tilgang til informasjon om personopplysninger fra amerikanske selskaper, også hos dem som opererer i utlandet.
  • Dette er et brudd på europeisk personvernregelverk, og en EU-dom fra i fjor sommer, den såkalte Schrems II-dommen, stiller strenge krav til denne typen dataoverføring, for å sikre at europeeres personopplysninger blir like godt beskyttet etter overførselen til tredjeland som de blir i EØS.

Må være trygge

Dette har vært en svært vanskelig beslutning å ta Mariann Hornnes

Helseanalyseplattformen bruker Azure som skyleverandør, som er underlagt amerikansk lovgivning. Selskapet kan i ytterste konsekvens bli pålagt å levere ut personopplysninger, også dersom opplysningene befinner seg på servere som er lokalisert i Norge.

Les også:  Fortsatt juridiske utfordringer med datadeling

Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse forsikrer imidlertid at arbeidet med å forenkle tilgangen til norske helsedata ikke stopper opp: 

– Vi må være helt trygge på at vi beskytter norske helsedata godt nok innenfor de krav regelverket setter i dag. Helsedata er blant våre mest sensitive opplysninger, og det er tillagt stor vekt i vår vurdering, sier Hornnes i nyhetsmeldingen.

Jobber med alternativer

Det jobbes nå med å se på alternativer for å kunne realisere data- og analysetjenestene som skal leveres på Helseanalyseplattformen. Direktoratet for e-helse vil være dataansvarlig (behandlingsansvarlig) for personopplysningene på plattformen, som utvikles av Norsk helsenett SF (NHN) i samarbeid med leverandørmarkedet.

– Dette har vært en svært vanskelig beslutning å ta. Noen vil kanskje mene vi tolker regelverket for strengt, men her er det ingen fasitsvar. For leverandørene som er underlagt amerikansk lovgivning, er dette også en krevende situasjon. Vi forstår at mange vil bli skuffet over forsinkelsen, sier Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse og programeier for Helsedataprogrammet i nyhetsmeldingen. 

Helseanalyseplattformen er én av ni leveranseområder i Helsedataprogrammet. De øvrige leveranseområdene, slik som for eksempel Helsedataservice med søknads- og saksbehandlingstjenester og innsynstjenester for innbyggere, berøres ikke av beslutningen.

Uheldig, men nødvendig

Ole Johan Borge, direktør helseforskning og helseinnovasjon i Norges forskningsråd, kaller beslutningen uheldig, men nødvendig: 

– Det er svært uheldig at eHDir nå har konkludert med å sette utrullingen av Helseanalyseplattformen (HAP) på "pause". Dette vil skade forskningen og innovasjonen - og ikke minst hemme utviklingen av helsetjenesten. Vi i Forskningsrådet har investert tungt i forskning på helsedata for å styrke kapasitet og kompetanse for å kunne møte de store mulighetene som skulle komme med HAP. Når det er sagt har jeg full forståelse for at sikkerheten omkring innbyggernes helsedata har aller høyeste prioritet. Sånn sett er det bra at eHDir tar dette tunge valget. Men, det er uheldig at vi har kommet hit. La oss håpe at det kommer en løsning raskt, skriver han på sin LinkedIn-profil. 

Les også disse sakene: 

Vet ikke om EU-dom vil forsinke e-helseprosjekter

Fastleger fortviler: Må rekvirere lab-analyser på papir

Dips: – Vi vil være helt trygge før vi lanserer et nytt program

Europeiske Epic-kunder er bekymret - krever support-senter i Europa

Powered by Labrador CMS