Direktoratet for e-helse: – Vi tilpasser oss Legeforeningens møtekalender

– Partene blir involvert også utover ordinære høringsprosesser, understreker Direktoratet for e-helse.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Som Dagens Medisin skrev onsdag går fagmiljøer knallhardt ut mot hvordan Direktoratet for e-helse jobber med e-helseprosjekter.
–  Direktoratet for e-helse inviterer sjelden til reelle høringsrunder selv på sentrale veivalgdokumenter, men inviterer oftest til å gi innspill innenfor korte frister på uferdige dokumenter, skriver lederne for Apotekforeningen, Fysioterapeutforbundet, Legeforeningen, Psykologforeningen og Tannlegeforeningen i et brev til direktoratet.

Vi tilpasset innspillprosessen for Normen til Legeforeningens møtekalender Karl Vestli

Legeforeningen viser til at det kun har vært en kort muntlig dialog med direktøren for Direktoratet for e-helse i etterkant av brevet, og at det er ikke kommet noe skriftlig svar etter det Legeforeningen kjenner til.

–  Hvorfor er dette så alvorlig slik dere og de andre foreningene beskriver i brevet?

–  Det er en alvorlig bekymring at vi ikke har fått til reelle forankringsrunder. Dette ser vi nå konsekvensene av sju år etter stortingsmeldingen om Én innbygger, én journal. Vi har fortsatt ikke fått avklart det konkrete informasjonsbehovet som de nye løsningene skal dekke og heller ikke hvem som skal beslutte og hvem som betaler, svarer legepresident Marit Hermansen.

–  Vi får ikke tak i hovedutfordringene tidlig nok når vi ikke har tilstrekkelig gode høringsrunder. Det er også derfor vi har et stramt regulert høringsinstitutt som statsforvaltningen skal forholde seg til, sier hun.

Direktoratet for e-helse viser imidlertid til at de strekker seg langt utover ordinære høringsprosesser, ved at de tilpasser seg aktørenes interne prosesser:

Karl Vestli erdivisjonsdirektør for strategi og portefølje i Direktoratet for e-helse. Foto: Camilla Smaadal

–  Det er klare kriterier for hva som skal på høring. I slike prosesser følger vi selvfølgelig regler for høringsfrister, sier Karl Vestli, divisjonsdirektør for strategi og portefølje i Direktoratet for e-helse.

–  Vi har imidlertid ønsket å involvere langt ut over det som må sendes på høring, og derfor åpnet for innspill fra interesserte aktører. Mange er glade for dette.

– Vi er kjent med at Legeforeningen, når det gjelder denne ekstra involveringen som altså kommer i tillegg til de ordinære høringsrundene, synes det er krevende når fristene settes til mellom tre og seks uker.

–  Derfor forsøker vi så langt vi kan å tilpasse oss aktørenes interne prosesser. Senest gjorde vi dette da vi tilpasset innspillprosessen for Normen (norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, red.anm) til Legeforeningens møtekalender.
Motbør
Direktoratet møter mye motbør for sitt arbeid også med ny nasjonal kommunal journalløsning.
Les mer: – Jeg bare vet at det er galt. Vi må si ifra
Prosjektet er beregnet til å koste 11 milliarder kroner så langt, men får kritikk for at det er for digert. Helse Sør-Østs IKT-direktør Rune Simensen viser til at han er skeptisk til kjempeprosjekter. Dette reagerte Christine Bergland, direktør for direktoratet på, og sier hun stusser på Simensens uttalelser.
Les om det her: – «Stusser» på Helse Sør-Østs uttalelser

Powered by Labrador CMS