Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Stig Slørdahl er leder av Beslutningsforum for nye metoder.

Stig Slørdahl er leder av Beslutningsforum for nye metoder. Foto: Lasse Moe

Sier nei til medisin som kan holde lungekreft «i sjakk»

Opp mot 100 pasienter i Norge kunne ha vært aktuelle for den nye behandlingen for lungekreft med spredning.

Annons:

Saken er oppdatert 13:41

Beslutningsforum, som består av direktørene for de fire regionale helseforetakene, sa mandag nei til at norske sykehus kan tilby en ny behandling for lungekreft.

Grunnen er at legemidlet er ikke kostnadseffektivt, uttaler Beslutningsforum.

Visste om ny pris - tok den ikke med i betraktningen
Men Beslutningsforum kom til denne konklusjonen på tross av at Statens legemiddelverk hadde vurdert saken på nytt - og kommet frem til at legemidlet kan være kostnadseffektivt. Og - på tross av at de satt med informasjonen om den nye prisen. Les mer om dette nederst i saken.

Studien på legemidlet ble sluppet på kreftkongressen ASCO i fjor, og resultatene imponerte onkologene, deriblant Odd Terje Brustugun, som fulgte fremleggelsen av resultatene da de kom.

Legemidlet, ALK-hemmeren alectinib (Alecensa), kan bremse spredningen av lungekreft i en periode på over to år, i snitt. Det brukes i førstelinjebehandling av pasienter med ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft.

 – At man kan holde lungekreft med spredning i sjakk i over to år i gjennomsnitt med denne behandlingen er mye. ALK-positiv lungekreft har en spesiell tilbøyelighet til å gi hjernemetastaser, men dette medikamentet er vesentlig mer effektivt på å forhindre det, enn dagens standardbehandling, sa Brustugun til Dagens Medisin da studien ble lagt fram.

På årets ASCO kom det oppdaterte resultater fra samme studie, som viste ytterligere redusert risiko for sykdomsprogresjon eller død.

– Veldig synd
Nå synes Brustugun, som er lungekreftlege ved Drammen sykehus og leder av Norsk lungekreftgruppe, at det er veldig synd at legemidlet ikke kan tilbys som første behandling.

– Ettersom legemidlet også har en veldig god virkning på hjernemetastaser er dette veldig synd. Vi skulle helst hatt dette i førstelinje, og det er da det virkelig viser effekt.

Statens legemiddelverk (SLV) har utført en såkalt hurtig metodervudering av bruken av legemidlet. De har konkludert med at «merkostnaden per vunnet kvalitetsjusterte leveår ligger sannsynligvis høyere enn det som kan anses som kostnadseffektiv behandling, gitt alvorlighetsgraden for aktuell pasientgruppe og usikkerheten i analysene. Den største usikkerheten er knyttet til ekstrapolering av total overlevelse (OS) og behandlingsvarighet».

SLV positive i ny vurdering
Men så tilbød legemiddelfirmaet en oppdatert pris, og SLV konkluderte da med at merkostnaden per vunnet kvalitetsjustert leveår sannsynligvis ligger  innenfor det som kan anses som kostnadseffektiv behandling.

Dagens Medisin har spurt Beslutningsforum om de har vurdert saken på bakgrunn av den nye prisen selskapet har tilbudt. Fra Beslutningsforum er svaret på dette nei. Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av den først tilbudte prisen, og ikke den oppdaterte.

Leder av Beslutningsforum, Stig Slørdahl, uttaler følgende til Dagens Medisin:

– Saken vil bli behandlet på nytt i Beslutningsforum når det foreligger en ny anbefaling fra Bestillerforum. Vi valgte å gjøre en beslutning i dag, selv om vi visste at det var kommet en ny pris, sier Slørdahl.

Tre måneder til neste møte
Neste møte i Beslutningsforum er ikke før 27. august, altså om nærmere tre måneder. Før dette tas det ikke stilling til om legemidlet skal innføres på norske sykehus.

I februar i år lagde Beslutningsforum en ny rutine som sier at leverandørene ikke kan gi et nytt pristilbud før det pristilbudet som ligger til grunn for metodervuderingen har vært til behandling i Beslutningsforum.

Studien er finansiert av legemiddelfirmaet Roche.

Odd Terje Brustugun oppgir at han har mottatt forelesningshonorarer fra flere legemiddelselskaper, deriblant Roche, produsenten av alectinib.

 

Kommentarer

 • Cathrine Gabrielsen 12.06.2018 17.26.56

  Kan ikke dagens medisin se på hvordan nye metoder finansieres i andre land. Dagens løsning med et beslutningsforum som stemmer ned nye medisiner som er godkjent dekket i andre land er ikke noen god løsning. Forskningen går heldigvis videre, men dette er ikke til noen hjelp hvis ikke medisinen tas i bruk. Hadde vært interessant å vite hvordan andre land gjør det, feks Sverige og Danmark

 • Haakon 12.06.2018 09.13.42

  ALEX studien virker jo lovende, men samtidig er pris viktig, Siden det er sykehusene som må betale for dyre medisiner, og refusjonsordningen ikke er helt optimal, så må man se cost-benefit også. Men om prisen blir lavere så er jo dette en veldig lovende behandling.

 • Marit Rike 11.06.2018 23.44.09

  Beslutningsforum skaper dessverre håpløshet og usikkerhet!

 • Lars Søraas 11.06.2018 21.11.34

  Alektinib blir da trolig godkjent 27. august, neste gang Beslutningsforum har møte. I mellomtiden vil ca 10-15 lungekreftpasienter med ALK-translokasjon bli diagnostisert. De vil få sine liv forkortet på grunn av dette byråkratiske rotet. #LaDemDø

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!