Odontologiske læresteder bør prioriteres i vaksineprogrammet

Hvis FHI prioriterer studenter og ansatte ved de odontologiske lærestedene i køen for koronavaksine, kan smitterisiko i klinikkene reduseres – og føre til at tannlegestudenter uteksamineres som planlagt.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Tiril Willumsen

Innlegg: Tiril Willumsen, dekan ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo
Bodil Lund, leder ved Institutt for klinisk odontologi, Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB)
Mohammed Al-Haroni, leder ved Institutt for klinisk odontologi vd UiT - Norges arktisk universitet

I EN KRONIKK i Dagens Medisin 6. februar uttrykker leder Lena Monsen i Tannlegeforeningens studentforening sterk bekymring for at manglende praktisk trening under koronapandemien vil føre til forsinkelser i studiene. Ansatte ved de odontologiske lærestedene i Norge deler hennes bekymring.

Manglende klinisk ferdighetstrening på grunnutdanningene til tannpleie- og tannlegestudiet, og for kandidater på spesialistutdanningene, er en realitet.

PASIENTER UTEBLIR. I 2020 var universitetsklinikkene helt stengt fra mars til mai. Fra august til i dag har klinikkdriften vært sterkt nedskalert, og våre studenter står i fare for ikke å bli uteksaminert som planlagt.

Mange pasienter avbestiller oppsatte timer i frykt for å bli smittet på klinikkene – til tross for at klinikkene drives med forsterket basalt smittevern og at dette formidles til pasientene. Våre studenter er helt avhengig av at pasientene møter til behandling slik at de kan få nødvendig klinisk trening.

VAKSINERING GIR TRYGGHET. Påkrevd vaksinering av studenter og ansatte vil trygge våre pasienter. Dersom studenter og ansatte på studentklinikkene blir vaksinert, vil risikoen for smitte i klinikkene reduseres ytterligere og utsiktene for nedstenging reduseres vesentlig. Dermed vil vi være nærmere målet med å kunne uteksaminere studenter som planlagt. Vi har derfor, i brev til Folkehelseinstituttet (FHI), bedt om at studenter og ansatte ved de odontologiske lærestedene blir prioritert i vaksinekøen.

De odontologiske lærestedene er dessuten plassert i befolkningstette områder, og en prioritering i vaksinekøen kan lette smittetrykket i disse områdene. I tillegg er våre profesjoner og våre studenter tannhelsepersonell og det bidrar også til at vi bør prioriteres.

UTEKSAMINERING I FARE. Tiltak for å kompensere for tapt klinikktid, er første prioritet for lærestedene og vi jobber med å finne løsninger. Men som de seneste månedene har vist oss, kan smittesituasjonen fort endre seg, og planlagte tiltak kan vise seg vanskelig eller umulig å gjennomføre.

Ytterligere nedstenging av vår universitetsklinikk, som følge av nye lokale smitteutbrudd, kan føre til at våre studenter ikke uteksamineres som planlagt. Det vil få store økonomiske konsekvenser for studentene, fakultetet og for samfunnet.

En prioritering av de odontologiske lærestedene i vaksinekøen kan lette smittetrykket i befolkningstette områder og redusere risikoen for smitte ved studentklinikkene

HÅP LIKEVEL? Med de tiltakene vi nå planlegger for utover våren, vil vi klare å få uteksaminert våre studenter som planlagt. Men hvis vi må fortsette som i dag, med sterkt nedskalert drift – og i verste tilfelle må stenge klinikkene – kan dette bli svært vanskelig.

Våre studenter, veiledere og fagansatte har siden mars 2020 gjort en fantastisk innsats for å hindre ytterligere/full nedstenging, basert på gode rutiner og et forsterket basalt smittevern.

Vi håper vi når frem med vår «søknad» om prioritering i vaksinekøen slik at vi – som planlagt – kan avholde vår tradisjonelle vitnemålsseremoni.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS