KONKLUSJONENE FORSVINNER: Dagens Medisins gjennomgang av samtlige metodervurderinger og beslutninger innen kreft i 2018 viser nærmest full enighet mellom de to organene. Nå skal ikke SLV lenger konkludere om kostnadseffektivitet. Det har Beslutningsforum bestemt. Foto:

Beslutningsforum støttet SLV i 31 av 34 saker

Beslutningsforums avgjørelser om kreftlegemidler sammenfaller med Legemiddelverkets konklusjoner om kostnadseffektivitet i de aller fleste sakene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Dagens Medisin har gått gjennom alle vurderingene om kostnadseffektivitet for kreftlegemidler som Legemiddelverket (SLV) har gjennomført i hele 2018, og til og med mars i år.

Gjennomgangen viser at spørsmålet om hvorvidt et legemiddel er kostnadseffektivt, er svært viktig for den konklusjonen som de fire administrerende direktørene som utgjør Beslutningsforum, lander på:

I de fleste sakene er altså Beslutningsforum enig i SLVs vurdering – enten det er et ja eller nei til medikamentet.

SLV er trolig noe bedre isolert fra ytre press Hans Olav Melberg, helseøkonom

I 31 av 34 saker om kreftlegemidler sammenfaller Beslutningsforums konklusjon med rådene fra SLV om kostnadseffektivitet.
Som Dagens Medisin tidligere har omtalt fikk SLV fra 1. januar i år forbud mot å konkludere om kostnadseffektivitet i sine metoderapporter. Ordningen trådte i realiteten i kraft 1. februar fordi sakene som ble behandlet i januar ble forberedt i 2018. Etter februar er det dermed ikke mulig å vite hva som ligger til grunn for beslutningene.
Les mer: Går hardt ut mot hemmelighold i helseprioriteringene

Manglende dokumentasjon
Det er ni saker hvor SLV ikke har konkludert om kostnadseffektivitet på grunn av manglende dokumentasjon eller andre forhold.

Ved å utelate konklusjonene får Beslutningsforum økt handlingsrom, sier helseøkonom Eirik Joakim Tranvåg.

Alle disse sakene er kategorisert som «enighet» mellom SLV og Beslutningsforum. Dette fordi det i tilfellene hvor Beslutningsforum sier ja, så viser SLV til at «data tyder på behandlingseffekt», eller at legemidlet ikke er kostnadseffektivt, men at noen få pasienter bør få tilbud.

I alle sakene Beslutningsforum konkluderer med nei, har SLV vist til at for dårlig dokumentasjon. Statens legemiddelverk har fått oversikten over disse sakene fra Dagens Medisin, før publisering.

– Sviktende lojalitet
Lege og doktorgradsstipendiat Eirik Joakim Tranvåg ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, mener at kartleggingen først og fremst viser hvordan SLVs vurderinger legges til grunn for beslutningene:

– Dette viser først og fremst at kostnadseffektivitetsvurderinger og rabatten som blir gitt, er førende for beslutninger. Det er det mest åpenbare, sier han til Dagens Medisin etter å ha sett tallene. Sammenfallet i 31 av 34 beslutninger er en «stor majoritet».

Tranvåg sier han forstår Beslutningsforums ønske om økt handlingsrom og forhandlingsmakt.

– Ved å utelate konklusjonene, får Beslutningsforum økt handlingsrom. Jeg skjønner at de ønsker å skaffe dette handlingsrommet, men problemet er at det holdes hemmelig. De reduserer åpenheten, og dette vil føre til sviktende lojalitet.

Tranvåg mener åpenhet, legitimitet og tillit er mer enn bare akademiske honnørord.

– De er viktige verdier for hele prioriteringsarbeidet. Derfor handler spørsmålet om åpenhet om det helhetlige tilbudet til alle pasientene i helsetjenesten, og ikke bare om en enkelt gruppe pasienter som påvirkes av den enkelte metodevurdering, sier han. 

– Ser ikke grunnlaget
Nylig fikk en ny førstelinjebehandling for lungekreft nei fra Beslutningsforum.

På grunn av den nye praksisen forelå det ingen offentlig konklusjon fra SLV om behandlingens kostnadseffektivitet. Imidlertid uttalte Beslutningsforums leder Stig Slørdahl til Dagens Medisin at behandlingen var «for dyr» og at den totale kostnaden for helsetjenesten blir for stor.

- Problemet er ikke at det finnes forskjellige vurderinger i seg selv, sier helseøkonom Hans Olav Melberg.

Flere avslag på lungekreftbehandling har nå ført til at en stor andel av alvorlig syke lungekreftpasienter ikke får tilgang til det som legene mener er den beste behandlingen. 

Les mer: – Fire av fem alvorlig syke lungekreftpasienter får ikke den beste behandlingen

– Lungelegene kritiserer dette nå fordi de ikke ser grunnlaget for beslutningene, sier Tranvåg.

– Dette er et nytt tegn på at det begynner å briste i lojaliteten til systemet. Det blir en gradvis svekkelse. Det er viktig å tenke lenger enn til neste metodevurdering, for dette handler om langsiktige verdier og tilslutning til prioriteringsmetodene, mener Tranvåg.

– Sterke pressgrupper

Hans Olav Melberg, førsteamanuensis i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, er opptatt av bakgrunnen for de sakene der det er ulik vurdering:

– Dagens Medisins kartlegging viser at Beslutningsforum og SLV i de fleste sakene bruker de samme terskelverdiene i avveiingen mellom kostnad og nytte. Det mest interessante er sakene der de har forskjellig vurdering. Det kan være saker der det er stor tvil, sterke pressgrupper og faktorer som gjør at man har lov til å bruke mer skjønn, sier Melberg.

– Det er Beslutningsforums privilegium, og plikt, å kunne bruke slikt skjønn. Problemet er ikke at det finnes forskjellige vurderinger i seg selv. Det er først hvis det viser seg at det er en systematisk sammenheng mellom når man bruker skjønn og mer irrelevante faktorer – som styrken på pressgruppene – at unntakene blir et problem. De tre sakene der de er uenige, som vi har hatt så langt, er ikke nok til å konkludere på dette, men jeg har tidligere argumentert for at SLV trolig er noe bedre isolert fra ytre press enn medlemmene i Beslutningsforum.

I perioden behandlet Beslutningsforum 37 saker om kreftlegemidler. 17 beslutninger endte på ja, og 19 på nei. Ett legemiddel fikk nei, men ja til å inngå i legemiddelanbud. Noen legemidler er behandlet flere ganger i Beslutningsforum, etter runder med prisforhandlinger.

Avgjørelser om kreftlegemidler

  • Dagens Medisin har gjennomgått alle Beslutningsforums avgjørelser om kreftlegemidler, fra 2018 for å undersøke om de sammenfaller med SLVs kostnadskonklusjoner.
  • Vi har kun sett på beslutninger om kreftlegemidler fra 1. januar i fjor og frem til Beslutningsforums seneste møte, den 18. mars i år.
  • I ni saker før de nye reglene trådte i kraft, har SLV ikke konkludert om kostnadseffektivitet. Blant annet på grunn av manglende dokumentasjon.
  • Det er 37 avgjørelser totalt. I tre av disse avgjørelsene har SLV ikke konkludert om kostnadseffektivitet, ref. de nye reglene.
Powered by Labrador CMS