Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

NØKTERNT: Jonas Rusten Wang, ansvarlig konsulent for rapporten, sier Agenda Kaupang har gjennomgått alt av dokumentasjon, og at utgangspunktet for analysen starter i 2007 med konseptrapporten, som ifølge Wang beskriver et sykehus som er nøkternt dimensjonert.

– Tok ikke hensyn til tjenestene som skal leveres

Konsulentselskapet Agenda Kaupang har på oppdrag fra Overlegeforeningen kartlagt beslutningsprosessen i forkant av realisering av Sykehuset Østfold Kalnes.

Publisert: 2021-10-21 — 06.00

KUTT: – I andre statlige prosjekter utvides de økonomiske rammene når man ser at det er en kostnad man må ta for å realisere prosjektet. Her har det motsatte vært tilfellet; prosjektet er kuttet, sier Jonas Rusten Wang, ansvarlig konsulent for rapporten. Foto: Agenda Kaupang

– Hovedfunn i vår rapport er at det er de økonomiske rammene som forårsaker kuttene – uten å ta hensyn til de tjenester som skal leveres. Og det ser ut til at dette har vært kjent i prosessen, sier Jonas Rusten Wang, ansvarlig konsulent for rapporten.

Leder Geir Arne Sunde i Overlegeforeningen (OF) skriver til Dagens Medisin at bakgrunnen for oppdraget fra Overlegeforeningen, er Sykehusbygg HFs evalueringsrapport.

LÆRING: – Formålet er å lære for fremtidige sykehusprosjekter, uttaler Geir Arne Sunde, leder i Overlegeforeningen. Foto: Legeforeningen

– Med utgangspunkt i Kalnes ønsket vi å få en bedre forståelse av beslutningsprosessen som førte til at planlegging- og bygging endte opp som den gjorde. Dette har vi fått nå. Formålet er å lære for fremtidige sykehusprosjekter.

 

Les også:

Ansatte ut mot trange lokaler

– Har ikke fungert så godt som man hadde håpet

Planlegger å utvide sykehuset på Kalnes

Man gikk videre med prosjektet selv om man visste at prosjektet ble dyrere og for lite
Jonas Rusten Wang

 

– Lyttet ikke til Sintef
Wang sier de har gjennomgått alt av dokumentasjon, og at utgangspunktet for analysen starter i 2007 med konseptrapporten, som ifølge Wang beskriver et sykehus som er nøkternt dimensjonert.

– I 2008, i revidert konsept, er det drastiske kutt. Bakgrunnen for dette er at man fikk konseptrapporten i retur fra Helse Sør-Øst på grunn av de finansielle rammene.

LES OGSÅ
Fire sykehusprosjekter kuttet med fem milliarder

– I 2009 gjennomførte Sintef en kvalitetssikring av prosjektet, som så på dimensjoneringsgrunnlaget. Vi leste den slik at den er kritisk til at sykehuset er stort nok. Men det kan virke som om rapporten ikke fikk nok oppmerksomhet: Man gikk videre med prosjektet selv om man visste at prosjektet ble dyrere og for lite.

– I 2010 kom ytterligere kutt på det som var et barbert prosjekt, og det ble en runde med optimaliseringsprosjekt hvor en rekke funksjoner og rom tas vekk, sier Wang.

LES OGSÅ
– Tiden for store sykehus er forbi

– Jeg oppfatter at rapporten viser at Sykehusbygg HF bygget et sykehus som var for lite den dagen det åpnet, og som har liten mulighet til å dekke befolkningens behov for helsetjenester og legers behov for en god arbeidsplass i fremtiden. Økonomi synes å være enerådende motiv, og byggherre har endret forutsetningene underveis for å forklare stadig reduksjon i rom og sykehussenger. Det er heller ikke lyttet til kvalitetssikringen fra Sintef, som pekte på at det ble operert med for optimistiske forutsetninger når sykehuset ble dimensjonert, skriver Sunde.

– Det viser behovet for ekstern evaluering og kvalitetssikring i alle steg av nye sykehusbygg. Dette er tross alt byggeprosjekter i multimilliard-klassen – og innbyggernes penger. Gjennomsiktige beslutningsprosesser med god involvering av pasientenes organisasjoner, kommuner, ansatte, tillitsvalgte og verneombud, er viktig.

 

 – Overraskende å høre
Administrerende direktør i Sykehusbygg HF, Terje Bygland Nikolaisen, uttaler til Dagens Medisin at det er overraskende å høre at det uttrykkes bekymring for manglende involvering i de prosjektene Sykehusbygg HF er involvert i.

– Vi er opptatt av at det er tilrettelagt for gode og omfattende prosesser med medvirkning fra ansatte og brukere i alle prosjekter vi er en del av - både for å sikre kunnskapsbaserte innspill til planleggingen, og for å forankre de løsningene som velges. Videre er vi opptatt av at prosessene er godt dokumentert.

Nikolaisen uttaler at Sykehusbygg HF ikke har ansvar for å definere driftsforutsetninger og rammebetingelser, men har et ansvar for at planleggingen og byggingen av sykehus gjennomføres på best mulig måte innenfor de rammer som er lagt til grunn.

– Sykehusbygg HF var ikke etablert da Sykehuset Østfold Kalnes ble planlagt, men vi vet at det i gjennomføringen av dette prosjektet også ble gjennomført omfattende prosesser med medvirkning.

Avslutningsvis uttaler Nikolaisen at Sykehusbygg HF er opptatt av kontinuerlig kunnskapsutvikling og læring fra gjennomførte prosjekter, og gjennomfører både evalueringer og tiltak for systematisk kunnskapsoppbygging.

 

Skiller seg ut
Wang mener prosjektet Sykehuset Østfold Kalnes skiller seg fra andre offentlige prosjekter.

– I andre statlige prosjekter utvides de økonomiske rammene når man ser at det er en kostnad man må ta for å realisere prosjektet. Her har det motsatte vært tilfellet; prosjektet er kuttet. Dette kan føre til en større kostnad på lang sikt.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Følg DM Arena-seminaret digitalt

Klikk her for å registrere deg!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!