Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
Stig Slørdahl er leder av Beslutningsforum for nye metoder. Arkivfoto.

Seks nye metoder kan tilbys av det offentlige

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til at seks nye behandlinger kan tilbys i det offentlige helsevesenet.

Publisert: 2019-11-18 — 12.49

Ni behandlinger ble tatt opp i mandagens møte i Beslutningsforum for nye metoder.

Av de ni metodene som ble vurdert var to MS-behandlinger, hvorav en fikk ja:

MS-legemiddel
Rituximab kan brukes til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS).

Ocrelizumab (Ocrevus) innføres derimot ikke til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS).

Hemofili A
Damoctocog alfa pegol (Jivi), som brukes i behandling av hemofili A, kan innføres til profylaktisk bruk hos tidligere behandlede pasienter med hemofili A som er tolv år og eldre.

«Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen. Det forutsettes at legemiddelet inngår i anbud, og vil først kunne tas i bruk fra 1.9.2020», heter det fra Beslutningsforum.

Kreft - to fikk ja
Av tre kreftlegemidler som var oppe til vurdering, fikk to ja: Det er nivolumab (Opdivo), som nå kan innføres til behandling av voksne pasienter med ikke–småcellet lungekreft av typen plateepitelkarsinom som ikke uttrykker PD-L1 og som tidligere har mottatt kjemoterapi.

Ifølge lungekreftlege Odd Terje Brustugun innebærer dette at ikke-småcellet lungekreft nå er «dekket» av immunterapi, og det en god nyhet, sier han i en kort kommentar til Dagens Medisin.

(Vi hadde først ikke med i denne saken at kreftlegemiddelet dakomitinib fikk ja. Saken ble endret kl. 19:30 til følgende):  

Kreftlegemidlet dacomitinib (Vizimpro) kan innføres til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk EGFR-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft.

Kreftlegemidlet atezolizumab (Tecentriq), fikk nei.

Alvorlig astma
Også legemidlet dupilumab (Dupixent) til bruk i behandling av voksne og ungdom som er 12 år og eldre som tillegg til vedlikeholdsbehandling av alvorlig astma, fikk ja i mandagens møte.

Interessekonflikter: Odd Terje Brustugun opplyser å ha mottatt forelesningshonorarer fra flere legemiddelselskaper.

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Lars Sverre Aasgaard 21.11.2019 19.09.37

  Lærer

  Hvilken kompetanse har dette forumet? Hva ligger til grunn for Ms avgjørelsene? Hvorfor godtas ikke Hsct som standardbehandling mot Ms? Hva ligger bak det?

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!