UTELUKKER IKKE VIDERE UTREDNING: – Vi utelukker ingenting nå. Vi må få en så god saksbehandling som vi kan, og så ende opp med en tilrådning, sier Geir Tollåli, som er fagdirektør i Helse Nord og leder Bestillerforum. 

Foto: Vidar Sandnes

Bestillerforum sa verken ja eller nei til ny organdonasjons-metode – utsetter saken

Organdonasjonsmetoden cDCD var tema på møte i Bestillerforum mandag, men det ble ikke avgjort om den omdiskuterte metoden tilrådes.– Vi er enige med våre administrerende direktører om å ta den tiden vi trenger for å få en ryddig og god prosess videre, sier leder Geir Tollåli.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

GREV WEDELS PLASS/OSLO (Dagens Medisin): Mandag var organdonasjonsmetoden «controlled donation after circulatory death (cDCD)» tema i Bestillerforum, hvor det utarbeides tilrådninger om hvilke nye metoder som bør innføres i den offentlige helsetjenesten. Metoden har over tid skapt debatt, mye på grunn av diskusjon om hva som skal til for å erklære en person for død. En metoderapport utarbeidet av Folkehelseinstituttet har siden i vår vært på høring og i forrige uke gikk høringsfristen ut. Likevel har ikke Bestillerforum bestemt seg for om metoden skal tilrådes ennå.

– Vi er enige med våre administrerende direktører om å ta den tiden vi trenger for å få en ryddig og god prosess videre, sier leder Geir Tollåli i Bestillerforum til Dagens Medisin.

– Nå skal vi få sammenstilt de ulike høringssvarene og så blir det tatt opp i Systemet for nye metoder og fremmet i en sak til Beslutningsforum. Vi skal skrive et godt og fyldig beslutningsgrunnlag før saken blir tatt opp der.

Vurderte annen behandling

I forkant av møtet var fagdirektør i Helse Nord og leder for Bestillerforum Geir Tollåli, kort i sine svar om hva resultatet av mandagens møte kunne bli. Han åpnet for at det kunne være aktuelt å ta saken i andre fora enn Systemet for nye metoder.

– Vi må drøfte om vi kan ta dette i Systemet for nye metoder eller om vi må involvere flere, sa Tollåli da.

Nå er det klart at Bestillerforum skal komme med en anbefaling som skal behandles i Beslutningsforum.

– Nå har vi fått avklart at dette skal gå i løypen frem mot Beslutningsforum, sier fagdirektøren

– Det vil være Beslutningsforum som tar den endelige avgjørelsen?

– Sånn vi ser det nå, så er dette en sak som går til Beslutningsforum, sier Tollåli, og henviser til at fagdirektørene har snakket med de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene.

– Vi er enige om at vi kjører en prosess som er så inkluderende at vi klarer å komme til et fornuftig standpunkt som alle kan leve med.

– Utelukker ingenting

Tollåli utelukker ikke at det kan komme til å bli aktuelt å innhente mer informasjon om metoden.

– Vi må se hva som ligger i de 33 høringssvarene, noen er veldig lange og godt begrunnet, og så får vi prøve å sy det sammen til en tilrådning til de administrerende direktørene i Beslutningsforum.

– Et av forslagene i høringsrunden er å gjøre en kost-nytt-analyse. Vil dere gjøre det?

– Vi utelukker ingenting nå. Vi må få en så god saksbehandling som vi kan, og så ende opp med en tilrådning.

– Når vil dere ta opp saken på ny?

– Når vi har fått tilstrekkelig tid, annet enn det kan jeg ikke si. Dette er en usedvanlig kompleks sak så vi må bruke tiden til å sørge for at vi får en god utgang.

– Saken har allerede versert en stund?

– Ja, men vi ser at det fortsatt er stor meningsbrytning og vi må finne fram til et standpunkt som alle kan leve med.

Powered by Labrador CMS