Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

NPE – og varsling av erstatningssaker mot tannleger

Det er ikke slik at Norsk Pasientskadeerstatning aldri melder fra til tilsynsmyndighetene om saker vi behandler. Dette gjør vi fra tid til annen – der det er relevant.

Publisert: 2020-03-17 — 05.57
Anne-Mette Gulaker

Innlegg: Anne-Mette Gulaker, avdelingsdirektør i Norsk pasientskadeerstatning

DET ER relevante problemstillinger Carl Christian Blich trekker frem i sin kronikk «Vanntette skott truer pasientsikkerheten» i Dagens Medisin 27. februar.

Jeg ønsker å gi et par korte kommentarer til noe av det han tar opp.

VARSLINGSPRAKSIS? Blich refererer til at vi i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ikke har varslet Statens helsetilsyn eller fylkesmannen etter å ha behandlet mange erstatningssaker fra enkelttannleger. Grunnen til dette er at det i flere av disse sakene allerede er opprettet tilsynssak før vi mottar erstatningskrav fra pasienter.

Vi ser også at i en del av disse sakene har tannlegen sluttet, avviklet, pensjonert seg og lignende, slik at det ikke er noen grunn til å melde dette til tilsynsmyndighetene.

Vi vil fortsatt melde fra om saker vi tenker tilsynsmyndighetene bør se nærmere på

FRA TID TIL ANNEN. Det er ikke slik at vi aldri melder fra til tilsynsmyndighetene om saker vi behandler. Dette gjør vi fra tid til annen der det er relevant.

For øvrig har vi god informasjon på nettsidene våre om forskjellen mellom oppgavene til NPE og tilsynsmyndighetene, slik at pasienter og pårørende er kjent med hvor de må ta kontakt om de ønsker at helsepersonell skal følges opp.

Samtidig vil vi fortsette å melde fra til tilsynsmyndighetene om saker vi tenker de bør se nærmere på.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin 05/2020, fra Kronikk og debatt-seksjonen

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

DM Arena Digital - Post ASCO

Full åpenhet om verdioverføringer

DMTV_AvtaleVerdioverforinger.jpg

– Viktig at samfunnet kan få innsyn

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!