Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

SKAL DRØFTE: Mandag skal Bestillerforum, ved leder Geir Tollåli (innfelt) behandle en ny organdonasjonsmetode.

Foto: Getty Images/Per Corneliussen/Helse Fonna

Organdonasjon: - Vi må drøfte om vi kan ta dette i Systemet for nye metoder

Mandag skal fagdirektørene i de regionale helseforetakene bestemme seg for hva de mener om organdonasjons-saken som har skapt debatt.

Publisert: 2020-09-21 — 06.00 (Oppdatert: 2020-09-18 — 16.46)

En ny metode til bruk ved organdonasjon, «controlled donation after circulatory deatch (cDCD)», har over tid skapt stor debatt. Fagfolk har blant annet vært uenige om hvilke kriterier som bør stilles for å definere en person som død, så kalte dødskriterier, i forkant av donasjon. Etter mye diskusjon ble det i vår besluttet at metoden skulle sendes på åpen høring – den første i Beslutningsforums historie.

Høringen ble utsatt i vår på grunn av covid-19, og høringsfristen gikk ut først 15. september. Til sammen har det kommet inn 33 svar fra en rekke foretak og foreninger.

Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord og leder for Bestillerforum, oppgir til Dagens Medisin at målet med saken som tas opp på mandag er å se på veien videre.

– Høringsfristen har gått ut og nå skal vi se på svarene og diskutere hva vi gjør videre. Det er jo ganske mange som har ytret seg.

Vurderer å «involvere flere»

Saken som nå skal vurderes av Bestillerforum, som består av fagdirektørene i de regionale helseforetakene, tar utgangspunkt i en metodevurdering Folkehelseinstituttet. Det var delte syn på rapporten da den forelå.

Geir Tollåli er kort i sine svar om hva som kan bli resultatet av mandagens møte.

– Vil dere komme med en anbefaling til Beslutningsforum?

– Det er én mulighet, så får vi se hvordan vi skal dra dette videre. Men vi må drøfte det litt.

– Så det er ikke sikkert dere vil lande på en anbefaling?

– Vi må se på hvem som skal få den anbefalingen. Dette er jo en sak som er ganske stor, så vi må drøfte hva vi gjør videre.

– Hvem kan det være aktuelt å komme med en anbefaling til?

– Vi må drøfte om vi kan ta dette i Systemet for nye metoder eller om vi må involvere flere.

– Kan det være aktuelt å ta saken til et politisk nivå?

– Det vet vi ikke, som sagt, det må vi få snakket om.

Avviste stortingsbehandling

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Krf) stilte før jul i 2019 spørsmål i Stortinget om eventuell innføring av metoden ville legges frem for Stortinget.

I sitt svar til Toppe avviste helseminister Bent Høie at han hadde planer om å legge opp til stortingsbehandling.

Etter prosessen i Bestillerforum, går saken til Beslutningsforum, ifølge Høie.

– Beslutningsforum RHF har deretter ansvar for en beslutning i denne saken, slik som i andre saker om innføring av nye metoder, skriver statsråden.

– Jeg legger derfor ikke opp til at Stortinget skal ta stilling til innføring av organdonasjon etter hjerte- og åndedrettsstans.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

DM Arena digital post EASD - følg arrangementet her!

STATSBUDSJETTET 2021

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!