Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
REAGERER: Nevrologene Øivind Torkildsen, Trygve Holmøy og Elisabeth Celius Gulowsen er overrasket over at Beslutningsforum sa nei til å innføre en ny MS-behandling.

MS-leger overrasket over medisin-nei

Flere leger hadde ventet at okrelizumab (Ocrevus) ble godkjent av Beslutningsforum. Fagmiljøet er delt i bruken av «billigvarianten» rituksimab.

Publisert: 2018-10-22 — 15.14 (Oppdatert: 2018-10-22 — 15.14)
Denne artikkelen er over tre år gammel.

– Jeg er overrasket. Dette var en uventet beslutning, og annerledes enn det som er gjort i Sverige og Danmark, sier overlege og nevrolog Øivind Torkildsen ved Haukeland universitetssjukehus etter at Beslutningsforum mandag sa nei til å innføre MS-medisinen okrelizumab (Ocrevus) ved norske sykehus.

Beslutningsforum begrunner avgjørelsen med at de ikke har holdepunkter for at okrelizumab er vesentlig bedre enn den langt rimeligere medisinen rituksimab, som i dag brukes utenfor indikasjon i behandlingen av pasienter med multippel sklerose.

– Jeg hadde ventet at okrelizumab ble tilgjengelig, men jeg har ingen problemer med å bruke rituksimab, sier Torkildsen.

Vurderer å øke rituksimab-bruk
Okrelizumab og rituksimab er begge såkalte anti-CD20-medikamenter, og okrelizumab omtales som en videreutvikling fra rituksimab. I stedet for å få rituksimab godkjent som MS-medisin, har produsenten Roche tatt patent på okrelizumab, som de hevder er bedre og sikrere til MS-behandling. Den er også om lag 14 ganger dyrere.

Trygve Holmøy, overlege på Akershus universitetssykehus, er overrasket over avgjørelsen.

– Aller helst skulle vil tilbudt pasientene Ocrevus, som er et preparat som har vært gjennom fase 3-studier og som av EMA er vurdert som et bra MS-preparat, sier Holmøy.

Han sier likevel at de lever godt med beslutningen.

– Inntil videre kommer vi til å fortsette å bruke rituksimab slik vi har gjort, muligens også i økende grad. Anti-CD20-medikamenter er en god behandling, men vi har vært litt tilbakeholdne mens vi har ventet på et preparat med markedsføringstillatelse. Når det ikke kommer så vil vi fortsette å bruke rituksimab. VI har sett noen infusjonsreaksjoner på rituksimab, men så lenge det er det eneste anti-CD20-preparatet vi har, så kommer vi til å fortsette å bruke det.

– Ren økonomi som styrer
I motsetning til Haukeland og Ahus, har Oslo universitetssykehus vært kritiske til såkalt «off label» behandling med rituksimab. OUS-overlege Elisabeth Celius Gulowsen er derfor svært skuffet over avgjørelsen om ikke å tillate okrelizumab.

– Det er veldig leit og synd. Jeg ser at Beslutningsforum bruker rituksimab som begrunnelse, men jeg tror ikke vi har grunnlag for å sette legemidlene ved siden av hverandre. Det blir antagelser og det viser at det er ren økonomi som styrer, og ikke effektdokumentasjon, sier Gulowsen.

På OUS bruker de rituksimab bare unntaksvis på MS-pasienter, og Gulowsen sier hun ikke vil endre praksis.

– Har du forståelse for beslutningen i lys av at Ocrevus er mye dyrere?

– Hvis vi hadde hatt dokumentasjon som sa at okrelizumab og rituksimab var likestilte, så hadde jeg skiftet standpunkt umiddelbart, men det har vi ikke.

Hun tror heller ikke at man vil få svaret når den fullstendige metodevurderingen fra Folkehelseinstituttet om MS-legemidler er klar neste år. Årsaken er at det ikke er gjort sammenlignbare studier på rituksimab og okrelizumab, og at man derfor bare kan gjøre indirekte sammenligninger.

