SKAL DRØFTE: Mandag skal Bestillerforum, ved leder Geir Tollåli (innfelt) behandle en ny organdonasjonsmetode.

Foto: Getty Images/Per Corneliussen/Helse Fonna

Organdonasjon: - Vi må drøfte om vi kan ta dette i Systemet for nye metoder

Mandag skal fagdirektørene i de regionale helseforetakene bestemme seg for hva de mener om organdonasjons-saken som har skapt debatt.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

En ny metode til bruk ved organdonasjon, «controlled donation after circulatory deatch (cDCD)», har over tid skapt stor debatt. Fagfolk har blant annet vært uenige om hvilke kriterier som bør stilles for å definere en person som død, så kalte dødskriterier, i forkant av donasjon. Etter mye diskusjon ble det i vår besluttet at metoden skulle sendes på åpen høring – den første i Beslutningsforums historie.

Høringen ble utsatt i vår på grunn av covid-19, og høringsfristen gikk ut først 15. september. Til sammen har det kommet inn 33 svar fra en rekke foretak og foreninger.

Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord og leder for Bestillerforum, oppgir til Dagens Medisin at målet med saken som tas opp på mandag er å se på veien videre.

– Høringsfristen har gått ut og nå skal vi se på svarene og diskutere hva vi gjør videre. Det er jo ganske mange som har ytret seg.

Vurderer å «involvere flere»

Saken som nå skal vurderes av Bestillerforum, som består av fagdirektørene i de regionale helseforetakene, tar utgangspunkt i en metodevurdering Folkehelseinstituttet. Det var delte syn på rapporten da den forelå.

Geir Tollåli er kort i sine svar om hva som kan bli resultatet av mandagens møte.

– Vil dere komme med en anbefaling til Beslutningsforum?

– Det er én mulighet, så får vi se hvordan vi skal dra dette videre. Men vi må drøfte det litt.

– Så det er ikke sikkert dere vil lande på en anbefaling?

– Vi må se på hvem som skal få den anbefalingen. Dette er jo en sak som er ganske stor, så vi må drøfte hva vi gjør videre.

– Hvem kan det være aktuelt å komme med en anbefaling til?

– Vi må drøfte om vi kan ta dette i Systemet for nye metoder eller om vi må involvere flere.

– Kan det være aktuelt å ta saken til et politisk nivå?

– Det vet vi ikke, som sagt, det må vi få snakket om.

Avviste stortingsbehandling

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Krf) stilte før jul i 2019 spørsmål i Stortinget om eventuell innføring av metoden ville legges frem for Stortinget.

I sitt svar til Toppe avviste helseminister Bent Høie at han hadde planer om å legge opp til stortingsbehandling.

Etter prosessen i Bestillerforum, går saken til Beslutningsforum, ifølge Høie.

– Beslutningsforum RHF har deretter ansvar for en beslutning i denne saken, slik som i andre saker om innføring av nye metoder, skriver statsråden.

– Jeg legger derfor ikke opp til at Stortinget skal ta stilling til innføring av organdonasjon etter hjerte- og åndedrettsstans.

Powered by Labrador CMS