MINDRE BEHANDLING? Det er sluppet noen data fra en studie som offentliggjøres i sin helhet under verdens største kreftkongress Chicago. Dataene antyder at kortere behandling med et brystkreftlegemiddel er like effektivt brukt over kortere tid. Illustrasjonsfoto: Colourbox. Foto:

Hevder kortere behandling med brystkreft-legemiddel kan være like effektivt

En større studie har sett på hvilken effekt det har å gi kortere behandling med et brystkreftlegemiddel.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

En studie hvor 4089 kvinner med HER2-positiv brystkreft i tidlig stadium, konkluderer med at behandling med trastuzumab (Herceptin) i seks måneder har like god effekt som samme behandling i et helt år.

Det viser noen av dataene som er sluppet fra studien. Den legges frem i sin helhet på kreftkongressen ASCO i Chicago mandag. 

HER2 BRYSTKREFT

Noen brystkreftsvulster består av kreftceller som har såkalte «HER2-reseptorer» på overflaten.HER2 er et protein som fungerer som mottaker (reseptor) for epidermal vekstfaktor.HER2 påvises i vevsprøver av svulsten, og hvis det er høy forekomst, er det aktuelt å tilby behandling med medikament(er) som binder og blokkerer HER2«HER2-reseptorene» fungerer som et målområde, for medisin som dels senker kreftcellenes delingsaktivitet, og dels fører til at kreftcellene dør. Den stimulerer også pasientens eget immunsystem til å bekjempe kreftcellene.Kilder: Kreftforeningen/SML

I tillegg var det kun 4 prosent av kvinnene i seksmåneders-gruppen som stoppet behandlingen på grunn av hjerteproblemer, mot åtte prosent i 12-måneders-gruppen.

 Sykdomsfri overlevelse etter fire år var på 89,4 prosent med seks måneders behandling – og på 89,8 prosent med 12 måneders behandling.

Studien, kalt PERSEPHONE, er en fase III-studie, og er ifølge forfatterne den største studien hittil som undersøker effekten av å korte ned behandlingen med trastuzumab. Les abstract her.

Fagansvarlig overlege og professor Bjørn Naume ved Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus (OUS), kaller studieresultatene interessante.

– Men vi trenger å vurdere alle resultatene fra studien før vi kan vurdere betydningen av den.

Han peker på at det tidligere publisert resultater fra en annen stor studie som ikke viste «non-inferiority»; underlegenhet, ved 6 måneders behandling med trastuzumab versus 12 måneder.

– Dette gjør at disse resultatene må ses i sammenheng før ytterligere vurdering av potensiell betydning for behandlingspraksis gjøres, kommenterer Naume til Dagens Medisin.

Kostet 2,6 millioner GBP
PERSEPHONE kostet ifølge University of Cambrigde 2,6 millioner britiske pund, og studien er støttet av Cancer Research UK.

Forskerne i PERSEPHONE har jobbet tett med pasientforeningene i denne studien, uttaler førsteforfatter Helena Earl, professor ved University of Cambridge til ASCO.

– Vi er trygge på at dette er første skritt mot at mange kvinner med HER2-positiv brystkreft kan redusere behandlingen med trastuzumab til seks måneder, sier hun.  

Det anslås at 15 av 100 kvinner med brystkreft i tidlig stadium har HER2-positiv brystkreft.

Naume opplyser at han ikke har noen interessekonflikter i denne saken.

Powered by Labrador CMS