Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

ESA mistenker traktatsbrudd i ELTE-saken

Det europeiske overvåkningsorganet (ESA) melder tirsdag at de forbereder sak mot Norge. Myndighetene har tre måneder til å svare for seg.

Annons:
BRUDD? – ESA anser Norges nye fremgangsmåte som et brudd på EØS-reglene som innskrenker studentenes rettigheter, sier ESA-president Bente Angell-Hansen.
Foto: ESA

– ESA anser Norges nye fremgangsmåte som et brudd på EØS-reglene som innskrenker studentenes rettigheter, sier ESA-president Bente Angell-Hansen i en melding på overvåkningsorganets nettsider.

ESA skriver i en pressemelding at de har mottatt flere klager fra psykologi-kandidater som har fått avslag på søknad om å få godkjent mastergrad i klinisk helsepsykologi fra Eötvös Loránd University (ELTE) i Ungarn.

Det europeiske overvåkningsorganet opplyser til Dagens Medisin at de nå åpner en formell granskning av saken, fordi de ikke har fått avklart alle sider ved saken.

Sak fra 2016
Saken daterer helt tilbake til at Helsedirektoratet i 2016 sluttet å godkjenne utdanningen til de tidligere psykologistudentene ved ELTE. Direktoratet konkluderte i 2017 med at ELTE-kandidatene ikke kvalifiserte for å få utstedt arbeidslisens som psykologer i Norge. Slik at de kunne jobbe veiledet for å få autorisasjon. (Her på Helsedirektoratets nettsider. )

Deretter har det skjedd mye i saken – og det siste var at kandidatene fikk bevilget penger over revidert nasjonalbudsjett til en ordning med et 14 måneders ekstra utdanningsopplegg.

Det er lenge siden saken ble klaget inn til overvåkningsorganet – av tidligere ELTE-kandidat Alexander Flottorp. Men ESA er åpenbart ikke fornøyd med svarene de har fått fra norske myndigheter.

Viser til 13 års praksis
«Fram til april 2016 kunne uteksaminerte ELTE-studenter søke om autorisasjon til å praktisere som psykolog i Norge dersom de bygde på utdanningen med ett års praksis med veileder. Etter at ordningen hadde vart i 13 år, stanset norske myndigheter den uten forvarsel. Dette rammet 66 uteksaminerte ELTE-kandidater samt en rekke personer som fortsatt studerte», heter det i meldingen fra overvåkningsorganet.

– Norske studenter har investert både tid og penger på å studere i utlandet, og de har gjort det i god tro på bakgrunn av langvarig praksis. EØS-reglene er laget for å beskytte studentenes rettigheter og gi dem forutsigbarhet, uttaler Angell-Hansen.

Ifølge pressemeldingen er dagens formelle brev det første skrittet i ESAs traktatsbruddsak mot Norge. Overvåkningsorganet har gitt norske myndigheter tre måneder på å svare, før tilsynet bestemmer seg for om saken skal tas videre.

ESA skriver forøvrig at de vurderer andre, lignende klager knyttet Norges nye fremgangsmåte. Disse klagerne har psykologiutdannelse fra Polen, Spania, Litauen og Nederland.
 

Klager: – Viser at vi har rett
– Vi er veldig fornøyd med at ESA innleder sak. Det viser at vi hadde rett i vårt krav om lisens. Da vi klaget inn saken for ESA var jeg aldri i tvil om at praksisen var ulovlig og at vi hadde loven på vår side, sier Alexander Flottorp, tidligere ELTE-student.

KLAGET: – Da vi klaget inn saken for ESA var jeg aldri i tvil om at praksisen var ulovlig og at vi hadde loven på vår side, sier Alexander Flottorp, tidligere ELTE-student.
Foto: Privat

– Saken har holdt på i to år og hatt store konsekvenser for ELTE-kandidater som har mistet jobben og blitt sykemeldt. Bent Høie (H) har ønsket å ordne opp og det er bra at han har engasjert seg. Men det ser ut som han har dårlige rådgivere i Departementet og Helsedirektoratet.

– Det er leit at vi må gå til internasjonale organer for å få innvilget våre rettigheter. 

Mulige brudd
ESA trekker i det formelle åpningsbrevet frem tre mulig brudd av EØS-avtalen.

Nemlig at Helsedirektoratets avvisning av utdanningen bryter med fri flyt av arbeidskraft og muligheten til å etablere seg i Europa. I tillegg har de i flere saker brukt for lang tid på saksbehandlingen, og de mangler et system for å klage på sen saksbehandling.

