Fosterreduksjon ved ukompliserte tvillingsvangerskap

Sammenligningen av svangerskapsutfall må ikke gjøres ut ifra den totale tvillingpopulasjonen, men ut ifra tvillingsvangerskap som har to morkaker.

Publisert

Torbjørn Moe Eggebø, seksjonsoverlege ved Nasjonalt senter for fostermedisin
Guttorm Haugen, seksjonsleder ved Seksjon for fostermedisin, OUS
I NORGE HAR det hittil vært utført færre enn 50 fosterreduksjoner. Inngrepene har vært fordelt mellom Nasjonalt senter for fostermedisin i Trondheim og Seksjon for fostermedisin ved Oslo Universitetssykehus (OUS).
Fosterreduksjoner har vært utført ved trilling- og firlingsvangerskap – og ved tvillingsvangerskap der den ene tvillingen har vært syk.
UTFORDRING. Lovavdelingen i Justisdepartementet konkluderte i februar 2016 med at abortloven åpner for fosterreduksjon av ett eller flere friske fostre. Før fullgåtte tolv uker (11 uker + 6 dager) gjelder kvinnens selvbestemmelsesrett. Etter tolv uker må hun søke en abortnemnd om svangerskapsavbrudd. Nasjonalt senter for fostermedisin og Seksjon for fostermedisin, OUS venter på hva som blir den endelige anbefalingen fra Helsedirektoratet og fra Helse- og omsorgsdepartementet.
Det er teknisk vanskelig å utføre fosterreduksjon tidlig i svangerskapet. Komplikasjonsraten ved fostervannsprøver øker jo tidligere man tar prøven, og man må vente tilsvarende økning av komplikasjonsraten ved tidlig fosterreduksjon.
ALVORLIG SVAKHET. Mathias Barra og Liv Ariane Augestad kommenterer fosterreduksjon i Dagens Medisin på nett 12. april. De viser til en oversiktsartikkel av Mark Evans. Han har publisert en artikkel basert på 25 års erfaring med fosterreduksjon. Han konkluderer med at abortraten hos tvillinger blir redusert ved fosterreduksjon. Barra og Augestad angir at spontanabortraten ved tvillingsvangerskap ubehandlet er på omkring åtte prosent.
Artikkelen til Evans har en alvorlig svakhet. Den tar ikke hensyn til korionisitet (monokoriote eller dikoriote tvillingsvangerskap), det vil si om tvillingene har felles morkake eller hver sin morkake. Den høye komplikasjonsraten ved tvillingsvangerskap er først og fremst tilknyttet svangerskap der tvillingene bare har en morkake. Dette er vist i en studie av Sebire. Kumulativ risiko for spontanabort i tvillingsvangerskap med to morkaker var på mellom to og tre prosent i andre trimester, mens den var på tolv prosent hos tvillinger med en morkake (se figur). Tvillingsvangerskap med en morkake har fått bedre prognose de siste femten årene på grunn av laserbehandling ved transfusjonssyndrom.
IKKE MEDISINSK GEVINST. Fosterreduksjon ved tvillingsvangerskap med en morkake kan bare gjøres med føtoskopi der man koagulerer navlesnoren til den ene tvillingen. Det kan ikke gjøres i første trimester, og det har aldri vært utført i Norge.
Sammenligningen av svangerskapsutfall må ikke gjøres ut ifra den totale tvillingpopulasjonen, men ut ifra tvillingsvangerskap som har to morkaker.
En relevant sammenligning er utført i Israel av Hasson med kolleger, og de konkluderer med at det ikke er medisinsk gevinst ved å redusere tvillingsvangerskap.

RISIKO: Figuren viser risiko for spontanabort/tidlig fødsel i andre og tredje trimester i tvillingsvangerskap med en morkake (øvre linje) og tvillingsvangerskap med to morkaker (Sebire et al.)
RISIKO: Figuren viser risiko for spontanabort/tidlig fødsel i andre og tredje trimester i tvillingsvangerskap med en morkake (øvre linje) og tvillingsvangerskap med to morkaker (Sebire et al.)

Cochrane database skriver at det ikke finnes randomiserte studier som belyser problemstillingen.

Les også: Selvbestemt fosterreduksjon av tvillinger


NY KONKLUSJON. Nordic network in fetal medicine konkluderte i april 2016 med at:
•    Muligheten til å få utført fosterreduksjon, bør være lik i de nordiske landene. Reduksjon av tvillingsvangerskap er ikke lov i Danmark, men tillatt i Sverige og Finland.
•    Nøyaktig bestemmelse av korionisitet (antall morkaker) skal gjøres før inngrepet.
•    Inngrepet bør ikke gjøres før man har kunnet foreta en grundig ultralydvurdering av fostrene.
•    Fosterreduksjon bør tilbys ved trilling- og firlingsvangerskap.
VURDERING. Slik er vurderingen fra Nasjonalt senter for fostermedisin og Seksjon for fostermedisin ved OUS:
•    Fosterreduksjon bør ikke utføres før svangerskapsuke 12.
•    Detaljert ultralydundersøkelse av fostrene må gjennomføres før fosterreduksjon.
•    Det er ikke vitenskapelig vist gevinst ved reduksjon av friske tvillingsvangerskap.
Kilder:
Evans MI, Ciorica D, Britt DW, Fletcher JC. Update on selective reduction. Prenat Diagn. 2005 Sep;25(9):807–13.
Sebire NJ, Snijders RJ, Hughes K, Sepulveda W, Nicolaides KH. The hidden mortality of monochorionic twin pregnancies. Br J Obstet Gynaecol. 1997;104:1203-7.
Hasson J, Shapira A, Many A, Jaffa A, Har-Toov J. Reduction of twin pregnancy to singleton: does it improve pregnancy outcome? J Matern Fetal Neonatal Med. 2011;24:1362-6.

Powered by Labrador CMS