SLITER PSYKISK: Kartleggingen vil kunne si noe om hva slags plager studentene har eller har hatt, varighet, alvorlighetsgrad og lignende. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Studenters psykiske helse skal granskes grundigere

I slutten av januar gjennomføres en oppfølgingsundersøkelse etter fjorårets helse- og trivselsundersøkelse som kartlegger studenters psykiske helse.

Publisert

Formålet med tilleggsundersøkelsen er å få bedre innsikt i de vanligste psykiske lidelsene blant norske studenter.

I undersøkelsen fra 2021 kom det fram at 35 prosent av norske studenter mener de sliter alvorlig psykisk. Det er blant annet disse tallene tilleggsundersøkelsen ønsker å få innsikt i.

Kartleggingen vil kunne si noe om hva slags plager studentene har eller har hatt, varighet, alvorlighetsgrad og lignende.

– Dette vil være svært viktig og utdypende informasjon som vi håper kan gi oss større forståelse av den økningen vi ser i undersøkelsen når det gjelder psykiske plager, sier Kari-Jussie Lønning, styringsgruppeleder for Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT).

Powered by Labrador CMS