Et av argumentene til norske myndigheter i deres tidligere svar til ESA, har vært at kandidatene fra ELTE var utdannet til en annen profesjon enn yrket psykolog, i Norge.

I sin oppsummering i åpningsbrevet til saken, argumenterer imidlertid overvåkningsorganet med at yrkene skal sees som det samme – og at derfor direktivet gjelder.

Slik svarer myndighetene
Helsedirektoratet henviser til at Helse- og omsorgsdepartementet må kommentere saken, ettersom ESA sitt brev er sendt til departementet.

– Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt et brev fra ESA om at de har åpnet formell sak mot Norge når det gjelder behandlingen av søknader om godkjenning som psykolog fra kandidater med utdanning fra Ungarn. Departementet ser på dette, og vil svare ESA innen svarfristen på tre måneder, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i en e-post til Dagens Medisin.

Kommentarer

 • Respekt ELTE og ESA 17.06.2018 00.37.08

  Norsk proteksjonisme og ønske om norsk isolat for norske psykologer er det ESA gransker i 2018. Endelig profesjonell aktør som gransker saken objektivt og stevner Norge evt for EFTA. HOD må svare innen 3 MNDR og det svaret de gir er vi utrolig mange som følger.

 • .. 15.06.2018 20.53.16

  Så nettopp at advokaten til studentene hadde jobba 14 år i ESA. Er jo ikke store forholdene..

 • Jona 16.06.2018 16.09.49

  Hva er problemet med det? Skjønner at hdir, hod og npf nå griper til halmstrå :)

 • .. 16.06.2018 19.19.46

  LOL! Tror du jeg har noe å si i de organene?

 • Tilskuer 13.06.2018 19.48.33

  Da beklager jeg forvekslingen, Egil.

 • ELTE-student 13.06.2018 19.08.16

  Både det som har kommet fram i ELTE-saken så langt, og i alle kommentarfeltene her viser for meg tydelig at du ikke er vaksinert for verken bias, egeninteresser eller arroganse uavhengig om man er jurist, lege eller psykolog. Jeg syns måten universitetene, hdir og npf har holdt på i i den saken reflekterer alle de tre karakteristikkene. Du er faktisk ikke noen supermann eller superkvinne selvom du har en 6 årig utdannelse fra Norge, og det håper jeg flere her tar innover seg, gjerne før dere skriver neste kommentar.

 • N.n 13.06.2018 19.35.13

  Nordmenn må slutte og tro at alt som blir gjordt her i landet er så mye bedre en det andre land , vi som har reist mye ut i verden vet bedre en som så .Norske offentlige ledere og direktører skulle ha tatt seg noen år i andre land og ikke gå vasse hele livet i en boble her i landet i den troa at vi er verdensmestere i alt.

 • Psykolog 13.06.2018 18.40.37

  Til Til info: ELTE stiller strenge krav til innholdet i bachelor når de vurderer masterkandidater. BA må tilfredsstille den europeiske standarden. Dette gjør de for at alle uteksaminerte psykologer fra ELTE skal kvalifisere til EuroPsy-sertifisering. Det finnes flere eksempler på studenter som ikke har blitt tatt opp til MA ved ELTE fordi de har mangler i sine psykologi-bachelor. Vet at det spres usannheter rundt dette i fagmiljøet, hovedsaklig på samlinger i regi av NPF, men det er altså ikke sånn at man kan begynne studiene på ELTE med hva som helst i baggasjen.

 • N.Korea 13.06.2018 16.28.52

  Norge har alt og tjene på at norske borgere reiser ut i verden og tar utdannelse eller jobber men da må Norge ta godt imot de når en kommer hjem, om vi ikke ønsker impulser utenfra kan vi bare lukke oss inn slik som N.Korea.

 • Psykologspesialist 13.06.2018 15.49.39

  Det er interessant å se hvordan innvendinger til Elte-studentenes argumenter konsekvent møtes med personangrep uten at man forholder seg til saken. Jeg synes ikke at lege’s kommentar var nedlatende eller arrogant. Esa innleder sak for mulige brudd på EØS-avtalen. Det er ikke det samme som at Elte-studentene «har rett på Lisens». Også andre europeiske land stiller høye krav til autorisasjon av kliniske psykologer. Ikke alle masterutdannelser leder til psykologtittelen. Jeg synes at norske helsedirektoratet har gjort en ryddig og grundig jobb både for å vurdere og hjelpe utdannede fra Elte. Det må være lov å være uenig med majoriteten av dem som velger å uttale seg uten å bli tillagt all verdens onde motiver.

