Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

STOR OPPMERKSOMHET: Birgitte Jensen Egset, som er juridisk direktør i Direktoratet for e-helse, forsikrer at de har stor oppmerksomhet på Schrems II-dommen og er i ferd med å kartlegge hvilke konsekvenser dommen kan få. 

Foto: Direktoratet for e-helse

Vet ikke om EU-dom vil forsinke e-helseprosjekter

Direktoratet for e-helse kartlegger nå hvilke konsekvenser Schrems II-dommen kan få for Helseanalyseplattformen og andre store norske e-helseprosjekter.

Publisert: 2021-02-04 — 05.51
LES OGSÅ
Europeiske Epic-kunder er bekymret - krever support-senter i Europa

Som Dagens Medisin skriver, vil en dom i EU kunne få store konsekvenser for norske e-helseprosjekter.

«Schrems II-dommen» setter sterke begrensninger for alle som håndterer dataoverføring av personopplysninger mellom EU/EØS-land og tredjeland, deriblant USA, og kommer som en respons på at USAs føderale etterretningslover gir amerikanske myndigheter rett til tilgang til informasjon om personopplysninger fra amerikanske selskaper, også dem som opererer i utlandet.

Det inkluderer for eksempel Microsoft Azure, en skylagringsløsninger som var tenkt brukt til Helseplattformen og Helseanalyseplattformen.

I et møtereferat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre før jul, advares det om at vilkårene i Schrems II-dommen i ytterste konsekvens kan bety at Helseanalyseplattformen må anskaffes på ny. Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) kan måtte stoppes dersom Microsoft Azure ikke kan brukes som plattform.

Kartlegger

Problemstillingen berører alle virksomheter som benytter tredjelandsleverandører ved behandling av personopplysninger.
Birgitte Jensen Egset, som er juridisk direktør i Direktoratet for e-helse

Dagens Medisin har spurt Direktoratet for e-helse om en redegjørelse for hvor dette arbeidet står i dag, hvilke konsekvenser EU-dommen får for Helseanalyseplattformen og/eller andre pågående og planlagte e-helseprosjekter og hvor forsinket disse kan bli.

– Direktoratet for e-helse er i ferd med å kartlegge hvilke konsekvenser dommen kan få, og kan derfor ennå ikke si noe om det påvirker tidsplanen for Helseanalyseplattformen. Dette er kompliserte vurderinger som dataansvarlige i hele Europa arbeider med. Dette må vi få komme tilbake til når kartleggingen er klar. Det gjelder også for VKP, skriver Birgitte Jensen Egset, som er juridisk direktør i Direktoratet for e-helse i en e-post til Dagens Medisin.

Stor oppmerksomhet

Egset forsikrer at Direktoratet for e-helse har stor oppmerksomhet på Schrems II-dommen og er i ferd med å kartlegge hvilke konsekvenser dommen kan få for andre løsninger og prosjekter som Direktoratet for e-helse har dataansvaret for.

LES OGSÅ
EU-dom kan få konsekvenser for store norske e-helsesatsinger

– Vi samarbeider tett med Norsk Helsenett om dette og har dialog med sentrale leverandører. Problemstillingen berører alle virksomheter som benytter tredjelandsleverandører ved behandling av personopplysninger, og treffe alle samfunnssektorer. Direktoratet for e-helse har også dialog med Digitaliseringsdirektoratet og deltar i en særskilt koordineringsgruppe for oppfølging av Schrems II under Skates arbeidsutvalg, skriver hun videre.

Schrems II-dommen

 • EU-domstolen har avsagt en ny, prinsipiell dom om overføring av personopplysninger til USA, gjerne kalt Schrems II-dommen.
 • Dommen har fått navn fra den østerrikske personvernaktivisten Max Schrems, som krevde at det irske datatilsynet skulle stoppe overføringer av personopplysninger mellom Facebook Irland og Facebook Inc. i USA. Han begrunnet dette med at personopplysningene hans ikke var godt nok beskyttet i USA.
 • Kjernen i saken er forholdet mellom europeisk personvern og amerikanske overvåkingslover når personopplysninger blir overført fra Europa til USA.
 • Dommen tok stilling til hva som må til for at et selskap får lov til å overføre personopplysninger til USA.
 • Kilde: Datatilsynet
Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Fastlegeleder kritiserer departement-utspill

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN AVVIKLET

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!