En ny såkalt ALK-hemmer kan bremse spredningen av lungekreft i en periode på over to år, i snitt. Det brukes i førstelinjebehandling av pasienter med ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft. Illustrasjonsfoto: iStock/Getty Images Foto:

Beslutningsforum med ekstraordinært møte om ny lungekreftmedisin

Egentlig skulle ikke Beslutningsforum ha neste møte før 27. august.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Men mandag ettermiddag er det telefonmøte der eneste sak på agendaen er å vurdere om et nytt lungekreftlegemiddel skal tilbys på norske sykehus.

Beslutningsforum, som består av direktørene for de fire regionale helseforetakene, sa for to uker siden nei til at norske sykehus kan tilby en ny behandling for lungekreft.
Les mer: Sier nei til medisin som kan holde lungekreft «i sjakk»

Begrunnelsen var at legemidlet ikke er kostnadseffektivt, ifølge Beslutningsforum.
Visste om ny pris - tok den ikke med i betraktningen
Beslutningsforum konkluderte imidlertid slik på tross av at Statens legemiddelverk hadde vurdert saken på nytt etter at legemiddelfirmaet hadde tilbudt en ny pris - og kommet frem til at legemidlet kan være kostnadseffektivt.

– På bakgrunn av oppdatert prisnotat og anbefaling fra fagdirektørene, fremmes saken på nytt, opplyser Beslutningsforum via sin kommunikasjonsansvarlig Hanne Snerten, til Dagens Medisin.

Studien på legemidlet ble sluppet på kreftkongressen ASCO i fjor, og resultatene imponerte vekket oppsikt. Legemidlet, ALK-hemmeren alectinib (Alecensa), kan bremse spredningen av lungekreft i en periode på over to år, i snitt. Det brukes i førstelinjebehandling av pasienter med ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft.

På årets ASCO kom det oppdaterte resultater fra samme studie, som viste ytterligere redusert risiko for sykdomsprogresjon eller død.

Statens legemiddelverk (SLV) utførte en såkalt hurtig metodervudering av bruken av legemidlet. De konkluderte med: «merkostnaden per vunnet kvalitetsjusterte leveår ligger sannsynligvis høyere enn det som kan anses som kostnadseffektiv behandling, gitt alvorlighetsgraden for aktuell pasientgruppe og usikkerheten i analysene. Den største usikkerheten er knyttet til ekstrapolering av total overlevelse (OS) og behandlingsvarighet».
Men etter at legemiddelfirmaet tilbød en ny pris, konkluderte SLV med at merkostnaden per vunnet kvalitetsjustert leveår sannsynligvis ligger  innenfor det som kan anses som kostnadseffektiv behandling.

Powered by Labrador CMS