Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
– TRIST DAG: Roche-direktør Rajji Mehdwan kritiserer Beslutningsforum etter at de mandag sa nei til å innføre okrelizumab til behandling av multippel sklerose (MS).

– Uhørt fra Beslutningsforum

– Vi er bekymret over at norske MS-pasienter må ta til takke med legemidler som er utviklet for andre lidelser enn MS, bare fordi det er billigere, sier Roche-direktøren etter at Ocrevus fikk nei.

Publisert: 2018-10-22 — 20.31
Denne artikkelen er over tre år gammel.

– Dette er en trist dag for norske MS-pasienter. Ocrevus er den første medisinen som i betydelig grad bremser utviklingen av sykdommen både innen attakkvis og primær progressiv MS, sier Rajji Mehdwan, administrerende direktør i Roche Norge, produsenten av Ocrevus.

Roche-direktøren kritiserer Beslutningsforum etter at de mandag sa nei til å innføre okrelizumab til behandling av multippel sklerose (MS).

– Det vi ser fra Beslutningsforum er uhørt, tar ikke hensyn til pasientsikkerheten, tøyer det regulatoriske regimet og gir ingen insentiver til innovasjon.   

Les også: MS-leger overrasket over medisin-nei

Kritisk til utregninger
Hun peker på at sykehusdirektørene sier nei til et legemiddel som er godkjent i 68 land.

– Det vi ser fra Beslutningsforum er uhørt, tar ikke hensyn til pasientsikkerheten, tøyer det regulatoriske regimet og gir ingen insentiver til innovasjon.
Rajji Mehdwan, Roche

– Vi er bekymret over at norske MS-pasienter i stedet skal måtte ta til takke med legemidler som er utviklet for andre lidelser enn MS, bare fordi det er billigere. 

Hun sier lederen i Beslutningsforum kommer med flere uttalelser som selskapet ikke kjenner seg igjen i, blant annet at Ocrevus vil medføre økte kostnader på om lag 200 millioner kroner.

– Dette er upresist og sterkt misvisende og det fremgår ikke hvordan dette er beregnet. For attakkvis MS (RMS) har Statens legemiddelverk konkludert med at innføring av Ocrevus ikke vil ha budsjettkonsekvenser av betydning. For primær progressiv MS (PPMS) snakker vi om en reell budsjettvirkning for helseforetakene på mellom 50 og 100 millioner, med tilbudt rabatt og uten moms, sier Mehdwan.

– Ocrevus mer effektivt
Hun er også kritisk til Slørdahls uttalelser om at «dersom Roche hadde søkt markedsføringstillatelse for rituksimab, så ville de nok ha fått det».

– Dette stemmer ikke. Den eneste randomiserte kontrollerte studien for rituksimab ved PPMS er en mindre studie fra 2009 med 439 pasienter. Denne studien viste ikke effekt. Eksisterende dokumentasjon for rituksimab i MS er ikke tilstrekkelig for regulatorisk godkjenning, verken for RMS eller PPMS. Vi stiller oss derfor spørrende til at Beslutningsforum uttaler seg på vegne av European Medicines Agency, som gir markedsføringstillatelse.

I vedtaket fra Beslutningsforum henvises det også til at «I en vurdering fra Nasjonal kompetansetjeneste for MS oppsummeres det for multippel sklerose (PPMS), er sannsynlig at rituksimab og okrelizumab har likeverdig behandlingseffekt».

– Vi er ikke gjort kjent med rapporten som Beslutningsforum viser til. Imidlertid er vi kjent med at et uavhengig forskningsinstitutt i USA, Institute of Clinical and Economic Review, i 2017 gjennomførte en fullstendig metodevurdering for MS, med grundig vurdering av alle godkjente legemidler samt rituksimab. Denne metodevurderingen viste at Ocrevus var mer effektivt enn rituksimab, sier Roche-direktøren.

Ønsker dialog
Hun sier selskapet ønsker dialog med Beslutningsforum.

