Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Stig Slørdahl leder Beslutningsforum for nye metoder. Mandag sa de nei til at en kombinasjonsbehandling for lungekreft kan tilbys i det offentlige. Arkvifoto.

Sa nei til ny kreftbehandling: – For kostbar

Beslutningsforum for nye metoder vendte mandag tommelen ned for å tilby en ny kombinasjonsbehandling for lungekreft i det offentlige.

Publisert: 2019-02-25 — 11.05
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Behandlingen er en kombinasjonsbehandling for den vanligste typen lungekreft, og består av cellegift og immunterapien pembrolizumab, og tilbys i dag som andrelinjebehandling.

– For høy totalkostnad
Mandag hadde Beslutningsforum saken på sitt bord. De vil ikke tilby behandlingen i førstelinjebehandling norske offentlige sykehus, fordi den er for dyr, sier leder Stig Slørdahl til Dagens Medisin.

–  Legemidlet er allerede i bruk som andrelinjebehandling for pasienter som har høyere enn 50 prosent PD-L1 uttrykk. Når vi vurderer prisen så vurderer vi den totale økonomiske belastningen for helsetjenesten for denne pasientgruppen, som for høy.

PD-L1 er en biomarkør som vanligvis benyttes for å forutsi effekten av immunterapi. Vanligvis vil svulster som har et såkalt høyt PD-L1-uttrykk svare bedre på slike behandlinger.

– Den totale kostnaden for helsetjenesten blir for stor, sier Slørdahl.

Han mener løsningen nå ligger hos industrien:

–  Dette er et medikament som vi gjerne vil at industrien vurderer prisnivået på, sier han.

– Sørgelig
Onkolog Odd Terje Brustugun, overlege ved Drammen sykehus og leder av Norsk lungekreftgruppe, sier til Dagens Medisin at han synes denne avgjørelsen er sørgelig.

– Det er en skuffelse. Behandlingen kunne virkelig gjort en forskjell for en stor gruppe pasienter. Vi må i kreftmiljøet diskutere hva vi skal gjøre nå, sier han.

Statens legemiddelverk (SLV) har vurdert denne behandlingen til å ha god effekt.

I vurderingen fra SLV vises det blant annet til en studie publisert i New England journal of Medicine, som viser at ettårsoverlevelsen for dem som fikk kombinasjonsbehandlingen ligger på 69,2 prosent. Tilsvarende for dem som fikk cellegift alene var 49,4 prosent.

Legemiddelverket skriver i sin vurdering at siden pasienter med et PD-L1-uttrykk over 50 prosent allerede har tilbud om immunterapien pembrolizumab i førstelinje, så er analysen de har utført begrenset til pasienter med et lavere PD-L1-uttrykk, noe som altså utgjør rundt 700 pasienter i året.

Beslutningsforum peker videre på at data for overlevelse i hovedstudien er relativt umoden, noe som gir usikkerhet i framskriving av data.

Interessekonflikter: Brustugun oppgir at han har mottatt forelesningshonorarer fra flere legemiddelselskaper.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Arne Stenrud Berg 26.02.2019 15.36.25

  Lege

  Det er dessverre umulig å diskutere grunnlaget for beslutningen når prisen holdes hemmelig.

 • Anders Hansen 01.03.2019 10.08.38

  Helseøkonom

  I metodedokumentet utarbeidet av SLV redegjøres det for både effekt av legemiddelet og ressursbruk vs. relevant komparator. Disse vurderingene er ganske omfattende og komplekse. Siden prisen utgjør en del av kostnadene som inngår i disse omfattende beregningene, tror jeg ikke kjennskap til tilbudt pris vil gjøre de fleste lesere i stand til å vurdere om avslaget var godt fundert. Figur 9 i rapporten viser sammenhengen mellom rabatt fra offentlig pris og ICER. Dette kan kombineres med at "alvorligheten" beregnes til 13 qalys og at max betalingsvilje for dette er om lag 600 000. Dette tilsier en rabatt i størrelsesorden 50 %. Når Beslutningsforum avslår tilbudet pga for høy ICER, må det antas at prisen er høyere enn rabatten som gir kostnadseffektiv bruk. Man kan være enig eller uenig i vurderingene og analysene, men jeg mener derfor det er mulig å diskutere grunnlaget for beslutningen i dette tilfellet, selv om jeg ikke kjenner den tilbudte prisen.

 • Arne Stenrud Berg 02.03.2019 08.08.58

  Lege

  Du har sikkert rett i det du skriver. Poenget mitt er at allmenheten er ekskludert fra å delta i denne diskusjonen fordi det er for komplisert. Avgjørelsen som er tatt er dramatisk og fratar 2 av 10 med denne typen lungekreft muligheten til å være i live etter et år. Grunnlaget for en så viktig avgjørelse burde kunne diskuteres åpent på en måte som flere enn noen få helseøkonomer forstår. Da må vi kunne si konkret hvor mye behandlingen ville kostet pr. måned pr. pasient.

 • Anders Hansen 26.02.2019 07.40.03

  Helseøkonom

  Når man leser artikkelen kan det virke som avslaget skyldes den store budsjettvirkningen. På NyeMetoder presiseres det at medisinen til tilbudt pris ikke vurderes som kostnadseffektiv. Uansett om man er enig eller uenig i den vurderingen, burde det også fremgått av artikkelen; budsjetthensyn er ikke et prioriteringskriterium.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!