Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

GJENNOMGANG: – Vi kan ikke gi en tidsramme for når vi tar en avgjørelse i saken, sier Jarle Hetland, kommunikasjonssjef i ESA.

Foto: ESA / Gettyimages - Montasje: Lasse Moe

Norge sterkt uenig om psykologistudenter

Helse- og omsorgsdepartementet sendte nylig sitt svar til det europeiske overvåkningsorganet ESA om psykologistudentene fra ELTE. ESA vil gå gjennom dokumentasjonen og viser til at den grunngitte uttalelsen de ga tidligere i år, «reflekterer våre synspunkter».

Publisert: 2020-10-08 — 09.35

Svaret fra Helse- og omsorgsdepartementet kom som et svar på en grunngitt uttalelse fra ESA i April, hvor de ba Norge om å rette opp det de mener er brudd på EØS-retten innen fire måneder.

– Departementet vurderer at ESA i denne saken har basert sine konklusjoner på et feilaktig grunnlag, heter det i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om svaret.

LES OGSÅ
ESA ber Norge endre godkjenning av psykologer

Bakgrunnen for saken
Den første brevkorrespondansen ESA påpekte at de undersøker et mulig traktatsbrudd, ble sendt norske myndigheter allerede i 2018.

Saken mellom ELTE-studentene og norske myndigheter hadde da pågått siden 2016. Det var da Helsedirektoratet sluttet å utstede lisenser slik at dem som hadde studert psykologi ved Eötvös Loránd University (ELTE) ikke fikk jobbet veiledet i Norge mot å få autorisasjon som psykologer.  


– Ingen brudd

Norge har nå svart ESA at de motsetter seg ESA sine konklusjoner, og at det ikke har vært noen brudd av EU-direktivene som diskuteres i den grunngitte uttalelsen.

«In the view of the Ministry, the RO (reasoned opinion journ. Anm) by ESA is based on several errors, both in law and in fact. ESA has misunderstood the professional practice and autonomy of both a Norwegian psykolog and a Hungarian okleveles pszichológus. This, together with ESA´s incorrect legal assessments, has led the Authority to conclude incorrectly», heter det et 25 sider langt svarbrev.

Departementet skriver at dersom ESA er uenig med deres vurderinger, kan de gå til sak hos EFTA-domstolen.

Nå blir det opp til overvåkningsmyndigheten ESA i Brussel å vurdere svaret fra Norske myndigheter.

Har mottatt svar
– Vi har mottatt reaksjonen fra Helse- og omsorgsdepartementet angående nordmenn som ikke lenger får godkjent sin psykologi-utdanning fra Ungarn i Norge og noterer oss disse synspunktene, sier Jarle Hetland, kommunikasjonssjef for overvåkningsorganet ESA.

LES OGSÅ
ESA tar Norge til retten for regler om behandling i utlandet

Han viser til at ESA vil gjennom departementets svar på den grunngitte uttalelsen og vurdere eventuelt neste skritt, som vil være å bringe Norge inn for EFTA-domstolen.

– Vi kan ikke gi en tidsramme for dette på nåværende tidspunkt. Vi viser forøvrig til den grunngitte uttalelsen til departementet som reflekterer våre synspunkter, sier han.

Lagmansretten har også bedt om uttalelse
Borgarting lagmannsrett har også bedt EFTA-domstolen om å ta stilling til et spørsmål i ankesaken mellom staten og ELTE-studentene.

Lagmannsretten har bedt EFTA-domstolen komme med en uttalelse som blant annet svarer på hvordan man vurderer hva som er «samme yrke» i Europa.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

DM Arena digital post EASD - følg arrangementet her!

STATSBUDSJETTET 2021

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!