SLÅR ALARM: – Budsjettkuttene innen psykisk helsevern for barn og unge har fortsatt etter at Høie ble helseminister i 2013, skriver Børge Mathiassen (bildet) og tre leder-kolleger ved UNN. Helseforetaket har, i likhet med de fleste andre helseforetak, ikke greid å oppfylle prioriteringsregelen innen psykisk helsevern. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

UNN-ledere med varsko om psykisk helsevern

Fire ledere innen psykisk helsevern ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sier situasjonen i psykisk helsevern ved sykehuset er kritisk.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

–  Det kan stilles spørsmål på flere fagområder om vi leverer faglig forsvarlige psykiske helsetjenester. Trolig har situasjonen vært slik lenge.

Det skriver fire ledere i psykisk helsevern ved UNN i en kronikk i sykehusets egen avis.

De skriver at det fra 2008 til 2018 var 10 tilsyn fra Helsetilsynet med psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB).

–  Samtlige tilsynsrapporter viser avvik, altså lovbrudd, noe som neppe kan sies å være faglig forsvarlig, skriver de fire, deriblant Børge Mathiassen, som er psykologspesialist og avdelingsleder ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Overfor Dagens Medisin var Mathiassen i desember i fjor klar på at prioriteringen innen psykisk helsevern var på gale veier, og at det var «helt i det blå» hvorvidt sykehuset ville greie å oppfylle Den gylne regel.
Regelen er ment å skulle legge til rette for at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig vekst som er høyere enn vanlig sykehusbehandling.

Som Dagens Medisin har skrevet, har ingen av de regionale helseforetakene greid å oppfylle regelen når det gjelder psykisk helsevern, i perioden 2013 til 2017.

Les mer: Høie lovte å prioritere psykisk helse - slik gikk det

De fire UNN-lederne peker på at heller ikke UNN greier dette, og heller aldri har fått det til:

–  Det tok mange år før den gylne regel ble tematisert i UNN’s styrepapirer. Og når den først er adressert, ser vi at UNN aldri har nådd styringskravene som er tydelig beskrevet i Den gylne regel. Dette må tidligere og nåværende UNN-styrer ta ansvar for. Ignoreringen av Den gylne regel er en viktig forklaring på situasjonen psykisk helsevern i UNN befinner seg i dag. Budsjettkuttene innen psykisk helsevern for barn og unge har fortsatt etter at Høie ble helseminister i 2013. Signalene for 2020 er at UNN fortsatt skal kutte i budsjettene, skriver de.

Administrerende direktør ved UNN, Anita Schumacher som startet i jobben i januar i år, sier følgende: 
 – Vi erkjenner at UNN ikke har lyktes med å nå målene innenfor psykisk helse og rus. Regjeringens formål med Den gylne regel er at psykisk helse og rus skal ha større vekst enn somatikken. Vi planlegger derfor i 2020 å sette inn flere tiltak for å styrke både voksenpsykiatrien og barne-og ungdomspsykiatrien i UNN, sier Anita Schumacher til pingvinen.no.

Powered by Labrador CMS