Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Beklager Jahrmann Bjerke, men fastlegeordningen er allerede på dødsleiet

Regjeringens tiltak treffer ikke mål, statssekretær Maria Jahrmann Bjerke. En handlingsplan som skulle gi optimisme, har i stedet skapt resignasjon og frarøvet mange fastleger vårt håp om å klare å stå i jobben.

Publisert: 2021-03-18 — 12.27

Arild Iversen

Foto: Jørgen Bath, UiB

Kronikk: Arild Iversen, spesialist i samfunnsmedisin og allmennmedisin, fastlege ved Fenring legesenter på Askøy og Ph.D.-kandidat ved institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen (UiB)
Toril Gjedrem, spesialist i allmennmedisin og fastlege, Legene i Berstadhuset, Bergen

I DAGENS MEDISIN uttalte statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) nylig at regjeringen strakk seg langt ved økt basistilskudd i revidert 2020-budsjett – og at endringene ble gjort med grunnlag i felles forståelse for utfordringsbildet.

Toril Gjedrem

Foto: Kari Møen

For oss som jobber på fastlegekontorene, er dette åpenbart feil.

Vi som skriver dette, er fastleger fra flere av Norges største byer - og vi vet at regjeringens tiltak ikke treffer mål. En handlingsplan som skulle gi optimisme, skapte i stedet resignasjon og frarøvet mange håpet om å klare å stå i jobben.

DOKUMENTASJONEN. På ulike måter har vi arbeidet hardt for fastlegeordningen frem mot handlingsplanen. I perioden 2017–2019 fikk vi muligheten til å gi landets politiske helseledelse en grundig innføring i fastlegeordningens kjerneverdier, nasjonal og internasjonal forskning om betydningen av en sterk primærhelsetjeneste – og beskrivelser av vår arbeidshverdag.

SKUFFELSEN. Derfor var skuffelsen stor da vi, midt under smittedugnaden, fikk presentert en handlingsplan som aldri kan gi den levedyktige fastlegeordningen dere tilsynelatende ønsker. Alle som har analysert situasjonen, inkludert HOD, vet at handlingsplanen mangler flere milliarder for å kunne oppnå en reell stabiliserende effekt.

Denne handlingsplanen kan aldri gi oss den levedyktige fastlegeordningen dere tilsynelatende ønsker. Alle vet at planen mangler flere milliarder for å kunne gi reell stabiliserende effekt

Underfinansiering – med et forventet sammenbrudd – vil få konsekvenser for folkehelsen og gi økt ulikhet i helse, samtidig som kostnadene i alle ledd i helsetjenesten vil øke.

Ønsker man å gi fastlegene tid til sine pasienter, tilby befolkningen nok fastleger og gjøre fastlegeyrket like attraktivt som andre legespesialiteter, vil det koste.

KRISEN. Tusenvis av pasienter er allerede uten fastlege, nå også i byene.

 • Syke fastleger og fastleger i fødselspermisjon er uten vikar.
 • Pensjonerte fastleger finner ikke arvtakere.
 • Kommunene må ty til lokale insentiver eller dyre vikarbyråer, innenfor hardt pressede kommunebudsjetter.
 • Pasientene får redusert kvalitet og manglende kontinuitet til en høyere kostnad. Medisinstudentene vil ikke bli fastleger, og snøballen ruller stadig raskere.

Samtidig ser vi at behovet for vår koordinerende og helhetlige rolle øker for hvert år: Til oppfølging av stadig flere sykmeldte og multisyke, til samarbeid med hjemmesykepleien, til oppdatering av legemiddellister og snart til «en innbygger, en journal» i prestisjeprosjekter som Helseplattformen og Akson.

TILLITEN. Regjeringens mål er angivelig å holde liv i ordningen og gjøre jobben attraktiv og konkurransedyktig. Dette er uoppnåelig med dagens forskjellsbehandling. Om man gir like vilkår til alle spesialister – i allmennmedisinen som i organspesialitetene kardiologi, gynekologi, lungemedisin – vil studentene velge allmennmedisinen og fastlegene blir værende i yrket.

Suksesshistoriene de siste årene handler om kommuner som har investert i fastlegeordningen. Dette bekrefter at fastlegeordningen kan overleve med økonomisk trygghet.

