Vi trenger en bærekraftig tobakkspolitikk

Skal vi konvertere røykere og redde liv, er vi avhengig av at fordelene med å konsumere nikotin uten å dra inn røyk i lungene, gjenspeiles i avgiftsnivået.

Publisert
Markus Lindblad
Markus Lindblad

Innlegg: Markus Lindblad, kommunikasjonssjef for de Haypp Group-eide nettbutikkene Snuslageret.no, Snushjem.no og Snus.com

RØYKINGEN SYNKER stadig og en bærekraftig politikk er nødvendig for å nå et røykfritt samfunn. Snus og nikotinporsjoner spiller en viktig rolle i å redde liv, og et utdatert syn på disse produktene er ikke ansvarlig.

I et innlegg i Dagens Medisin skriver generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen at vi bør støtte dem som prøver å leve sunnere. Dette kunne vi ikke ha vært mer enig i. Vi heier på alle som klarer å slutte å røyke.

AVGIFTSNIVÅET. Ingenting er viktigere for helsen eller for folkehelsen. Løsningen ligger imidlertid ikke i å gjøre varer, som snus, dyrere. Dagens forskning viser at hver annen konvertert røyker er et reddet liv. Skal vi konvertere røykere og redde liv, er vi avhengig av at fordelene med å konsumere nikotin uten å dra inn røyk i lungene, gjenspeiles i avgiftsnivået.

Ved årsskiftet ble avgiften på snus i Norge redusert med 25 prosent. Regjeringen la nylig frem revidert statsbudsjett for 2021, der det foreslås at avgiften på tobakksfri snus skal utgjøre halvparten av avgiften på snus når produktene blir tillatt i Norge.

Folkehelse innen området for tobakk bygges ikke med økte skatter og avgifter, men gjennom innovasjon og bevissthet om alternativer og risiko

ENDIMENSJONALT. At Finansdepartementet uttrykker at avgiften på nye nikotinprodukter bør være tilpasset helseskaden de kan utgjøre, viser at vi er på vei bort fra den endimensjonale holdningen til ulike produkter, som dessverre lever videre hos Kreftforeningen. Folkehelse innen området for tobakk bygges ikke med økte skatter og avgifter, men gjennom innovasjon og bevissthet om alternativer og risiko.

Snus er ikke et helseprodukt, men utgjør på langt nær den skaden sigaretter gjør. En studie som ble utført av Folkehelseinstituttets Karl Erik Lund og Tord Finne Vedøy, viser at nordmenn anslår helseskaden ved snusbruk til omtrent 80 prosent av den ved sigaretter. Medisinske ekspertgruppers anslag tilsier imidlertid at ti prosent er omtrent det riktige.

FEILOPPFATNINGER. En stor risiko ved disse feiloppfatningene er at snus som røykavvenningsprodukt blir for lite brukt. Ross nevner selv at pris funker.

Ytterligere avgifter vil imidlertid kun bidra til å forsterke disse feiloppfatningene og at ingen stumper røyken.

Avgiftsdifferensiering, på den andre siden, skaper insentiv for røykere til å konvertere til mindre skadelige produkter.

HELSE OG KLIMA. Saken har også en prinsipiell side. Koronastengte grenser, og avgiftsreduksjonen ved årsskiftet, har synliggjort omfanget og konsekvensene av grensehandelen på en ny måte. Utover minsket klimaavtrykk har den norske stat fått inn syv milliarder kroner mer i form av avgifter.

De økte statsinntektene og den beregnede klimaeffekten er nok et argument for å senke avgiften på snus til det foreslåtte nivået for tobakksfri snus. Slik harmoniseres det norske avgiftsnivået for snus med det svenske.

Dette vil, i kontrast til mye annet, være et godt helse- og klimatiltak.


Interessekonflikt/disclaimer:
Haypp Group er et e-handelskonsern og Norges største forhandler av snus. Selskapet står blant annet bak de norske nettbutikkene Snuslageret.no, Snushjem.no og Snus.com, som selger snus.

Powered by Labrador CMS