Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
ADVARER: Bent Høie mener tobakksindustrien bør være bekymret over å få ham tilbake i førersetet for folkehelsepolitikken. Foto: Siri Øverland Eriksen

Skal få tobakksindustrien til å «skjelve i buksene»

Bent Høie (H) feirer at han får tilbake ansvaret for folkehelsepolitikken med å sende en kraftig advarsel til tobakksindustrien.

Publisert: 2020-01-24 — 16.23
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Fredag ble det klart at Bent Høie igjen får ansvaret for folkehelse- og eldrepolitikken.

– Folkehelse er et område jeg har et brennende engasjement for og mange av tiltakene jeg tok initiativ til da jeg hadde ansvar for feltet, skal nå gjennomføres, sier Høie til Dagens Medisin fredag ettermiddag.

– For å ha en god helsepolitikk fremover, må vi ha en god folkehelsepolitikk. Det handler spesielt om psykisk helse, og for eksempel unge jenters psykiske helse – her må vi få vite mer og bli flinkere til å forebygge.

Statsråden mener det særlig er én gruppe aktører som har grunn til å merke seg at han er tilbake.  

– Vi skal styre videre i tråd med Granavolden-plattformen. Politikken ligger fast, men når det gjelder folkehelsepolitikken, så tror jeg ikke minst tobakksindustrien har grunn til å skjelve i buksene.

Ser etter kraftige virkemidler

– Har ikke industrien hatt grunn til å være bekymret under folkehelseministrene vi har hatt de siste årene?

– Jo, de fulgte også opp, men jeg er hele tiden ute etter nye virkemidler for å unngå at nye generasjoner blir avhengig av tobakk. Vi har sett en positiv utvikling for røyketobakk, men jeg er bekymret for snus og erfaringene med e-sigaretter som vi hører om fra USA.

– Så nå som Frp er ute, bør industrien skjelve?

– Industrien bør skjelve fordi jeg har overtatt, fordi den vet at jeg har kommet med kraftige virkemidler tidligere, sier Høie, og viser til innføringen av de «standardiserte» mørkegrønne pakningene for snus og røyk.

Vurderte Listhaugs habilitet

Nylig skrev Dagens Næringsliv at Helse- og omsorgsdepartementet mente Sylvi Listhaug burde fratas ansvar for tobakksområdet. Listhaug, som er nær venninne med kommunikasjonsdirektøren i tobakksselskapet Philip Morris, var statsråd for folkehelse frem til desember 2019.

Utgangspunktet for at det ble gjort en vurdering av statsrådens habilitet var en henvendelse sendt fra Philip Morris til HOD angående den amerikanske legemiddelmyndigheten FDA sin godkjenning av IQOS – et oppvarmingssystem for tobakk som utvikles av Philip Morris.

– Viser du med dette til Sylvi Listhaug og sakene om hennes eventuelle interessekonflikter knyttet til tobakksindustrien?

– Jeg viser til at jeg har et sterkt engasjement for feltet.

Justis- og beredskapsdepartementet vurderte saken dithen at Listhaug trolig ville være inhabil i saker om tobakksselskapet, men ikke saker om tobakksområdet generelt.

Helt konkret hva endringene vil bestå av med Bent Høie tilbake bak roret, er imidlertid ikke klart.

– Det må vi komme tilbake til. Det er jo også lagt frem en tobakksstrategi som vi skal følge opp, sier Høie.

– Blir så lenge statsministeren vil

For over ett år siden ble Bent Høie utnevnt som ny fylkesmann i Rogaland, en stilling som venter på ham. Høie har også meldt om at han ikke ønsker å ta gjenvalg som nestleder i Høyre til våren.

– Du har jo en jobb som venter på deg og skal ikke fortsette som nestleder. Hvor lenge blir du værende?

– Det må du spørre statsministeren om. Jeg gjør jobben så lenge statsministeren og velgerne vil. Jeg stortrives, og bruker ikke tid på å tenke på at jeg en gang i fremtiden skal bli fylkesmann, og kommer til å fokusere fullt og helt på denne jobben så lenge jeg har den.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 26.01.2020 11.14.54

  Lege

  Den viktigste grunnen til å «skjeve i buksene» er at Høie her synser som HOD, FHI, Island og Malta. I snus-tilfellet hadde HOD et mandat som omfattet vurdering av helserisiko ved bruk av snus, intet annet. Islandsk snuslogikk har bøter på 8 kr/gr UTEN røykeforbud. EU, med over 200 kullkraftverk + utstrakt tobakksrøyking, har salgsforbud mot snus i alle medlemsland u.Sverige. I FHIs rapport tar forskerene ikke hensyn til konklusjonene i en omfattende samlestudie om snus publ.i tidsskriftet International Journal of Cancer 2017; ingen sammenheng mellom snusbruk og pankreaskreft. I den store internasjonale studien Global Burden of Disease Study, som ble publisert i tidsskriftet The Lancet i 2016, så forskere fra hele verden på helserisikoen: «Når vi beregnet belastningen som kan tilskrives røykfri tobakk, fant vi at risikoen varierer med toksisiteten til typen som brukes; - mens eksisterende bevis på dette tidspunktet ikke støtter risiko ved snus eller lignende røykfrie tobakksprodukter».

 • Sven Richard Haugvik 29.01.2020 17.40.30

  Lege

  LANCET: Hjerte- og karsykdommer og kreftformer var viktige årsaker til DALY-er i alle undersøkte land, noe som illustrerte behovet for et fortsatt fokus på forebygging og behandling av disse sykdommene. Røyking er ansvarlig for anslagsvis 16,4% av den kardiovaskulære belastningen og 23,7% av kreftbyrden i Norden (data er ikke vist). Det er sannsynlig at disse landforskjellene er relatert til forskjeller i røykepolitikk og kultur. For eksempel har Norge hatt streng tobakkslovgivning i flere tiår. Den utbredte og langvarige bruken av snus som tobakksalternativ i Sverige kan ha bidratt til den lavere røykingsrelaterte sykdomsbyrden i dette landet, ettersom snus ikke fanges opp innenfor GBDs tobakksbruk. Til sammenligning har Danmark en kortere historie med tobakkskontroll og derfor kan ha et større potensiale for å redusere sin røykingsrelaterte sykdomsbyrde ved å ta i bruk metodene som sine nordiske naboer (Hm, med snus?)

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!