Helseminister Bent Høie (H) lover raskere psykisk helsehjelp, og lanserer ytterligere tre pakkeforløp i psykisk helsevern. Arkivfoto.  Foto:
Helseminister Bent Høie (H) lover raskere psykisk helsehjelp, og lanserer ytterligere tre pakkeforløp i psykisk helsevern. Arkivfoto. Foto:

Lover raskere hjelp for spiseforstyrrelser

Tre nye pakkeforløp i psykisk helse er klare: Pasienter med psykose, spiseforstyrrelse og tvangslidelse loves raskere og bedre hjelp.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

En hyppig dødsårsak for ungdom er følgetilstander av spiseforstyrrelser. Nå er pakkeforløp for spiseforstyrrelser klar, samt også for psykose og tvangslidelse (OCD).
For unge med alvorlige spiseforstyrrelser eller psykoselidelse vil fristen for oppstart av behandling være 7 dager.
Les også:  - Vinninga opp i spinninga for psykisk helsevern

I høst ble de første pakkeforløpene lansert. Disse var generelle og ikke tilstandsspesifikke: Utredning og behandling barn og unge, utredning og behandling voksne, samt verrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

– Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass enda flere pakkeforløp innen psykisk helse. Å ikke vite hva som skal skje, gjør det tyngre å være syk. Både for den som har sykdommen og for dem som er glade i ham eller henne. Ventetiden blir lettere dersom man vet hva som skal skje, når det skal skje, og hvem som har ansvaret. Pakkeforløp innebærer at pasienten skal få vite nettopp dette, sier helseminister Bent Høie.
Brutte avtaler for over 2000  barn og unge
Ifølge tall Dagens Medisin har fått fra Helsedirektoratet var det i august i fjor 8330 brutte pasientavtaler i psykisk helsevern, hvorav 2359 pasientavtaler for barn og unge. (Helse Midt hadde ikke levert tall for barn/unge).

Helseministeren har tidligere medgitt at ventetiden for barn og unge som venter på helsehjelp i psykisk helsevern er for lang, og at dette kan få store konsekvenser.

Les mer: Høie: – Ventetiden for barn og unge er for lang

Fagfolk har uttrykt bekymring for hvordan de skal greie å gjennomføre pakkeforløpene med de ressursene de har.

– Pakkeforløpene krever forløpskoordinatorer og høyere spesialistdekning samt økte IKT-kostander fordi man skal monitorere og kartlegge behandlingsforløp blant annet, uttalte avdelingsleder Børge Mathiassen, ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved UNN i høst.
Les mer: – Budsjettkutt i psykisk helse kalles «omstillingstiltak»

I pakkeforløpene får hver pasient får sin egen koordinator, som skal være pasientens og pårørendes kontaktperson. Koordinatoren skal sørge for kontinuitet og sammenheng i behandlingsforløpet, og at pasienten unngår unødvendig venting. - Pasienten kan være trygg på at det ikke svikter underveis eller i overgangene mellom tjenestene, sier Høie i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS