Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
NYTT STYREMEDLEM: Anne Kari Lande Hasle har bakgrunn som departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Arkivfoto

Tidligere toppbyråkrat går inn i OUS-styret

Anne Kari Lande Hasle blir nestleder i styret til Oslo universitetssykehus (OUS). Oppnevnelsen skjedde til tross for motstand fra ansatterepresentantene i styret.

Publisert: 2020-02-05 — 14.34
MØTE: Administrerende direktør Cathrine Lofthus redegjør for sitt styre under møtet i Helse Sør-Øst på Hamar onsdag. Foto: Julie Kalveland

HAMAR (Dagens Medisin): Den tidligere byråkraten Anne Kari Lande Hasle (74) ble utpekt som nytt styremedlem i OUS av styret i Helse Sør-Øst onsdag. Lande Hasle var departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet fra 1999 til 2013, og spesialrådgiver i departementet frem til hun gikk av med pensjon i 2016.

Lande Hasle regnes som en sentral premissleverandør og blant annet som en av arkitektene bak helseforetaksreformen. I 2013 uttalte Lande Hasle at årsaken til at Helse Sør og Helse Øst ble slått sammen i 2007 var konflikt mellom Rikshospitalet og Ullevål. Da hun gikk av med pensjon hisset hun på seg leger da hun sa at årsaken til fryktkulturen på sykehusene var å finne i profesjonen.

Lande Hasle har siden 2017 vært nestleder i Sykehuspartner, et annet helseforetak underlagt Helse Sør-Øst. Hun erstatter dagens nestleder Anne Carine Tanum i OUS-styret.

Her finner du den fullstendige listen over utskiftningene i eieroppnevnte styremedlemmer.

- Viktig å samles om IT

Styreleder Svein Gjedrem begrunner oppnevnelsen av Lande Hasle med et behov for enhetlig satsning på IT.

– En av de aller viktigste kjernefunksjonene til Helse Sør-Øst å påse at man har en god utvikling på IT-siden. Det er flere utfordringer der. En må utvikle det faglige nivået og leveringsdyktigheten, men en må også få sterke parter til å samle seg. Det er to universitetssykehus innen vårt område og sterke personligheter rundt omkring ellers også. Sykehuspartner leverer IT til sykehusene og det er veldig viktig for oss at det ikke popper opp sterke sykehusmiljø rundt omkring, men at vi samles om Sykehuspartner, sier Gjedrem.

– Lande Hasle har vært departementsråd og kjenner bakgrunnen for organiseringen av sykehusene. Hun har vært styremedlem i Sykehuspartner, så hun har sett utfordringene fra den siden.  

Ansatte tok dissens

KOMMENTERTE: Styreleder Svein Gjedrem og administrerende direktør Cathrine Lofthus kommenterte de nye utnevnelsene av styremedlemmer i helseforetakene i Helse Sør-Øst etter vedtaket. Drøftingen og vedtaket ble fattet i et lukket møte. Foto: Julie Kalveland

Det var imidlertid ikke et samstemt styre som gikk inn for Lande Hasle som nytt styremedlem i OUS. De ansatte stemte mot.

– Jeg mener dette var en uklok utnevnelse, sier Christian Grimsgaard som sitter i Helse Sør-Øst-styret til Dagens Medisin.

Grimsgaard understreker at han ikke uttaler seg på vegne av styret, men som konserntillitsvalgt for Akademikerne. Han sier at han har forståelse for innvendingene som kom frem i styrets diskusjon.

– I den situasjonen OUS har vært, og er i, tror jeg det er uheldig å oppnevne en nestleder til styret som kan oppfattes som departementet forlengede arm. Jeg er bekymret for at dette kan vanskeliggjøre samarbeidet i styret og styrets arbeid, sier Grimsgaard.

– Gjedrem begrunner valget med å vise til behov for å jobbe med IT?

– Jeg kjenner ikke til Hasles IKT-kompetanse, men vil anta at andre kandidater også kunne vært aktuelle hvis dette hensynet var viktig.

Grimsgaard får støtte fra Lasse Sølvberg, konserntillitsvalgt i Fagforbundet, og Kirsten Brubakk som er konserntillitsvalgt for Unio.

– Vi har fått tilbakemeldinger om godt samarbeid i styret i OUS. Jeg er bekymret for at dette ikke videreføres i samme grad med oppnevningen av ny nestleder, sier Brubakk.

Styreleder Gjedrem er kort i sin kommentar om uenigheten i styret.

– Flertallet mente at kvalifikasjonene Lande Hasle har, gjør henne svært egnet.

Anne Kari Lande Hasle blir formelt oppnevnt i foretaksmøtet den 26. februar 2020.

Saken er oppdatert.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!