TYDELIGE RÅD: - Det er viktig at retningslinjene som kommer ut er tydelige, sier legepresident Marit Hermansen. Foto: Vidar Sandnes

Norske leger stålsetter seg for vanskelige prioriteringer

Slår de mørkeste scenariene til, kan prioriteringene i helsevesenet i tiden fremover handle om hvem som ikke skal få behandling. 

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Legepresident Marit Hermansen frykter Covid-19-epidemien kan gi vedvarende og krevende utfordringer for sykehusene:

- Vi har en veldig god helsetjeneste i Norge som gjør at prioriteringer oftest handler om hvem som skal komme først. Men dette kan komme til å handle om, gitt at de mørkeste scenariene slår til, hvem som ikke skal få behandling, sier hun, men påpeker:

- Det vi nå gjør, denne dugnaden som har store konsekvenser for mange, er for at vi skal unngå disse voldsomme prioriteringene og klare å håndtere de alvorlig syke.

Som Dagens Medisin skrev tirsdag, har helse- og omsorgsminister Bent Høie lovet full ryggdekning til helsepersonell som må ta vanskelige valg og i noen tilfeller si nei til behandling.

Bakgrunnen var en sak på NRK Dagsrevyen om en ALS-pasient som har fått sin operasjon utsatt.

Hermansen er, på vegne av sine medlemmer, glad for å få denne støtten, helt fra øverste hold.

- Noe av det viktigste i både Norheim-utvalget og Magnussen-utvalget, og også i prioriteringsmeldingen er at det går en linje, helt fra Stortinget og regjeringen og til sykesengen. Det opplever jeg at Høie støtter, sier hun.

Prioriteringsmeldingen er en veileder til å ta bevisste valg om hva som skal gjøres først og hva som må vente, om hvem som skal få og hvem som skal få mindre eller hvem som ikke skal få.

Hermansen kaller prioriteringsmeldingen «et godt utgangspunkt», men mener den trenger tilpasninger til den situasjonen vi stå i akkurat nå.

- Dette er en ekstremsituasjon vi aldri har vært borti før og de overordnede kriteriene fra Helsedirektoratet må tilpasses denne situasjonen, noe jeg vet at de jobber med.

Legeforeningen bidrar med råd gjennom sine fagmedisinske foreninger som har spisskompetanse innen ulike felt.

- Våre fagmedisinske foreninger har organisert seg slik at de er klare til å gi råd til myndighetene. Det vil være behov for både overordnede råd og hvordan rådene skal operasjonaliseres, sier hun.

- Samtidig har vi forskjellig ansvar. Vi vil gjerne ha dialog om dette, men det er viktig at retningslinjene som kommer ut er tydelige.

Powered by Labrador CMS