NY MS-MEDISIN: Ocrelizumab administreres som intravenøs infusjon. Illustrasjonfoto: Getty Images Foto:
NY MS-MEDISIN: Ocrelizumab administreres som intravenøs infusjon. Illustrasjonfoto: Getty Images Foto:

MS-medisin til ny behandling i Beslutningsforum

Legemiddelselskapet Roche har levert nytt pristilbud på ocrelizumab (Ocrevus).

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

I fjor høst sa Beslutningsforum for nye metoder nei til at MS-medikamentet okrelizumab (Ocrevus) kan tas i bruk ved norske sykehus. Årsaken til avslaget var den høye prisen.  

– Vi sier nei til okrelizumab ut fra den totale kostnaden dette ville medføre for spesialisthelsetjenesten, det er snakk om økte kostnader på om lag 200 millioner kroner, uttalte Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt og leder av Beslutningsforum, til Dagens Medisin da.

Produsenten Roche kalte vedtaket fra Beslutningsforum som «uhørt».

Les også: MS-leger overrasket over medisin-nei

Nytt møte mandag
Etter avslaget i Norge har det samme medikamentet fått grønt lys i Sverige. Også i Danmark, Finland og en rekke andre europeiske land er legemiddelet tatt i bruk.

I november sendte Roche inn et nytt pristilbud til norske myndigheter i håp om at saken skulle bli behandlet på nytt før jul. Det skjedde ikke, men saken er satt opp på sakslisten til Beslutningsforums første møte i 2019. Mandag skal altså de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene på ny ta stilling til saken.  

–  29. november i fjor leverte vi et nytt og svært godt pristilbud til myndighetene. I tilbudet har vi fokusert på de pasientene med den mest alvorlige formen for MS, PPMS, som per i dag ikke har tilgang til godkjente legemidler. Vi har strukket oss langt for å finne en løsning og er glad for at Ocrevus nå er på agendaen, sier Hans Christian Hansson, kommunikasjonsdirektør i Roche.

Okrelizumab er det første legemiddelet med markedsføringstillatelse i Europa for pasienter med såkalt primær progressiv multippel sklerose (PPMS). I tillegg har det vist effekt i kliniske studier for pasienter med attakkvis sykdom.

– Pasienter med PPMS har per i dag ikke tilgang til godkjent behandling, og i praksis behandles få pasienter. Det er også viktig å starte behandlingen tidlig for å unngå varig funksjonstap. Roche er derfor opptatt av at pasienter med PPMS må få rask tilgang til Ocrevus, sier Hansson.

– Vesentlig bedre pristilbud
Ifølge Roche er tilbudet «vesentlig forbedret» fra forrige gang.

– Vi har i forbindelse med vårt siste tilbud sendt inn oppdaterte data på antall pasienter med PPMS i Norge, i tråd med indikasjonen til Ocrevus, altså pasienter med MR-aktivitet og som er tidlig i sykdomsforløpet. Antall PPMS-pasienter som er aktuelle er beregnet til mellom 200 og 300 av totalt ca 11.000 pasienter med MS i Norge. Budsjettvirkningene for sykehusene forventes da å være cirka 35 millioner kroner i 2024 basert på vårt nye pristilbud. Vårt nye tilbud gir en vesentlig forbedret kostnadseffektivitet, sier Hansson.

– I tillegg har vi vist til oppdaterte data fra fase III-studien ORATORIO og subgruppe-data som er relevante for indikasjonen. Disse dataene viser enda bedre effekt og dermed ytterligere forbedret kostnadseffektivitet for Ocrevus.

Hemmelig notat
Statens legemiddelverk har oppdatert sine beregninger for kostnadseffektivitet basert på forrige modell, men Beslutningsforum har ikke offentliggjort disse beregningene i forkant av møtet. Sykehusinnkjøp har også laget et prisnotat.

– Skiller pristilbudet seg vesentlig fra det forrige tilbudet?

– Det sier vi ikke noe om, sier forhandlingsleder Asbjørn Mack i Sykehusinnkjøp til Dagens Medisin.

Splittet fagmiljø
Samtidig som Beslutningsforum har sagt nei til ocrelizumab har sykehusene fått unntaksdispensasjon til å behandle MS-pasienter med rituksimab. Okrelizumab omtales som en videreutvikling fra den gamle kreftmedisinen rituksimab, men er ifølge Roche en bedre og sikrere MS-behandling. Den er også om lag 14 ganger dyrere.

Det norske fagmiljøet på MS er splittet i synet på denne off label-behandlingen med rituksimab, slik Dagens Medisin har skrevet tidligere.

Powered by Labrador CMS