Denne bakgrunnen er velkjent for Jahrmann Bjerke, og det er ikke nytt for helseministeren. Likevel møter Legeforeningens anslag på 4,8 milliarder kroner intet gehør. Vi som fastleger har med dette mistet all tillit til HOD. Regjeringen ser ikke ut til å ønske og redde det som en gang var en svært vellykket helsereform.

NEDOVERBAKKEN. Etter pandemien kommer pasientflommen som til nå har ventet med legebesøk. Hjertesvikten og kreften som har gått uoppdaget, vil komme tilbake med dobbel kraft, uten fastleger med kapasitet til å ta imot. Først da er gode råd skikkelig dyre.

Under Arendalsuka i 2019 uttalte helseministeren at krisen var på nivå syv av ti.

Dessverre har den bratte nedoverbakken etter dette forbigått i relativ stillhet mens fastlegene har lagt om kontordriften – og jobbet med smittevern og vaksineorganisering.

Hvor vil du rangere krisen nå, statsråd Bent Høie?

* ØVRIGE MEDFORFATTERE: Hanne Lien, fastlege i Oslo
Arnulf Heimdal, fastlege i Oslo
Stian Martinussen, fastlege i Tromsø
Lise Figenschou, fastlege i Tromsø
Ingrid Schjelderup Berntsen, fastlege I Tromsø
Ivar Thomsen, pensjonert fastlege i Stavanger
Olaf Thorsen, pensjonert fastlege i Stavanger
Finn Høivik, fastlege i Trondheim
Hanna Helgetun Krogh, fastlege i Trondheim
Børge Lønnebakke Nordberg, fastlege i Trondheim
Vegard Berge, fastlege i Trondheim
Harald Sundby, fastlege i Trondheim
Inga Marthe Grønseth, fastlege i Trondheim


Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Sven Richard Haugvik 21.03.2021 08.57.25

  Lege

  Før skapelsen, og den betente semi-privatiseringen, av FLO ble Allmennmedisin kalt potemedisin, noe som i praksis krevde potemedisinsk behandling. Sosialmedisinen er fraværende i våre FLO-analyser, kanskje av forståelige helsepolitiske grunner. Det å overvåke samfunnets aspect blindness overfor sine utstøtte, ble på en måte fagets hovedpreg, i grenseland mellom innsikter og korreksjonsiver, forskning, påvirkning og politikk. Vi skal naturligvis ikke tilbake til potetmedisinen, for «aspect blindness» er også det å ikke VILLE se et anliggende under en bestemt synsvinkel. Da fagfolkene tok ensidig grep om analysene av FLO, tenkte de årsaksforhold, positivisk og vitenskapelig over det hele. Det blir da en slags aspect seeing, som skaper aspect blindness for den sosialmedisinske måten å se det på. Konkurransen mellom disse to perspektivene er veldig viktig for sosialmedisinen å synliggjøre. De sosialmedisinske mekanismene ved FLOs endeligt ligger i dagen, men relevant ledelse er fjern.

 • Christina Eliassen 21.03.2021 08.28.15

  Overlege

  Er SÅ enige med dere! Stå på!! Helt uforståelig at HOD ikke klarer å gjøre en bedre vurdering på tross av all informasjon de har fått fra fastleger, legeforeningen og universitetene. Vanskelig å forstå at HOD ikke har klart å få med seg at hvis man ikke sørger for å VIRKELIG støtte opp om denne ordningen nå så forsvinner den- og det vil være krise for befolkningen og for spesialisthelsetjenesten. Denne regjeringen blir da husket som de som valgte å ikke redde fastlegeordning..

 • Arnulf Heimdal 19.03.2021 08.47.33

  Lege

  Dagens status for fastlegeordningen er et resultat av mangeårig faglig inkompetanse i HOD. Bent Høie har hatt snart 8 år på seg å endre dette, uten merkbar effekt. Han vil sannsynligvis bli husket som helseministeren som lot Norges mest effektive, rettferdige, billigste og populære offentlige helsetjeneste gå til grunne. Et nytt og trist eksempel på faglig inkompetanse med store kostnader.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!