Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Eddy Kjærs blogg Publisert 2019-05-08

Vil regjeringen satse på pasientsikkerhet?

Ingen aktører er tilfreds med dagens legemiddelmangelsituasjon. Vi har alle en felles interesse og et felles ansvar for å ivareta pasientsikkerheten.

Legemiddelmangel er et alvorlig problem. Legemiddelmangel er et økende problem. Legemiddelmangel kan få alvorlige konsekvenser for pasientenes familieliv og jobbsituasjon. Kan vi la dette fortsette? Er det ikke på tide at vi setter pasientsikkerheten øverst på agendaen?

Legemiddelmangel har eksplodert fra 191 tilfeller i 2016 til 684 i 2018, og for 2019 er antall tilfeller for lengst mer enn 300, ifølge Statens legemiddelverk. Og flere tusen mennesker kan dø, konkluderte fjorårets rapport «Risikoanalyse av legemiddelmangel» fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), i tillegg til at legemiddelmangel således kan koste samfunnet dyrt, mer enn to milliarder ved sykehusinnleggelser.

Legemiddelverket peker på to hovedårsaker; globalisering av forsyningskjeden og monopolprodusenter på viktige virkestoffer. Nordmenn med en stoffskiftesykdom er direkte berørt av gjentakende legemiddelmangel de siste årene, sammen med pasienter som er avhengig av blant annet blodtrykksmedisiner og blodfortynnende. Stoffskiftesykdom er en potensielt dødelig sykdom som rammer totalt 230.000 nordmenn.

Systemisk svikt

For dette handler ikke kun om stoffskiftemedisiner og stoffskiftesyke. Vi representerer naturlig nok denne pasientgruppen, men vi ser at vi er et eksempel på et systemisk problem som vil ramme nasjonens sikkerhet, dersom det ikke løses.

Hvordan kan vi sammen finne gode løsninger som vil hjelpe dem som virkelig trenger det, pasientene?

Vi vil benytte anledningen her til å peke på noen sentrale faktorer. Legemiddelverkets forklaring kjenner vi oss igjen i. Legemiddelmonopolet på stoffskiftemedisiner må oppløses. Konsekvensen for pasienter med lavt stoffskifte er fortsatt at de ikke får livsnødvendige medisiner ved mangelsituasjoner som vi har sett de siste årene. I tillegg tilbys 210.000 nordmenn med lavt stoffskifte den samme løsningen, men 210.000 personer responderer ikke likt på samme medisin.

Endre dagens lovverk

For Stoffskifteforbundet handler ikke legemiddelmangel kun om legemiddelmangel, men om pasientenes sikkerhet. Under tirsdagens frokostmøte med Norges Farmaceutiske Forening om legemiddelmangel belyste vi behovet for nødvendige endringer overfor Geir Jørgen Bekkevold (Krf), leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for å ivareta pasientenes sikkerhet i større grad enn hva som er tilfelle i dag. Dagens flertallsregjering kan hvis den vil. Det haster.

For vi, ikke bare stoffskiftesyke, trenger flere terapeutiske løsninger, med andre ord et større og mer variert utvalg av medisiner som vil bidra til en mer individuelt tilpasset, medisinsk behandling. Flere aktører anerkjenner problemer særlig i generika-markedet. Dette fordi medisinene ikke lenger prioriteres, mens antall pasienter øker. Legemiddelmangel rammer generika i størst grad, og derfor trenger vi flere leverandører av tilsvarende medisiner for å redusere risikoen for pasientene. Videre har vi ikke et lovverk som tillater at nødvendige medisiner kommer på blå resept, og vi begrenser dermed fastlegenes muligheter for individuelt tilpasset behandling. Lovverket reflekterer ikke den virkeligheten pasientene står i. Vi må kunne klare å tilfredsstille flere behandlingstilbud.

Tar flertallsregjeringen utfordringen? Det er ikke tid for politisk spill. Det er mennesker det handler om. Mange mennesker. Vi fortsetter gjerne i en positiv dialog med de aktuelle aktører.

Kommentarer

Eddy Kjær

Eddy Kjær er generalsekretær i Stoffskifteforbundet, hovedstyremedlem i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og varamedlem i Atlas-alliansen. Stoffskifteforbundet er frivillig interesseorganisasjon som jobber for økt faktabasert kunnskap om stoffskiftesykdommer i samfunnet.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!