– Leder for Beslutningsforum uttrykker vilje til å gjøre nye vurderinger i saken. Det er vi svært glade for. Vi ønsker dialog med Beslutningsforum, slik at vi i fellesskap kan finne gode løsninger for pasientene. Det er bred faglig enighet om at MS-behandling bør starte så raskt som mulig for å hindre irreversible skader. Norske pasienter har ingen tid å miste.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • tk 24.10.2018 14.03.16

  Dette er en meget klok avgjørelse. Legemiddel industrien tjener også på rituximab, men bare litt mindre enn ocrelizumab. Brød og melk gir også profitt... dersom forbruket er stort. Grådighet kalles utviklingen av ocrelizumab som ikke beviselig er spesielt bedre enn lenge utprøvde rituximab. Et godt signal til leggmiddel industrien om å ta pasientene på alvor. Roche kunne fått rituximab godkjent for mange mange år siden og dermed gitt pasienten et av de beste medisinene, etter fase 2 visste de dette var et meget lovende preparat, men i stedet la de det bort og pasienten måtte vente, og i flere år har de jobbet med å få til et nesten likt produkt til 14 ganger prisen. De viser med det at de ikke er opptatt av pasienten i det hele tatt, pasienten er ikke viktig, egen gevinst. Rituximab er off label og det betyr at hvis ikke noe annet virker får du rituximab - og det får du nettopp fordi de vet at om alt annet svikter så er rituximab kanskje det som da faktisk hjelper! Roche troverdig-not

 • DrA 23.10.2018 16.44.08

  Til info hadde Roche et OVERSKUDD på 62 milliarder i årets 6 første måneder i 2018. Snakker vi om velferdsprofitører...? https://www.roche.com/dam/jcr:ed1be625-c1e3-48d8-b564-61a43f62fe83/en/hy18e.pdf

 • Lege 23.10.2018 15.44.03

  Blir generelt lei meg over disse grådige legemiddelfirmaene som ikke setter en fonuftig pris på sine nye legemidler. Her er det ikke myndighetene som skal ha dårlig samvittighet, men selskapet selv. Dersom pasientene selv skulle betalt for medisinen hadde prisen blitt en helt annen. Hvorfor skal fellesskapets penger tilsi en mye høyere pris? Det hjelper ikke å utvikle et legemiddel som prises så høyt at det ikke er "prisverdig" å bruke - i mine øyne har man da i realiteten IKKE kommet med en ny velfungerende medisin. Fasiten er enkel: Senk prisen med 90% - så blir det ingen diskusjon hvorvidt preparatet skal godkjennes. Og - Slutt å sutre medisindirektører!

 • Svensk MS lege 23.10.2018 10.50.20

  Det är idag cirka 4000 MS-patienter i Sverige som, trots kraftiga påtryckningar från läkemedelsindustrin, får off-label behandling med rituximab. Att Ocrevus (ocrelizumab; anti-CD20 behandling mot B-celler) existerar beror helt på att 1) effekten av rituximab (anti-CD20 behandling mot B-celler) på MS är övertygande – i praktiken inga nya skov/plaque på magnetkamera, 2) biverkningsprofilen av rituximab är gynnsam, och 3) patentet för rituximab har gått ut. Ocrevus är inte resultatet av banbrytande MS-forskning, utan enbart ett resultat av att den molekylen tidigare inte var patenterad. I Sverige fanns tills nyligen en tredje anti-CD20 behandling, ofatumumab, men den har ett läkemedelsföretag köpt upp och den går inte längre att få. Parallellen till alemtuzumab är uppenbar: som försvann från marknaden men återkom (Lemtrada) till ett 4000% högre pris.

 • pasient 2 23.10.2018 10.06.19

  Kompetansetjenesten for ms/Haukeland har over 200 pasienter på Rituximab og således god erfaring med effekten av Rituximab kontra Okrelizumab. Når det gjelder sykehus som ikke vil buke Rituximab slik Pasient 1 nevner, vil jeg si til deres pasienter; Bytt sykehus! Det er fritt sykehusvalg i Norge.

