Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

SKAL VURDERE SAK: Det er satt en ny dato for når leder Liv Synnøve Taraldsrud, og resten av medlemmene i Rikslønnsnemda skal ta opp saken mellom KS og Legeforeningen.

Foto: Arkivfoto

Legevaktstrid skal behandles av Rikslønnsnemnda til sommeren

Behandlingen av striden mellom KS og Legeforeningen som førte til streik i fjor høst, skulle opprinnelig ha vært behandlet i mars, men ble utsatt på grunn av LO-leder Hans-Christian Gabrielsens brå bortgang.

Publisert: 2021-04-12 — 13.00

Saken ble utsatt fordi medlemmet fra LO i Rikslønnsnemnda måtte melde avbud på kort varsel.

Nå er saken satt opp til behandling 9. juni. Det skjer i et digitalt møte. 

Vil ha grense

Bakgrunnen for konflikten er at Legeforeningen ønsker et tak for hvor mange timer legevakt en fastlege kan pålegges å jobbe. Det finnes i dag ingen slik begrensning.
KS, som organiserer kommunene, vil ikke innføre et slikt tak og mener at fastlegenes arbeidsbelastning må sees på som en helhet.

Også tidligere har en legestreik vært tema i Rikslønnsnemnda. I etterkant av sykehusstreiken i 2016 vant arbeidsgiversiden, ved Spekter, frem i nemnda. Legeforeningen tok imidlertid saken til Arbeidsretten og fikk opphevet kjennelsen.

Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen sa i fjor at han ikke utelukker at også denne saken kan ende i arbeidsretten, dersom legene ikke får gjennomslag.

 

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

EFTA-DOMSTOLENS RÅDGIVENDE UTTALELSER

– Vil ha betydning for godkjenningspraksis

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!