TO JA: Beslutningsforum sa ja til to av metodene som ble vurdert i mandagens møte i Helse Sør-Østs lokaler ved Grev Wedels plass i Oslo. Disse deltok på møtet: Randi Spørck, seksjonsleder i Helse Nord, Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest, Jan Frich, fagdirektør i Helse sør-Øst, Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord og leder av Bestillerforum, Knut Georg Hartviksen, brukerrepresentant, Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord, Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Stig Slørdahl, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Mette Nilstad, seniorrådgiver i Helse Midt-Norge, Herlof Nilssen, administrerende direktør i Helse Vest, Henrik Sandbu, fagdirektør i Helse Midt-Norge, Hanne Husom Haukland, medisinsk rådgiver, Helse Nord, Elisabeth Bryn, enhetsleder i Statens legemiddelverk. Foto: Vidar Sandnes

Sa ja til legemiddel mot atopisk eksem

Beslutningsforum sier ja til å innføre legemiddelet Dupixent til behandling av alvorlig atopisk dermatitt for både voksne og barn. MS-legemiddelet Gilenya og to andre metoder fikk nei.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Fem metoder ble vurdert i dagens møte i Beslutningsforum, hvorav to fikk ja. Begge vurderingene er knyttet til legemiddelet dupilumab (Dupixent) til behandling av alvorlig atopisk dermatitt.

Beslutningsforum har tidligere vurdert dokumentasjonen for legemiddelet som god nok, men prisen som har blitt tilbudt har blitt vurdert som for høy. Saken har tidligere blitt omtalt av VG. I fjor ble dupilumab godkjent til bruk mot alvorlig astma

Nå har Beslutningsforum bestemt at legemiddelet skal tas i bruk både for voksne pasienter og pasienter fra 12 til 17 år. Legemiddelet skal brukes i tilfeller hvor systemisk behandling er indisert og hvor det ikke er oppnådd adekvat effekt av tidligere systemisk behandling eller hvor man har kontraindikasjoner for andre tilgjengelige alternativer.

Behandlingen skal gjennomføres i tråd med Veiledende anbefalinger for bruk av biologiske legemidler ved atopisk eksem, utarbeidet av Norsk forening for dermatologi og venerologi.

Legemiddelet kan tas i bruk fra 1. april.

Nei til MS-legemiddel

Forumet vurderte også fingolimod (Gilenya) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS) hos barn og unge. Dette er den eneste legemiddelet på markedet som har godkjent indikasjon for behandling av RRMS hos barn fra 10 år. Denne saken skulle ha vært oppe i det siste møtet i Beslutningsforum før jul, men ble utsatt.

Medisinen fikk nei.

«Det er ønskelig å ta metoden i bruk på denne indikasjonen, men den aktuelle prisen er alt for høy», heter det i protokollen fra møtet.

Nei til psoriasis-legemiddel og kreftbehandling

Beslutningsforum gjorde også en ny vurdering av tildrakizumab (Ilumetri) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis. Legemiddelet fikk nei. Beslutningsforum mener at det ikke er dokumentert fordeler ved bruken av legemiddelet som rettferdiggjør at det skal ha en høyere pris enn andre godkjente biologiske behandlingsalternativer for samme tilstand.

Også metoden regional varmebehandling (hypertermi) ved høyrisiko bløtvevssarkom (STS) fikk nei, med henvisning til usikkerhet knyttet til effekt og bivirkninger.

Powered by Labrador CMS