Oppgitte interessekonflikter:
Elisabeth Gulowsen Celius har mottatt foredragshonorar fra alle legemiddelselskapene som jobber med MS-legemidler og forskningsstøtte fra Novartis og Genzyme.

Trygve Holmøy opplyser å ha mottatt foredragshonorar og forskningsstøtte fra de fleste legemiddelselskapene som jobber med MS-legemidler. 

Øyvind Fredvik Grytten Torkildsen har mottatt foredragshonorar fra Genzyme, Novartis, Biogen og Merck-Serono, og deltatt i vitenskapelige rådgivningsgrupper for Genzyme og Biogen.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Eirik 24.01.2019 14.05.00

  Hvordan kan vi legge press på Beslutningsforum til å endre beslutningen?

 • Per Eilert Rinde 24.10.2018 15.37.59

  Min kone fikk diagnosen primær progressiv MS for 27 år siden.(Ullevål Sykehus) Med tvillinger født 3 år tidligere startet jeg en desperat kamp for om mulig å finne noen sannheter om behandlingsmuligheter.Det var lange dager og netter.Lesing av siste nytt om interferon. Jeg fikk fakset Biogens studie fra USA straks den forelå. Og jeg leste den som fanden leser bibelen.Jeg overså de marginale resultatene fullstendig.For egen regning startet jeg opp med en slags "egenmedisinering" av min egen kone.Dt førte selvfølgelig ikke til noe annet enn en tom sparekonto. Nevrologen som ga meg resepten ville ikke vedkjenne seg sin "egen signatur". Jeg fortsatte å lese,ringe,snakke nærmest døgnet rundt. Det dukket opp mye rart. Fordragsholdere fikk stukket konvolutter i handa etter forestillingen.Legemiddelfirmaer ville bare snakke med meg konfidensielt. Men det manglet ikke på invitasjoner til både Italia SydAmerika. Ja jeg ble truet og smisket med. Jeg hadde stukket fingeren i et vepsebol .

 • Tk 24.10.2018 00.09.44

  Ous sliter med økonomi og må selge eiendom for å dekke underskudd. Hvis celius gadd å lese resultater fra oppfølgings studier i Sverige ville hun vite at rituximab er et av de aller beste medikamenter med mindre bivirkninger enn mye annet. Dette er et godt signal til leggmiddel industrien. Roche kunne for mange mange år siden fått rituximab godkjent gjennom fase 3 studie. Ved omfattende bruk av rituximab ville de selvsagt også tjene penger på dette men ikke like mye som nye preparater. Rituximab brukes som offlabel og det er jo fordi at når alt annet feiler så velger de å benytte rituximab fordi de tror det virker. Flott det er fritt sykehusvalg for man bør velge ikke å være pasient på Ous dersom man har ms. De er imot det meste som hjelper (eks hsct) . Men zinbryta tilbød de til sine pasienter fordi det hadde vært igjennom fase 3 studie og ble trukket fra markedet like etter oppstart bruk pga alvorlige bivirkninger! Men oi sann - det hadde jo vært igjennom fase 3 studie??

 • DrDigg 23.10.2018 09.14.42

  Vi kan jo håpe en konsekvens av dette vedtaket er at nevrologene nå blir mer åpne for å erstatte annen MS-behandling med rituksimab. Flere av de andre er minst like dyre og ikke nødvendigvis bedre.

 • Marius 22.10.2018 19.16.27

  Elisabeth Celius har også motatt foredrags honorar fra selskapet som lager Ocrevus. Hun er etter min mening totalt inhabil i saken og noen bør se på hennes kobling med Ullevål sykehus sitt standpunkt ved bruk av Rituksimab der, samt hennes utalelser i media i støtte for Roche.

 • Legen 23.10.2018 07.57.40

  MS-forbundet får også penger fra industrien. Skal bli interessant om det dukker opp innlegg fra pasientsiden ført i pennen av Roches kommunikasjonsrådgivere.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!