Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

METODEVURDERING: Bent Høie skriver i sitt svar at det er tjenesten selv som må vurdere hvilke nye metoder de ønsker å ta i bruk, inkludert nye diagnostiske verktøy som CYP-tester. 

Foto: Eirin Larsen/SMK

Høie om CYP: – Jeg skal bidra til å få rammebetingelsene på plass

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har stor tro på CYP-testing og lover å bidra til å få rammebetingelsene for økt bruk av CYP-testing på plass.

Publisert: 2020-05-15 — 14.00
LES OGSÅ
Gentest førte til store endringer i medisinbruk og -dosering

 

LES OGSÅ
– CYP-screening er fremtiden

Som Dagens Medisin har omtalt i flere artikler, har bruk av CYP-test gitt langt mer presis legemiddelbehandling av pasienter som bruker medikamenter som metaboliseres gjennom CYP-enzymene i levra.

Artiklene førte til at stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) stilte et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) der hun spurte om regjeringen har planer for økt bruk av CYP-testing for å øke kvalitet og presisjon i behandling med legemidler.

Lover å bidra
Høie skriver i sitt svar at han har «stor tro på denne typen tester».

– Jeg har også stor tro på at tjenesten vil ta dem i bruk, så lenge de er trygge og effektive. Jeg skal bidra til å legge til rette for at rammebetingelsene er på plass.

Nordlandssykehuset har innført rutinemessig CYP-testing på enkelte avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken

Jeg har stor tro på denne typen tester
Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Fastlege Håkon Nordland i Bodø rekvirerer CYP-test blant annet når pasienten ikke har effekt av vanlig behandling, for eksempel smertebehandling.

 

Stor potensiell gevinst
Høie skriver at han ser stor potensiell gevinst ved innføringen av mer persontilpasset medisin, ikke minst når det gjelder å kunne gi pasienter som står på legemidler i lang tid mer presis dosering slik det er snakk om her.

– CYP-testen er et godt eksempel på at det er fornuftig å investere i moderne molekylær diagnostikk for å gi bedre behandling med mindre bivirkninger for pasientene. Dette er veien helsetjenesten vil utvikle seg framover. Det er også grunnen til at denne testen er brukt som eksempel i nasjonal helse- og sykehusplan som Stortinget nettopp har behandlet, skriver han.

Les også: Legemiddelverket anbefaler ikke generell CYP-screening

Vil ha CYP inn til metodevurdering
Videre påpeker han at det er tjenesten selv som må vurdere hvilke nye metoder de ønsker å ta i bruk, inkludert nye diagnostiske verktøy.

– Fagmiljøene kan selv melde inn denne testen til vurdering i Nye metoder. Da vil testen få en grundig vurdering medisinsk faglig, men også logistikk, kompetansebehov mv. kan inngå i en metodevurdering. Dersom testen vurderes positivt, vil det bidra til at den tas i bruk bredt i norske sykehus.

Høie skriver at han har gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å sikre at nødvendig infrastruktur for molekylær diagnostikk er på plass.

– Som del av arbeidet med å følge opp den nasjonale strategien for persontilpasset medisin, skal Helsedirektoratet sørge for at finansieringssystemene henger med, forsikrer han.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!