Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

DISKUSJON: Styret i Helse Sør-Øst diskuterte torsdag evalueringen av sykehuset på Kalnes.

Foto: Vidar Sandnes

- Har ikke fungert så godt som man hadde håpet

Styret i Helse Sør-Øst diskuterte en ny evaluering av sykehuset på Kalnes torsdag. Styreleder Svein I. Gjedrem mener rapporten viser positive sider ved det nye sykehuset, men også at ikke alt har fungert optimalt.

Publisert: 2020-06-25 — 18.37

HAMAR (Dagens Medisin): En evaluering, som Dagens Medisin tidligere har omtalt, av det nye østfoldssykehuset som åpnet i 2015, ble torsdag drøftet på styremøte i Helse Sør-Øst.

- Det ligger mye god kunnskap her som vi må vise at vi evner å ta med oss videre, sa administrerende direktør Cathrine Lofthus om evalueringen.

Drøftingen i styret av sluttrapporten handlet blant annet om fordeler og ulemper om ensengsrom og flersengsrom. Kalnes er bygget med kun ensengsrom.

- Jeg tror debatten om senger avleder oss. Det er snakk om plass, om å ha nok kvadratmeter, og rapporten viser at det er for små lokaler til arbeidet som skal utføres, sa ansattrepresentant Lasse Bent Sølvberg.

Styremedlem Bushra Ishaq, poengterte at det er bra å være ambisiøs, men at det er viktig å ha flere tanker med seg.

- Hvis man er veldig ambisiøs på mange nye områder, kan det bli å gape for høyt. Det er viktig å ha med seg både pasientperspektivet og helsearbeiderperspektivet.

Vanskelige arbeidsbetingelser

Hele evalueringsrapporten er på over 600 sider. Det var imidlertid kun en forkortet sluttversjon som ble debattert på møtet. Ansattrepresentant Christian Grimsgaard sier til Dagens Medisin at han mener de viktigste funnene er i hovedrapporten.

- Det var alt for kort tid til å få til gode drøftinger på møtet. Det er en svær sak og hovedfunnene ligger i hovedrapporten, ikke i kortversjonen som styret fikk tilsendt til i dag. Arbeidsbetingelsene for de ansatte er kjempevanskelige, sier Grimsgaard.

Styreleder Svein I. Gjedrem mener rapporten som ble diskutert viser flere positive sider.

- Det som fremheves særlig er samlokaliseringen av psykiatri og somatikk, og mye bra teknologi, men det er også preget av en teknologioptimisme som har vært krevende å følge opp i praksis. Noen av de teknologiske løsningene har ikke fungert så godt som man håpet, i hvert fall sett på kort sikt og som virker inn på arealbruk, sier Gjedrem til Dagens Medisin.

Styrelederen mener kapasiteten ved sykehuset er et sammensatt problem.

- Når det gjelder sengekapasitet er det noe mer sammensatt. Det er tidvis mangel på sengeplasser på Kalnes, men det har sammenheng med at man vedtok en sterkere reduksjon i sengeplasser på Moss i ettertid.

Skal diskuteres videre

På spørsmål om ansattes uttalelser som går på at sykehuset har vært for lite fra dag en og må bygges ut, svarer Gjedrem:

- Vi hadde ikke til behandling et spørsmål om utvidelse av sykehuset i dag.

- Ansatte sier det er trange korridorer, mangel på rom og pauserom, for få operasjonsstuer og trangt, hva tenker du om de ansattes arbeidssituasjon?

- Jeg tenker ikke så mye om det. Ting er som de er, gangene er som de er. Det har jo noe med den samlede kapasiteten å gjøre. Det er to sider av samme sak.

Gjedrem forteller at evalueringen skal diskuteres i sin helhet ved en senere anledning.

- Jeg vil ikke trekke noen endelig konklusjon fra dette. Nå hadde vi en foreløpig drøfting, men vi skal også gå gjennom dette i et eget seminar.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Rolf Kirschner 28.06.2020 13.25.07

  Lege

  At Gjedrem sier "jeg tenker ikke så mye om det" mht arbeidsforholdene, sier vel alt om styrelederen!

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!