 • Ylva 13.06.2018 16.27.25

  Jada psykologspesialist , det må være lov det. - dersom man fortsatt er overbevist om at hdir og HOD har gjort en grundig og solid jobb etter å ha lest EFTAs 34 siders rapport. Med et åpent sinn (vel og merke!!) skal det nemlig godt gjøres!

 • Tidl leder 13.06.2018 16.51.25

  Helsedirektoratet kan jeg ikke på noe vis se har gjort en god og grundige jobb med alvorlige saksbehandlingsfeil i off forvaltning, usaklig forskjellsbehandling, plutselig praksisendting som kom hvor fra. Nå oppretter ESA sak mot Norge, det sier det meste om jobben som er utført.

 • Sykehuslege 13.06.2018 18.11.05

  Denne saken avdekker fundamentale systemsvakheter som det er skummelt at samfunnet ikke makter å ta inn over seg. Det første går etablerering av mengde kunnskap man må ha, hvordan man bestemmer seg for denne mengden, hvem som bestemmer denne mengden, hvem som fastslår om man faktisk har ervervet tilstrekkelig kunnskap, hvordan vurderingen av lista man må hoppe over skal justeres fortløpende i takt med kunnskapsutvikling, i hvilken grad statlige institusjoner har rett til å forandre spillereglene med tilbakevirkende kraft for personer som allerede har påbegynt et studium. I Norge fester vi lit til at myndighetene har kompetanse til å avgjøre, og at når de fatter avgjørelser, så skjer det ut ifra at hensyn til "fellesskapet" er ivaretatt. En rekke avgjørelser fra Hdir tyder på at teknokratene agerer etter egeninteresse og lobbyinteresse. Jeg er redd for at ELTE-studentene vil få medhold, og så er det bare å vente på neste gruppe som blir rævkjørt urimelig.

 • Kyniker 13.06.2018 18.38.55

  Når ESA innleder sak mot Norge, så er det bemerkelsesverdig. Det er ikke slik at ESA rutinemessig åpner saker mot medlemsstater. ESA har hatt en dialog i forkant. Her har helsedirektoratet spekulert i at ESA ikke vil gjøre noe. Som institusjon, så er det ikke like umiddelbart åpenbart egeninteresse å identifisere. Dermed faller mistanken på maktpersoner involvert. Om det da er av monetær, vennskapelig eller seksuell art - det skulle jeg ønske noen ville lekke informasjon om.

 • Til Lege/Egil 13.06.2018 15.09.07

  Du klager på debattklimaet, men allikevel er det du selv som i kommentarfelt etter kommentarfelt, gang på gang, starter ubehagelighetene med nedlatende og arrogante ytringer. Når du uttaler deg så skarpt, i en så betent sak som dette, om noe du åpenbart ikke har helt oversikten over, så er det faktisk ikke rart at folk blir irritert etterhvert. Det gjelder et par andre gjengangere i disse kommentarfeltene også. Les dere opp, eller hold kjeft. Ikke bruk disse kommentarfeltene til å leve ut psykodramaene deres.

 • Lege 13.06.2018 15.50.44

  Hehe, der kom det igjen. Jeg har kommentert svært lite, så at jeg skal ha startet noe gang på gang er drøyt. Men jeg har fulgt godt med! Enhver motytring skytes ned som nedlatende og arrogant. Eller avfeies med at man er psykolog som fortjener å miste lisensen. Eller at man åpenbart ikke har nok kunnskap. Eller som en lenger nede skrev, at jeg er krenkbar. Det er et fint moteord, men det er nok andre som er betydelig mer krenket enn meg ;-) Nei, jeg kunne tenke meg litt saklighet i debatten. Men for å parafrasere deg: Jeg har vel bare meg selv å takke.

 • Til deg 13.06.2018 16.24.21

  Ja, ELTE-studentene som du refererer til som «andre», har i allefall all grunn til å være krenket - det var vel også litt av poenget. Ingen ELTE-student ville nok ikke heller nekte for at de føler seg krenket. Du derimot bør vel ikke ta personlig innover deg det som kan ses på som naturlige reaksjoner. Du provoserer i dine innlegg, og jeg må si at sakligheten din som du etterlyser hos studentene ikke kommer særlig frem heller. Her sammenlignes Atlantis høyskole med elte-utdannende, uten heller å begrunne hvorfor det skulle være dårlig kvalitet (nødvendigvis !) på fag som holdes på en slik høyskole. Og dette fra en som tross alt ikke er personlig involvert og berørt. Forøvrig er artiklene i DM saklig nok for de fleste, men ønsker du virkelig inngående info om saken i sin reneste form - uten følelsesmessig involvering - så er du velkommen til å lese det som er vedlagt i artikkel fra ESA. Her mistenker jeg at det som ikke passer ditt skjønn og din overbevisning i saken = usaklig.

 • Egil 13.06.2018 18.56.58

  Hei! Lege er nok en annen person enn meg. Du får ta det opp med DM om du trenger å få verifisert din mangel på dømmekraft.Disse angrepene er svært dårlig tone og uforenlig med profesjonen som søkes.

 • Tilskuer 13.06.2018 19.50.32

  Da beklager jeg forvekslingen, Egil.

 • Lege nr 100 13.06.2018 20.03.26

  Til Lege/Egil 13.06.2018 15.09.07: Med ditt reaktionsmønster: Lycka till ned hanteringer av dina framtidiga borderline och narcistiska patienter. Jezus! Chill!

 • Brudd på EØS avtalen 13.06.2018 13.48.56

  At ESA oppretter sak mot Norge med mulig tre brudd på EØS avtalen, svekker tilliten til norske helsemyndigheter ytterligere.

 • Mostridig 13.06.2018 11.50.46

  Intensjonen i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv er bl.a. fri flyt av arbeidskraft i Europa og målet er at landegrensene skal være et så lite hinder dom mulig, og folk skal få nyttiggjort sin utdannelse i andre land. Av de siste saker er det ELTE-studentene som har slitt seg gjennom en byråkratisk mur og Danmark-studentene som påleggges ekstra praksis før de får arbeidstillatelse i Norge - ergo, utdanningen alene gir ikke arbeid i Norge, men paradoksalt gir det arbeid i de andre nordiske land. Dette er en trist holdning og utvikling i Hdir og HOD, og i mindre grad blir utenlandsk utdanning anerkjent. Det er samfunnsøkonomisk gunstig å utdanne nordmenn i utlandet, samt at kunnskap og idèer nyutdannede har ervervet i utlandet er godt for Norge. HOD og Hdir vise god vilje istedet for å knekke engasjement og motivasjon hos nyutdannet ungdom.

 • Feil utvikling 13.06.2018 00.08.03

  Trist utvikling hos Hdir og HOD - nordmenn har tatt utdanning i utlandet så lenge utdanning har eksistert. Utviklingen i europeisk øyemed er å skape så lite hindringer som mulig mellom landegrenser for å gi mulighet til fri flyt av arbeid i Europa. Dette er hele intensjonen til yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Utviklingen i norsk praksis oppfattes til å gå i motsatt retning - skape flere begrensninger og barrierer enn tidligere, samt at egne norske statsborgere blir motarbeidet selv med fullført akademisk studie med en oppnådd grad. Hdir og HOD motarbeider nyutdannet ungdom som er engasjert og motivert til å begynne å arbeide etter mange års utdannelse. i mitt naive hode skulle en utdanning med oppnådd akademisk grad kunne gi arbeid, eller i det minste gjennomføre kompenserende tiltak for å få arbeide. Denne prosessen skulle bli mer krevende enn antatt, og jeg syns det er trist at de nyutdannede skal bli møtt med så massiv motstand.

 • Motarbeides av H.dir 13.06.2018 00.32.00

  Ja det er tragisk og du har rett i at utviklingen har gått i feil retning. Håper ESA fotfølger norske myndigheters saksbehandling mot norske borgere som har studert utenfor Norge.

 • Mangeårig leder i speshtj. 12.06.2018 23.44.14

  ESA oppretter nå sak mot Norge, det gjør de nok ikke uten grunn. Har tillit til at ESA vet hva de gjør.

 • Lege 12.06.2018 23.23.49

  Jeg syns det er fascinerende å lese både artikkelen og kommentarer her. At ESA skal undersøke saken nærmere, betyr da vitterlig ikke at ELTE-studentene har blitt behandlet feil, eller at de har hatt "loven på sin side". Det betyr ganske enkelt at det spilles spørsmål ved den plutselige praksisendringen, som vel både er forventet og riktig. Det er klart at det vil bli stilt spørsmål når praksis brått endres. En annen ting som er fascinerende, er hvordan alle støttespillerne mener at dette er en ikke-sak. Slik praksis ved ELTE er, kan man med en norsk bachelor i psykologi søke seg inn på master, og dermed på 2 år ved ELTE bli "like kompetent" som etter 6 år i Norge. Ja, de må ta noen ekstra fag, men jeg kan ikke fatte og begripe hvordan noen tror at de 2 årene skal gi all den kunnskapen og ferdighetene som må til. En bachelor i psykologi tilsvarer på ingen måte 3 år på profesjon. Tenk om noen skal bli lege etter bachelor i medisin på Atlantis og 2 år i utlandet? Utenkelig!

