Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

COVID-EFFEKTEN: Økt smittetrykk i mars, herunder smitte blant ansatte, ansatte i karantene eller ansatte som er omdisponert er blant årsakene til at Nordlandssykehuset har hatt økt bruk av vikarer og innleie i mars måned.

Foto: Arkivfoto

Brukte 30 mill. på tre måneder til innleie av helsepersonell

Nordlandssykehuset har i perioden januar til mars 2021 brukt 30,5 millioner kroner på innleie av leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Den prosentvise økningen er på 80 prosent fra samme periode i fjor. 

Publisert: 2021-04-22 — 14.55 (Oppdatert: 2021-04-22 — 15.34)

Det fremgår av virksomhetsrapporten for mars 2021, som oppsummerer forhold ved driften av Nordlandssykehuset ved utgangen av mars, og legges frem for styret i Nordlandssykehuset torsdag.

Den prosentvise økningen i innleiekostnader fra 2020 til 2021 er på 80 prosent.

MERK: I en tidligere versjon av denne saken sto det at den prosentvise økningen på 80 prosent var fra 2016 til 2021. Det riktige er at økningen er fra 2020 til 2021. 

Innleie per klinikk

Kostnadene til innleie i første tertial av 2021 er nær doblet i forhold til fjoråret, da det i samme periode ble brukt 16,9 millioner kroner på innleie av helsepersonell.

Det er medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk som står for den desidert største økningen av innleid arbeidskraft, fremgår det av styresaken.

Ved begge klinikker er innleiekostnadene på over ti millioner kroner for årets tre første måneder i 2021. Innen psykisk helsevern er innleiekostnadene på litt over seks millioner kroner. Det er en liten reduksjon i forhold til fjoråret. Diagnostisk klinikk har kjøpt innleid arbeidskraft for litt over tre millioner kroner.

To mill. mer enn planlagt

Da sykehusets virksomhetsrapport for januar ble lagt frem for styret i februar, kunne de vise til innleiekostnader som lå en halv million kroner under budsjett.

Men når første tertial av 2021 skal oppsummeres, er innleiekostnadene i litt over to millioner kroner mer enn hva det var budsjettert med.

Innleiebudsjettet ble økt betydelig fra 2020 til 2021, etter at klinikkene i budsjettarbeidet for 2021 ble bedt om å gjøre en mer kritisk vurdering av potensialet for reduksjon i innleie gjennom tiltaksarbeid, samt kartlegging av områder der det er sannsynlig at innleiebehovet vil øke.

Paul Martin Strand, adm.dir. Nordlandssykehuset

Foto: Nordlandssykehuset

Direktøren la også inn en sentral «buffer» for å ta høyde for innleiebehov ut over det som var avdekket per da.

Covid-effekt

Økt smittetrykk i mars, herunder smitte blant ansatte, ansatte i karantene eller ansatte som er omdisponert er blant årsakene til at Nordlandssykehuset har hatt økt bruk av vikarer og innleie i mars måned.

– Før det første må vi huske at vi står i en pandemi og det er vanskelig å se helt klart hva som er bildet. I det store bildet følger vi den utviklingen vi planla for i styresaken der vi behandlet budsjettet for innleie. Da lå vi an til en kraftig økning i innleie og der var det også begrunnet for hver klinikk og for hvert fag. I det store bildet så følger vi den utviklingen som lå i den styresaken og de helt konkrete forholdene som har skapt behov for innleie, sier administrerende direktør, Paul Martin Strand, og oppsummerer:

– Vi heller ikke glemme at vi har en underliggende aktivitetsvekst hele tiden. Og en utvikling av tjenester hele tiden. Når alt det er sagt, så er det klart at vi har stor oppmerksomhet om innleietallene nå, men det er veldig vanskelig å gå inn og gjøre noe med det – akkurat nå.

Regnskapet for Nordlandssykehuset per 31. mars 2021 viser et underskudd i forhold til budsjett på 15,7 millioner kroner.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

EFTA-DOMSTOLENS RÅDGIVENDE UTTALELSER

– Vil ha betydning for godkjenningspraksis

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!