ÅPNER DØRER: Christer Mjåset, viseadministrerende direktør i Helseplattformen, sier et samarbeid med Helseplattformen kan åpne dører til et internasjonalt marked for norske e-helseleverandører.  Foto: Lasse Moe

ÅPNER DØRER: Christer Mjåset, viseadministrerende direktør i Helseplattformen, sier et samarbeid med Helseplattformen kan åpne dører til et internasjonalt marked for norske e-helseleverandører. 

Foto: Lasse Moe

Ønsker norske leverandører med på laget

– Helseplattformen vil bety nye muligheter også for norske leverandører, fastslår viseadministrerende direktør Christer Mjåset, som ønsker å stikke hull på myten om det motsatte.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

X MEETING POINT, HELLERUDSLETTA (Dagens Medisin): Christer Mjåset mener at det har blitt etablert en myte om at Helseplattformen ødelegger hjemmemarkedet for norske e-helseleverandører.

– Med Helseplattformen skal pasienten endelig få oppleve en helhetlig helsetjeneste. Men for å få til det, trenger vi hjelp av norske leverandører. 

– Vi skal standardisere på tvers av 66 kommuner og flere helseforetak, og vi vil trenge samarbeidspartnere. Her gjelder det for leverandørene å sette seg inn i hva dette åpner opp for, sier Mjåset.

23.november inviterer Helseplattformen leverandørene til et webinar om temaet.

Muligheter i Epic

Under e-helsekonferansen EHiN21, som gikk av stabelen 9. og 10. november, sa helseminister Ingvild Kjerkol i sin åpningstale at regjeringen vil jobbe for at innovative e-helseløsninger og bruk av velferdsteknologi ikke bare skal bidra til en trygg og effektiv helsetjeneste, men at de også skal skape et hjemmemarked for norske leverandører.

Helseplattformen framholder at dette er noe også de ønsker og vil nå samarbeide med Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech for å spre kunnskap om hvilke integrasjonsmuligheter som finnes i Epic.

Det er en myte at Helseplattformen ødelegger hjemmemarkedet for norske e-helseleverandører Christer Mjåset

– Det er rivende utvikling på e-helseområdet, og det vil være leit om norske leverandører går glipp av det mulighetsrommet Helseplattformen medfører. Vi vil integrere opp mot nesten 100 ulike eksterne systemer bare fra go-live i april og muliggjøre bruk av velferdsteknologi for alle kommunene i Midt-Norge. Det er mye å glede seg til for leverandørene, sier Mjåset.

Ønsker dialog med norsk innovasjonsmiljø

Direktoratet for e-helse publiserte nylig rapporten «Samarbeid med næringslivet på e-helseområdet», som kunnskapsgrunnlag for en diskusjon om hvordan samhandlingen fungerer og bør fungere.

Rapporten fastslår at samarbeidet i dag er preget av svak tillit mellom kunde og leverandør av e-helseløsninger.

Under EHiN21 uttalte lederen i Norwegian Smart Care Cluster, Arild Kristensen, at det er et lovede signal at næringslivet nå for første gang er nevnt i en slik rapport fra Direktoratet fra e-helse, men understreket at det gjenstår å se om utfordringene blir tatt på alvor.

– Vi er 400 bedrifter som jobber på feltet, så her er det store muligheter for å tenke større og rigge en industri, sier han.

Helseplattformen håper å knytte til seg mange av disse 400 i det de ser for seg som et godt og tett nettverk med innovasjonsmiljøer som kan følge opp nye ideer til en best mulig helsetjeneste i fremtida.

– Et samarbeid med Helseplattformen åpner også for leveranser til andre Epic-kunder og dermed et internasjonalt marked for norske leverandører, påpeker Mjåset, som ser frem til at dialogen rundt arbeidet med innovasjonsstrategi for Helseplattformen skal starte på webinaret 23. november.

Derfor ble journalløsningen amerikansk

Helseplattformens kommunikasjonssjef Sigrun Berge Engen registrerer at enkelte kritiske røster stadig vender tilbake til spørsmålet om oppdraget med å bygge en felles journalløsning for de ulike helsetjenestene i Midt-Norge burde gått til norske leverandører.

Sigrun Berge Engen, kommunikasjonssjef i Helseplattformen, mener det er lite produktivt å fortsette å problematisere valget av Epic som leverandør, to-tre år etter en uavhengig anbudsrunde. 

      
        Foto: Lasse Moe
Sigrun Berge Engen, kommunikasjonssjef i Helseplattformen, mener det er lite produktivt å fortsette å problematisere valget av Epic som leverandør, to-tre år etter en uavhengig anbudsrunde.  Foto: Lasse Moe

– Vi var ute i markedet før vi gjorde anskaffelsen i 2016-2019, og måtte fastslå at ingen norske leverandører på det tidspunktet kunne tilby oss det vi trengte. Og vi hadde ikke tid til å vente, for journalsystemene ved sykehusene i Midt-Norge var modne for utskifting, sier Berge Engen.

I motsetning til andre deler av landet, skulle ikke Midt-Norge videreføre eksisterende systemer, men kunne starte med blanke ark.

– Da vi etter regler som gjelder for offentlige anskaffelser og regionalt og kommunalt selvstyre hadde gjennomført en uavhengig anbudsrunde, falt altså valget på den amerikanske leverandøren Epic, og dette er det lite produktivt å fortsette å problematisere to-tre år etter. Det betyr ikke at norske leverandører ikke kan ha nytte av Helseplattformen, sier Berge Engen, og minner om at arbeidet i Midt-Norge er mer enn et bytte av journalløsning.

– Åpner dører til global marked

Berge Engen påpeker at Helseplattformen åpner for en rekke samarbeidsmuligheter som ikke finnes i dag.

Nytt medisinsk utstyr og nye løsninger innen velferdsteknologi skal knyttes sammen med Helseplattformen, og gjennom Epics utviklerprogram kan også tredjepartsleverandører utvikle og tilby helseapper som blir integrert med Epic. Det norske teknologiselskapet Pexip har gjort nettopp dette med sin løsning for videokonsultasjoner. Produktet deres er nå tilgjengelig for Epic-kunder over hele verden.

– Samarbeidet med Epic gir Pexip tilgang på et marked som er langt mye større enn det norske, sier Berge Engen, som mener at dette er et eksempel på at Helseplattformens forhold til Epic ikke hemmer norsk leverandørindustri, men snarere åpner dører til det globale markedet.

Powered by Labrador CMS