INNFØRES: Fire nye metoder fikk nei og to nye metoder innføres etter dagens møte i Beslutningsforum. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Beslutningsforum sa ja til behandling mot MS

Mandag vurderte Beslutningsforum seks nye metoder. To nye metoder innføres. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Hydrokortison (Efmody) innføres til behandling av medfødt binyrebarkhyperplasi hos ungdom eldre enn 12 år og voksne.

Den andre metoden Beslutningsforum valgte å si ja til er fingolimod til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS).

Selperkatinib (Retsevmo) innføres ikke til behandling av voksne med avansert RET-fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft som trenger systemisk behandling etter tidligere behandling med immunterapi og/eller platinabasert kjemoterapi.

Begrunnelsen er at prisen skal være betydelig høyere enn annen tilgjengelig behandling, og at leverandør ikke har dokumentert at selperkatinib (Retsevmo) har bedre effekt enn dagens behandling.

Ibrutinib (Imbruvica) innføres ikke som monoterapi eller i kombinasjon med rituksimab til behandling av Waldenströms makroglobulinemi.

Disse metodene fikk ja: 

 • Hydrokortison (Efmody) innføres til behandling av medfødt binyrebarkhyperplasi hos ungdom eldre enn 12 år og voksne.
 • Fingolimod 0,5 mg kapsler innføres til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS).

Disse metodene innføres ikke: 

 • Hypoglossusnervestimulering innføres ikke til behandling av obstruktiv
  søvnapné
 • Elosulfase alfa (Vimizim) enzymerstatningsterapi innføres ikke som behandling
  ved mukopolysakkaridose type IVA (Morquio A syndrom, MPS IVA) hos pasienter
  i alle aldre.
 • Selperkatinib (Retsevmo) innføres ikke til behandling av voksne med avansert RET-fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft som trenger systemisk behandling etter tidligere behandling med immunterapi og/eller platinabasert kjemoterapi.
 • Ibrutinib (Imbruvica) innføres ikke som monoterapi eller i kombinasjon med rituksimab til behandling av Waldenströms makroglobulinemi.
Powered by Labrador CMS