 • Gunnar S. 23.10.2018 01.06.39

  For meg virker direktørens oppsummering av ICER-rapporten særdeles unyansert. Jeg kan i hvert fall ikke finne at den noe sted hevder at Ocrevus er bedre enn Rituximab. Imidlertid konkluderes det med at data på Rituximab er utilstrekkelige til å tillate noen høy rating, og den omtales som "promising but inconclusive". Rapporten peker tvert imot på flere steder på muligheten for observerte klasseeffekter. https://icer-review.org/wp-content/uploads/2016/08/CTAF_MS_Final_Report_030617.pdf For PPMS, som direktøren nevner spesifikt, peker rapporten på vesentlige forskjeller i studiedesign i studie av Rituximab (OLYMPUS) og Ocrevus (ORATORIO). Mon hun bør trå litt varsomt her? Spesielt kan jo følgende setning rom for ettertanke (side 33): "The ORATORIO study also enrolled a younger population, perhaps based on the subgroup analysis in OLYMPUS that demonstrated a significant reduction in disability progression in younger patients."

 • pingle 22.10.2018 23.15.57

  Modig og veloverveid fra beslutningsforum. At en medisin er utviklet for lymfom og ikke ms, betyr vel fortsatt ikke at det ikke kan gi minst like god hemming av b-celler. At prisen er 15 ganger så høy med ny flott msmedisin gjør ikke behandlingen bedre, bare at det blir mindre igjen på alle andre pasientgrupper.

 • Viggo 23.10.2018 10.07.38

  Okrelizumab ble neppe opprinnelig utviklet med tanke på MS. Det er gjort studier av okrelizumab på revmatiod artritt som har ble stoppet pga komplikasjoner.

 • tk 24.10.2018 13.53.10

  Det er flere MS medisiner som opprinnelig var utviklet for ander diagnoser. helt vanlig og letteste måten for legemiddelinudstien å ikke "være innovative" men tjene mer penger.

 • Skjerp dere 22.10.2018 21.48.07

  Det er på tide leger ,professorer.forskere osv .samler seg og forteller brukerene hva som er god medisin eller ikke. Brukerene kan ikke ha det slik som nå at de får vage antydninger av noen få i alle retninger. lojaliteten deres skal ligge hos pasienten ikke hos en tilfeldig direktør i et beslutningsforum . Nå må dere skjerpe dere.

 • Lege 22.10.2018 22.48.35

  Vanskelig å vite hva du mener med dette. Du kommer neppe utenom at det gjøres skjønnsmessige vurderinger i helsevesenet. «Fasit» må man ofte lete langt etter, og da vil enkelte avgjørelser og synspunkt baseres på egeninteresser, enten det er firmaene som er misfornøyde med å tjene mindre penger eller sykehusene som forsøker å spare (slik at de har mer til gode for andre pasientgrupper). Slik er livet. Selv synes jeg det er klokt av beslutningsforum å sette foten ned for ocrelizumab når det finnes et alternativ til en langt lavere pris som med stor sannsynlighet virker noenlunde likt. I neste runde gir dette firmaene signaler om at de må gi bedre rabatter for å komme i betraktning.

 • Pasient 23.10.2018 07.20.27

  Det er sykehus som ikke gir pasientene rituximab fordi det ikke er en godkjent MS medisin. Ocrelizumab er den første medisinen for PPMS. Det første håpet vi som lever med denne sykdommen har til å få noe som kan stanse videre utvikling. Da må i såfall rituximab gis til alle. Det er fryktelig frustrerende å ikke stole på at du får hjelp på det sykehuset du hører til på. Det er nødvendig at dette kommer frem så det blir frigitt til alle som kan ha effekt av den.

 • Lege 23.10.2018 08.59.45

  Svar til pasient (23.10.2018 kl 07.20.27): Jeg forstår veldig godt din frustrasjon. Alle sykehus som behandler MS-pasienter bør tilby rituximab. Det er et bra legemiddel i denne settingen, ikke bare fordi man har (mer eller mindre formell) effektdokumentasjon, men også fordi sikkerhetsprofilen (= bivirkningsforekomst etc) langt mer velkjent enn for ocrelizumab, enkelt og greit grunnet lengre tid på markedet for rituximab. Forhåpentligvis er beslutningsforum sitt vedtak tydelig nok også på dette punktet.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!