 • Svar til "lege" 12.06.2018 23.40.49

  "Denial ain’t just a river in Egypt"

 • Psykolog 12.06.2018 23.57.09

  Du er psykolog, ikke lege. Det er lett å gjenkjenne fordi du skriver identiske innlegg på facebookgrupper for psykologer under fullt navn. Vil anbefale deg å lese brevet fra ESA. Da vil du raskt se dem konkludere med at Norge har brutt regelverket og behandlet studentene feil. Eller så kan du lese første setning i artikkelen du kommenterer på, hvor ESA-presidenten sier det samme.

 • Leder, bedrageri lege? 13.06.2018 00.17.42

  Ikke lege men en løgner, er det mulig av en norsk utdannet psykolog Hva slags etiske retningslinjer har norske profesjonspsykologer, løgn og bedrageri. Les brevet fra ESA, de er seriøse.

 • Leder, løgnaktighet. 13.06.2018 01.17.29

  Falsk identitet, da bør du miste norsk autorisasjon som psykolog. Etisk uforsvarlig og farlig for pasientsikkerheten med løgner.

 • Lege 13.06.2018 11.01.32

  Her hagler beskyldningene :-) Nei, jeg er lege, og har ingen befatning med noen psykologgrupper på Facebook. Jeg har kommentert på debattklimaet før her på DM, om usakligheter og personkarakteristikker. Dette er nok en ting jeg syns er fascinerende ved debatten, og dere bekrefter jo her bare mine fordommer. Dere må ikke være paranoide og tro at NPF står bak alle som kommenterer i deres disfavør. Nei, her er jeg, som (i utgangspunktet) upartisk observatør til en debatt jeg har fulgt med stor iver. Én ting står frem for meg, og det er umodenheten i debattklimaet.

 • ESA åpner sak 13.06.2018 00.12.41

  ESA åpner ikke sak uten at det foreligger grunnlag for det. I tillegg skaper dette internasjonal oppmerksomhet og Norge blir stilt i et dårlig lys for kritikkverdig behandling av nyutdannede, samt traktatsbrudd.

 • Tilskuer 13.06.2018 01.23.49

  Til «Lege»: ESA er ferdig med utredningen, og vil gå til sak dersom Norge tenker å opprettholde praksisendringen. Det er det de må begrunne/svare på innen 3 mnd. Rapporten fra ESA er linket til i artikkelen - også fascinerende lesning, anbefaler den. Til din bekymring ang Bachelor + elte Master; det er også slik at studenter tar bachelor i Norge og masteren i Danmark, men disse blir altså godkjente. Hvorfor? Fordi bacheloren de tar er jevngod med de tre første årene på profesjon, som i hovedsak består av basalfag. Hvis du er lege(?), går jeg ut i fra at du ikke har gått profesjonsstudiet i psykologi, og det du skriver sier meg at du ei heller har satt deg inn i kravene til hva slags bachelor man kommer videre til klinisk master med. Det skal også nevnes at langt i fra alle som uteksamineres fra elte har gått denne veien med norsk bachelor, som jeg ser er noe som blir brukt imot dem ofte. Akkurat som om det gjør det hele enda mer ubrukelig.

 • .. 13.06.2018 08.51.16

  Ja, det er ganske forkastelig at en kan veksle inn sin høgskolebachelor for å bli profesjonskompetent. Leste over esas siste, på 34 sider. Det synes å være en kopi av, men mye bedre organisert, de argumenter som tidligere er presentert. ESA går dog for langt. Bl.a anfører de som argument psykologers rolle i spes.helsetjenesten, hvor diagnose må settes av spesialist, med henblikk på hvor selvstendig en norsk aut. psykolog er. Det er en bevisst vridning av faktum. At stortinget begynte å røre med kompetansehenvende tiltak blir brukt som argument for at myndighetene har akseptert at utdannelsene er like. Det er lett å skyte ned om man ønsker. Og det er klokt å bruke tid på tilsvar. Tynn suppe altså.

 • Profesjonsinkompetent 13.06.2018 09.52.24

  Hvorfor er det forkastelig at man kan få godkjent en BA som skiller seg marginalt fra de første tre årene på profesjonsstudiet?

 • Lege 13.06.2018 10.51.48

  Nei, jeg syns det er veldig pussig. Jeg har kommentert i artikler tidligere om hvordan jeg oppfatter debatten, men usakligheter og ufine personkarakteristikker. Her blir jeg kalt løgner, med anklager om at jeg er psykolog og ikke lege, og at jeg ikke aner hva jeg snakker om. Jeg ser frem til å lese tilsvarer fra norske myndigheter. Etter alt jeg har fått med meg av debatten (fra utsiden, som lege, ikke psykolog), virker det som om ELTE-studentene er utdannet til å kunne bli utdannet i Ungarn, og at det først er etter spesialisering der at de tilsvarer norskutdannede. Men spesialistbegrepet som du nevner brukes tydeligvis forskjellig i Europa, og det regner jeg med at myndighetene vil ha med i sin formulering.

 • Astronaut 13.06.2018 13.29.49

  Til "Lege": ESA sin konklusjon er svært svært grundig, den går langt mer i detaljene enn det Helsedirektoratet og Helseklage har gjort. Konklusjonene er knusende. Jeg tror dessverre du vil bli skuffet dersom du tror Norge vinner frem her.

 • Til info 13.06.2018 13.44.47

  Til info så kvalifiserer en bachelorgrad i medisin fra Atlantis til 4 year MD i utlandet. Studieløpet er likt den amerikanske/kanadiske modellen hvor et 4årig medisinstudium bygger på en bachelorgrad.

 • Lege 13.06.2018 14.25.38

  Nå er det vel sånn at en bachelor i kunst også kan kvalifisere som premed i USA, så det sier vel egentlig ingenting at den bacheloren kan telle som premed...

 • Til info 13.06.2018 16.26.21

  Svar til lege: Hvis du har lest at Bachelor of Arts kvalifiserer som Pre-Med og har oversatt det til bachelor i kunst så har du ikke forstått noe som helst. Men du slår uansett hele argumentasjonen din ihjel. Det er vel lite som tilsier at leger som utdannes under den amerikanske modellen (4 year MD), som forøvrig også er utbredt i Europa, er dårligere kvalifisert til yrket enn leger som utdannes via et 6årig profesjonsstudium som vi har her i Norge. Ulike utdanningsløp er ikke et argument i seg selv. De som går 4 year MD får ikke fritak fra eventuelle fag de har tatt tidligere, men må ta hele studiet på 4 år. Da er det selvsagt en fordel at man har 3 år basalmedisinske fag i bunn, slik at mye er repetisjon. Ellers blir det fryktelig høy belastning.

 • Til info 13.06.2018 16.27.21

  Det som derimot er en utfordring i forbindelse med ELTE saken er at en bachelorgrad i psykologi kan være så mangt. Og i og med at studenter med svært ulike forkunnskaper kan bli tatt opp på dette toårige masterstudiet så er det vanskelig å evaluere hvorvidt hver enkelt student er kvalifisert etter endt studieløp. En individuell behandling av hver søknad kan være svært tidkrevende. Det er jo strengt tatt ikke alle som har en bachelorgrad i psykologi fra ELTE. Hvis studentene ikke er kvalifiserte kan det fort bli mye rot med mye ekstrautdanning for å bli ferdig. Et annet poeng er med at studentene har mindre praksis sammenliknet med det norske løpet, men hvis dette kompenseres med et praksisår så burde kanskje det jevnet ut forskjellene. At studenter med bachelor og master fra ELTE skal måtte sette seg på skolebenken igjen for å lære enda mer teori, stiller jeg meg litt undrene til når det så vidt meg bekjent ikke har kommet helt klart frem hva de faktisk mangler.

 • Sykehuslege-dissident 13.06.2018 18.20.44

  Kjære kollega. Spennende tanke om hvor lett man kan bli lege i framtiden. Kanskje man til og med kan ta disseksjonskurs ved private kurstilbydere, betale for å holde bestikk for kirurgen ved et privatsykehus, ta praktiske kurs i spinalpunksjon, oftalmoskopering, auskultasjon, klinisk undersøkelse og så fullføre nettkurs for å bli lege? Jeg leste i der Spiegel i forrige tiår om en psykiater med doktorgrad, som hadde jobbet i mange, mange år, før det på et vis kom fram at hun aldri hadde bestått fysiologieksamen, men lurt seg til å studere videre. Alle sier at det er så forferdelig - det sier jeg og, men det forferdelige er at hun ble tatt. Fordi jobben var upåklagelig - t.o.m med doktorgrad. Kanskje er det ikke utenlandsstudentene som lærer for lite, men norske studenter som lærer ting de ikke må for å få en basis for praktisering. Men ingen stiller spm ved slike ting. Ingen stiller f.eks spm ved hvorfor likestilling var i lærerplan i engelsk i vgs. Ingen rebeller, bare rævsleikere.

 • Også en tilskuer. 12.06.2018 23.01.55

  Forhandlingssjef i NPF Christian Zimmermann uttaler i 2016 «ingen er i nærheten av å tilby en utdannelse som er jevngod med den norske». Du verden, les også dagens Aftenposten om norske sakkyndige psykologer i barne saker. Hvor kommer denne grandiose tankegangen fra om norske profesjonspsykologer. Rett og slett psykologisk skremmende.

 • Til lege 13.06.2018 13.23.12

  Les dette du : http://www.eftasurv.int/da/DocumentDirectAction/outputDocument?docId=4352 før du uttaler deg så skråsikkert. Du fremstår nemlig svært skråsikker og bastant i dine uttalelser til å være en på sidelinjen. Krenkbar er du også. Gjør poeng ut av situasjonsadekvate utbrudd som velsekvis skjer. Men hva er galt i å reagere? Når hundretalls berørte opplever noe så inngripende? Feil blir det også å hevde at hele prosessen har vært preget av paranoide forestillinger og beskyldninger. Du som er så velinformert vet vel da kanskje også at elte-studentene har forsøkt føre saken via advokat over lengre tid, det har på sivilisert måte vært forsøkt kontakt med myndigheter uten hell. Da blir neste trekk noe nytt. Hvorfor klandres for det? Du gjør også et poeng ut av å sammenligne inntakskrav med kvalitet, samt utdanningsløp med kvalitet.Du vet kanskje at utdanningen skal sammenlignes utifra innhold; ikke tittel og form på grad. De fleste land har ba+mA som profesjonsløp med klinisk fokus.

 • Tilskuer 12.06.2018 21.35.48

  https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/01/23/vi-er-motarbeidet-fra-forste-start/ Denne artikkelen bør leses på nytt, i lys av ESA’s utredning. I rapporten konkluderer ESA med at det IKKE er hensynet til pasientsikkerhet som har ført til praksisendringen, men snarere bekymringsmeldingen fra norske universiteter (og NPF). Hvis ikke hoder begynner å rulle omkring i foreningen, direktoratet og ved universitetene, så er det også en skandale. Dette er faktisk korrupsjon.

 • Maktovergrep 12.06.2018 21.51.55

  Tilskuer, du har helt rett.

 • Jona 12.06.2018 22.55.20

  Du har helt rett! Det er korrupsjon i særklasse! NPF har gått fram på en særdeles stygg måte, og det skulle ikke forundre meg om det finnes paragrafer i straffeloven for denne type svindel. Denne artikkelen viser et godt bilde på det planlagte, strukturerte og organiserte skuespillet: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/03/14/hoyt-spill-med-pasientsikkerheten/

 • For et skuespill 12.06.2018 23.27.41

  Du og har helt rett. Korrupsjon er svært alvorlig og NPF fremstår inkompetente og selvgode. Ja et skuespill med psykologiske virkemidler, synd på ELTE psykologene?Snakk om falskhet og narsissisme ELTE psykologer blir godkjent i alle land unntatt Norge. Så rart.

 • MeeToo trakassering av NPF 12.06.2018 21.34.06

  Her har man laget oppkonstruerte kompletterende tiltak i millionklassen, repitisjonskurs i regi av norsk profesjonsutdanning som skal overprøve de psykologene de selv har påført overgrep. Psykologer som en har vært vitne til har blitt systematisk trakassert av H.dir og HOD. Disse ungdommene har blitt utsatt for noe som for dem kan oppleves som forfølgelse av myndighetene i sitt eget hjemland.

 • Stygg ripe i lakken. 12.06.2018 20.17.17

  Dette er en stygg og alvorlig ripe i lakken til NPF, H.dir og HOD. Ille for psykologene som er direkte rammet og berørt i flere år. At man også nekter norske leger utdannet i Danmark jobb i hjemlandet er galskap. Det må da være alvorlig inkompetanse i H.dir/HOD, eller hva slags motiv ligger ellers til grunn for en slik skandaløs saksbehandling. Høie må rydde og skifte ut rådgiverrkorpset, eller har vi et unødig stort byråkrati som skaper seg sine egne oppgaver på unødvendig grunnlag?

