FORVENTNING: Det får være opp til pasientene om vi innfrir, sier Anne Marte Ladim, Lege og leder for gynekologiske tjenester i Dr. Dropin.

Det får være opp til pasientene om vi innfrir

Tilsvar til innlegget "Om Dr. Dropins markedsføring".

Publisert

I ET INNLEGG onsdag 11. oktober skriver lege Patji Alnaes-Katjavivi ved Ullevål sykehus om Dr.Dropins markedsføring. Innlegget er en respons på annonsene vi har hatt for våre gynekologiske tjenester. Hovedpoenget til Alnaes-Katjavivi er at Dr.Dropin driver med villedende markedsføring.

På noen konsultasjoner bruker vi musikk. Det er gjennomtenkt hvilken farge vi har malt veggene og hvilket interiør vi har i klinikken.

Ifølge Patji Alnaes-Katjavivi gjør annonsene at potensielle brukere ser for seg en annerledes opplevelse hos oss sammenliknet med hos det offentlige. Han sier at denne opplevelsen "i realiteten ikke finnes" – altså hevder Alnaes-Katjavivi at gynekologene i Dr.Dropin ikke kan gi et bedre tilbud enn andre gynekologer. Og ja, det kan godt være. Men det er opp til pasientene å avgjøre, ikke Alnaes-Katjavivi.

PASIENTOPPLEVELSEN. I forbindelse med utformingen av annonsene intervjuet vi pasientene selv. Hva sa de? De fortalte at de ofte satt igjen med flere spørsmål enn svar etter en konsultasjon. At de kan ha en klump i magen når de skal til gynekologen. At de har blitt fortalt at smertene nok bare sitter i hodet. At det er ubehagelig, at de ikke blir hørt og at de føler seg sårbare. Dette er gjenkjennbart fra Kvinnehelseutvalget sin rapport (NOU 2023:5) som konkluderte med at kvinners helse nedprioriteres. Rapporten sier blant annet at kvinner melder om ikke å bli trodd, at sterke smerter og blødninger bagatelliseres, og at det tar lang tid før diagnoser stilles og behandling igangsettes. Leser man kommentarfeltene på sosiale medier der annonsene våre er omtalt, får man også samme pekepinn.

I samarbeid med gynekologene våre har vi sett på hvordan vi kan utvikle helsetjenestene vi tilbyr. Selv om en celleprøve, UL eller konisering teknisk sett utføres helt likt, er det likevel forskjell i måten man kan gjøre det på. Vi har ekstra fokus på klinisk kommunikasjon og retningslinjer rundt dette, fordi denne pasientgruppen i natur av hva som blir undersøkt er ekstra sårbar. På noen konsultasjoner bruker vi musikk. Det er gjennomtenkt hvilken farge vi har malt veggene og hvilket interiør vi har i klinikken. Vi har også skaffet engangsskjørt fordi vi gjennom intervjuene lærte at mange pasienter trolig ville oppleve konsultasjonen som mer komfortabel. Dette er noen eksempler på hvordan vi vil at gynekologisk helsehjelp skal oppleves enklere og tryggere for norske kvinner.

HØYT NIVÅ. Våre annonser handlet ikke om gynekologene i det offentlige er dyktige i jobben sin eller ikke. Gynekologer i Norge holder generelt et svært høyt faglig nivå, uansett hvor de jobber. Våre annonser handlet om perspektivet til pasientene, hva som er viktig for dem og at vi tok dette på alvor. Annonsene fortalte ikke hvorvidt de skulle ha tillit til det offentlige helsevesenet, men om hvilken standard de kan forvente når de oppsøker Dr.Dropin. Så får det være opp til nettopp pasientene å vurdere om vi innfrir.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS