Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde
IKKE SVAR: Lege Morten Horn (nummer to fra venstre) har deltatt som fagekspert og gitt innspill til FHIs rapport, men mener det er mange spørsmål rapporten ikke gir svar på. Her diskuterer han den nye donasjonsmetoden med Geir Bjørsvik (t.v.), Dag Sørensen og Stein Foss under transplantasjonskongressen i Oslo i 2018. Foto: Arkivfoto: Vidar Sandnes

– Diskusjonen er ikke over

Overlege Morten Horn ved OUS tror ikke Folkehelseinstituttets rapport vil bety slutten for debatten om den omstridte organdonasjonsmetoden cDCD.

Publisert: 2019-12-18 — 15.05
IKKE ENIG: Gunhild Holmaas, donoransvarlig lege på Haukeland universitetssjukehus, mener FHI har gjort en grundig jobb, men fikk ikke konklusjonen hun ønsket seg. Foto: Privat

Tirsdag kom Folkehelseinstituttets (FHI) fullstendige metodevurdering av donasjonsmetoden controlled Donation after Circulatory Death (cDCD). Metodevurderingen som ble bestilt av Bestillerforum i 2017 har blitt utsatt i flere omganger og vakt debatt i det medisinske miljøet.

Morten Horn, overlege ved Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS), har deltatt i arbeidet som ekstern fagekspert, men er kritisk til hele innretningen av utredningen.

– Bestillerforum ga oss et vanskelig oppdrag: Utrede én spesifikk prosedyre for cDCD, uten først å drøfte cDCD som overordnet metode. Det er feil rekkefølge, sier Horn til Dagens Medisin i en kort kommentar.

– Vi fikk likevel gjennomslag for viktige endringer: Bedre dødsdiagnostikk ved cDCD, og bedre forankring gjennom for eksempel forskriftsendring og rundskriv.

Horn tror likevel ikke saken er løst med dette.

– Jeg synes rapporten har blitt god, men det er mange spørsmål denne rapporten ikke gir svar på. Diskusjonen om cDCD er ikke over.

– Ikke konklusjonen jeg ønsket meg

Gunhild Holmaas, donoransvarlig lege på Haukeland universitetssjukehus, har også kommet med innspill til rapporten.

– Jeg synes FHI har gjort en god jobb og det er ikke tvil om at rapporten er grundig, men konklusjonen har ikke blitt den jeg ønsket meg. Jeg føler vel at innvendingene som jeg har kommet med fra intensivmiljøet i Helse Bergen og ikke er lagt særlig vekt på i rapporten, sier Holmaas til Dagens Medisin.

Heller ikke Holmaas tror debatten nå er over. Hun savner vektlegging av flere kritiske innvendinger mot metoden.

– Våre hovedinnvendinger fra Helse Bergen, er diagnostikken av død og når pasienten er «død nok» til å starte organdonasjon med innleggelse av en pumpe som sirkulerer organene. Vi stiller spørsmål ved både dødsdiagnostikken og tidsperioden som brukes i metoden for cDCD. Det andre er at cDCD innebærer at pasienten ikke er død når en bestemmer seg for å satse på organdonasjon. Det er en etisk utfordring som blir gjennomgått i etikk-kapitlet, men det legges mindre vekt på enn det jeg mener det burde, sier Holmaas.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!