 • Tidl leder 12.06.2018 16.54.22

  Hvem er det egentlig her som trenger et langvarig og omfattende kvalifiseringsprogram i ett år og to måneder helseminister Høie og H.dir/HOD.

 • V:T 12.06.2018 16.16.33

  Slik går det Høie når en hører på de med rå makt og lite klokskap. Vil du nå høre på folket eller skal du forsatt la gammle helsetopper styre deg, men husk at det er de helsetoppene som lar deg i stikke når det brenner rundt beina dine og de ofrer deg lett.

 • Taushet fra HOD og H.dir 12.06.2018 15.08.17

  HOD med en statssekretær H, som er "gammel" sykepleier og tidligere har vist arroganse og mangelfull kompetanse i saken, må vel kvesse kavaleriet og PR byrået sitt så hun ikke taper ansikt. Merkelig at en slik aktuell sak som rammer unge mennesker møtes med taushet fra HOD og H.dir.

 • LiS2 12.06.2018 14.42.11

  Dette understreker den samme grunnleggende problemstillingen, departement og minister vet ikke hvordan de skal håndtere eller tolke faglig kompetanse. De har feilhåndtert ELTE studentene, de gjennomfører kliniske retningslinjer mot fagpersoner anbefaling, de skal til å forpurre legespesialisering til alles fortvilelse. Det ironiske er at innad departement har de særs lite fagkunnskap selv i ledelsen. Statssekretæren var vel sykepleier, for 20 år siden. Minister har bakgrunn som profesjonell politiker og utdanning i hotelledelse. Det nevnes som en bisetning i artikkelen, men jeg mistenker mye ulykke spores tilbake til akkurat det - Høie har dårlige rådgivere.

 • MetteM 12.06.2018 14.37.52

  Oi, hvor mangle flauser skal Hdir og Hoie egentlig gå med på før de aksepterer at de trenger hjelp til å forstå fagfeltet?

 • Vrang i viljen H.dir. 12.06.2018 14.25.41

  Vrang i viljen fra et H.dir og HOD som viser mangelfulle ferdigheter og kompetanse tydeligvis. Måtte rettferdigheten skje og at helseministeren får mer profesjonelle og kompetente rådgivere. Høie har nå mulighet å rydde opp en gang for alle.

 • Rettferdig 12.06.2018 12.24.49

  Kjempebra! Norske myndigheter praktiserer en helt egen og spesiell tolkning av EØS-reglene, så det er på tide at de settes litt på plass (igjen, for ørtende gang). Finner frem popcornet mens jeg venter på runde 2: De dansk-utdannede legene som ikke får jobbe i Norge. Lukter 2-0 til fornuften.

 • Kjell O.Skavdal 12.06.2018 12.08.13

  Endelig - etter mange måneder og faktisk halvannet år med uvisshet og problemer forårsaket av Helsedirektoratet har ESA sagt sitt. Norges fortolkning er ulovlig og i strid med ESAs regelverk.

 • Interessert 12.06.2018 11.20.33

  "To the Authority‟s knowledge, the Norwegian Directorate of Health was never alarmed by patients and/or employers of Hungarian trained psychologists expressing patient safety concerns. To the Authority, it appears therefore that Norway exclusively based its change of practice on the concerns of the Norwegian universities that offer the psychology education." "In the Authority‟s view, Norway has failed to demonstrate the necessity of a public health derogation. Norway has not provided any evidence indicating that ELTE trained psychologists constitute a threat to patient safety such as e.g. incidents or complaints from patients treated by them. On the contrary, many of them were evaluated positively by their supervisor at the end of their licence period." "The fact that it has taken the Norwegian authorities such a long time to come to conclusive decisions adds to the finding that patient safety was never at stake."

 • Alende 12.06.2018 12.32.34

  Fra tiden der ELTE-kandidater ble gitt lisens, ble Samtlige (faktisk!) lisenspsykologer fra ELTE positivt evaluert av sine psykologspesialistveiledere og fikk formelt bestått og godkjent lisensperiode etter punkter i retningslinjer for veiledet praksis utarbeidet av helsedirektoratet. 16 av disse (utdannet i 2015) er nå 3 år på overtid og har - tross i 2015 utdelt lisensvedtak og oppfylt krav til veiledet praksis fortsatt ikke mottatt autorisasjon.

 • Hva? 12.06.2018 22.10.35

  Dette kan da ikke være mulig i Norge. Driver H.dir forskjellsbehandling og "gjøn" med deg. er dere utsatt for av

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!