Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Vi trenger pasienter for å bli gode tannleger

Koronarestriksjonene fører til at tannlegestudenter ikke får nok praktisk trening med pasienter. Mange av oss frykter for å måtte gå et helt år om igjen – eller å bli annenrangs tannleger med dårlige jobbutsikter.

Publisert: 2021-02-06 — 15.09
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Lena Monsen

Kronikk: Lena Monsen, leder av NTF Student – Tannlegeforeningens studentforening

DA HELE LANDET stengte ned i mars 2020, ble all fysisk undervisning ved universitetene satt på vent. Den teoretiske undervisningen ble digitalisert, men dette lar seg ikke gjøre med mesteparten av den praktiske undervisningen.

Vi er svært bekymret for hvordan dette vil påvirke fremtiden vår. Læringsutbyttet av studiet vårt er avhengig av at vi er i kontakt med pasienter.

DIGITAL UTFORDRING. For å kunne tilegne oss nødvendig kunnskap, bør vi være fysisk til stede og møte mennesker. Det er svært vanskelig å tilegne seg de samme profesjonelle kunnskapene på en digital plattform. Dette gjelder oppgaver som å bore, ta avtrykk, utføre kliniske diagnoser – og oppbygging av tenner. Man kan ikke opparbeide seg ferdigheter som finmotorikk og klinisk erfaring på nett.

I en nylig offentliggjort undersøkelse i regi av NTF-Student; Studiesituasjonen for norske tannlegestudenter, 2020, svarte 67 prosent at de fikk mindre tid på klinikk enn de normalt skulle hatt. Studenter som har tilnærmet normal klinikktid, får også mindre praktisk trening fordi mange pasienter avlyser timene på grunn av koronasituasjonen.

FREMTIDSFRYKT. I den samme undersøkelsen kommenterer flere at de føler de får for lite mengdetrening. Mange frykter at de må gå ut av studiet uten nok klinisk erfaring. Dette fører igjen til at flere studenter bekymrer seg for at det skal bli vanskeligere å få jobb etter endt studieløp. 57 prosent svarer at de er bekymret for at de ikke skal få tilstrekkelig med kunnskap som følge av koronapandemien.

Nesten like mange, 56 prosent, er bekymret for at arbeidsgivere skal tro at de som studerer under pandemien, ikke tilegner seg gode nok kunnskaper.

Ferdigheter som finmotorikk og klinisk erfaring kan ikke opparbeides via nett, og vi er svært bekymret for at mangelen på praktisk trening påvirker fremtiden vår

GIR LITE MENING. Flere av universitetene har tilrettelagt så godt de kan, men restriksjonene fra regjeringen hindrer dem i å lage et optimalt undervisningopplegg for mange av studieprogrammene. Som førsteamanuensis Qalbi Khan fra Universitetet i Tromsø (UiT) skriver i sitt debattinnlegg i Khrono tidligere i år: «Videosnutter av disseksjon av kadavre og tennenes varierende anatomi gir dessverre veldig lite mening».

Den tidlige praktiske undervisningen skal legge et grunnlag og en forståelse, som resten av studiet bygger på.

HARDT RAMMET. Alle tannlegestudenter er avhengige av praktisk undervisning. Vi må møte pasienter, og vi må møte mange av dem. Vi er avhengige av pasientkontakt og veiledning. Dette er essensielt for at vi skal kunne utvikle oss og få nok erfaring og kunnskap før vi skal ut i arbeidslivet.

Også studenter som er avhengige av tilgang til laboratorier for å utføre ulike oppgaver, er hardt rammet. Studenter som tar kjemi- og biologifag, må utføre lab-arbeid for å tilegne seg den kunnskapen de trenger.

Flere av universitetene har gjort det klart at de ikke utdanner «korona-studenter». Kravene til eksamen er de samme, uavhengig av situasjonen i landet. Samtidig er flere av oss tannlegestudenter bekymret for ikke å føle oss trygge nok i yrket, selv om vi består eksamenen.

NOE MÅ GJØRES! I undersøkelsen svarer 41 prosent at de er bekymret for eksamen som følge av at de får for få pasienter. Mange frykter de må gå året om igjen på grunn av situasjonen. Det holder ikke mål.

Restriksjonene er så strenge at mange studenter sliter psykisk i tillegg til at de mister mye av det som gjør studentlivet til et unikt og svært minneverdig kapittel i livet. Når restriksjonene fra regjeringen attpåtil er så strenge at flere studenter gir opp eller taper hele årsinntekter fordi de må gå året om igjen, så må noe gjøres. Studentene skal ikke behøve å bekymre seg for fremtiden fordi «alle skjæres over samme kam».

Tannlegestudentene er i en spesiell situasjon. Dette må det tas hensyn til.

HVOR ER FORSTÅELSEN? Vi etterlyser større forståelse for at studieprogrammet vårt krever praktisk undervisning. Ved endt studieløp skal vi sitte på de samme kunnskapene som står i læreplanmålene, uavhengige av koronakrisen. Hvis regjeringen fortsetter å stenge ned universitetene på denne måten stort lenger, kan konsekvensene for de rammede studentene bli enorme.

La oss få den erfaringen vi trenger, og la oss få den nå. Det er vi som er fremtiden. Det er vi som skal behandle, operere, undervise, diagnostisere og utvikle landet. Gi oss rom blant alle disse restriksjonene. Gi oss rom til å utvikle oss – og tilegne oss erfaring. La oss bli profesjonelle.

Vi er bekymret. Er ikke du?


Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!