Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

–  De regionale helseforetakene utnytter ikke muligheten til å regulere kapasiteten godt nok for å redusere uønsket variasjon i forbruk, fastslår Riksrevisjonen og riksrevisor Per-Kristian Foss.

– De regionale helseforetakene utnytter ikke muligheten til å regulere kapasiteten godt nok for å redusere uønsket variasjon i forbruk, fastslår Riksrevisjonen og riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: Vidar Sandnes

Riksrevisjonen: – Sykehusene følger ikke opp uønsket variasjon

Fortsatt er det slik at hvilke spesialisthelsetjenester pasienter får, i mange tilfeller  avhenger av hvor de bor.

Annons:

Dette finner Riksrevisjonen, som har gransket variasjon i forbruket av spesialisthelsetjenester.

Det er systematisk ulike vurderinger av like tilstander, og dette bidrar til uønsket variasjon i forbruk av spesialisthelsetjenester, fastslår Riksrevisjonen i rapporten som ble lagt fram tirsdag.

Dette til tross for at helseminister Bent Høie (H) gjentatte ganger har understreket at helseforetakene må bruke informasjonen om uønsket variasjon for å sikre lik tilgang til behandling.

I oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene ba Helse- og omsorgsdepartementet både i 2016 og 2017 om at kunnskapen om uberettiget variasjon ble brukt i styringen av helseforetakene.

–  Hvilke spesialisthelsetjenester pasienter får avhenger i mange tilfeller av pasientenes bosted. Ulike vurderinger av like tilstander og ulik behandlingskapasitet bidrar til dette, heter det i Riksrevisjonens rapport.

Les også: Tidligere ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen: – Man skulle ha borret mer i kompetansen til styremedlemmene i helseforetakene

Riksrevisjonen finner også at det er uønsket variasjon i forbruket av en rekke spesialisthelsetjenester mellom helseforetakenes opptaksområder, og påpeker:

–  De regionale helseforetakene utnytter ikke muligheten til å regulere kapasiteten godt nok for å redusere uønsket variasjon i forbruk. De regionale helseforetakene og helseforetakene har i liten grad brukt informasjon om forbruket av helsetjenester til å følge opp den faglige praksisen og kapasiteten.

Helseatlas
Helseatlasene som utarbeides av SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering) og Helse Førde, har siden 2014 dokumentert store variasjoner i forbruket av helsetjenester som kirurgi, nyfødtmedisin, behandling av eldre og gynekologi. Til sammen er det laget ni slike atlas, og Riksrevisjonen påpeker at for halvparten av helsetjenestene som er inkludert i atlasene, er variasjonen betydelig.

Variasjon i forbruk av helsetjenester omtales som uønsket dersom den ikke kan forklares med forskjeller i sykelighet, pasientpreferanser eller tilfeldig variasjon.

Uønsket variasjon i forbruk av helsetjenester utfordrer prinsippet om likeverdig behandling og kan være uttrykk for underbehandling, overbehandling eller feilbehandling.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlege blir ny statssekretær

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!