Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
IKKE EFFEKT: Det er ikke grunn til å tro at cannabidiol, som finnes i cannabis, bedrer sykdom eller lindrer symptomer når det gjelder depresjon, angst-lidelser, ADHD, Tourettes sykdom, PTSD og psykose. Foto: Getty Images

Ny samlestudie: – Ingenting å vinne på å bruke cannabis for psyken

En stor gjennomgang av forskning viser at det ikke finnes vitenskapelig belegg for at den kjemiske forbindelsen cannabidiol har en positiv effekt på mentale lidelser.

Publisert: 2019-10-29 — 06.00
Denne artikkelen er over tre år gammel.
MÅ STILLE KRAV: – Jeg ønsker cannabis velkommen på medisinsk indikasjon, men vi kan ikke stille lavere krav til cannabis enn til andre legemidler, sier forsker Jørgen G. Bramness. Foto: FHI

Det er australske forskere som står bak den ferske forskningsgjennomgangen som nå er publisert i The Lancet Psychiatry. Forskerne har gjennomgått studier av effekten av den kjemiske forbindelsen cannabidiol, som finnes i cannabis-preparater, på depresjon, angst-lidelser, ADHD, Tourettes sykdom, PTSD og psykose.

Forskerne bruker betegnelsen «medisinske cannabinoider» som en samlebetegnelse for medisinsk cannabis, farmasøytiske cannabinoider, THC og cannabidiol (CBD). Tidsskriftet oppgir at studien er den mest omfattende analysen av medisinske cannabionoider som har blitt gjennomført. Forskerne har gjennomgått 83 studier med 3.000 personer.

– Dette er en bunnsolid studie, hvor forskerne har brukt gode kriterier til å velge studier og gjort en grundig gjennomgang, sier Jørgen G. Bramness, spesialist i psykiatri og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Les mer: Kraftig økning i danskenes bruk av medisinsk cannabis

Får stadige henvendelser

Forfatterne har inkludert publiserte og upubliserte studier mellom 1980 og 2018. Av de 83 studiene var 42 av studiene om depresjon, 31 om angst, åtte om Tourettes syndrom, tre om ADHD, 12 om PTSD og 11 om psykose. 40 av studiene var randomiserte kontrollerte forsøk (RCT-er).

Studien viser at det ikke er tilstrekkelig belegg for å hevde at cannabinoider bedrer sykdom eller symptomer.

– Jeg blir ukentlig kontaktet av personer som spør meg om medisinsk cannabis-bruk og da er det vanlig at de spør om nettopp de sykdommene som en her har studert. Dette er ikke en overraskende konklusjon for dem som kjenner forskningslitteraturen, men jeg er glad for at det her slås fast i en stor studie at det ikke er noe å vinne på å bruke cannabis som medisin når det gjelder psykisk helse, sier Bramness.

Forskeren understreker at det alltid vil være rom for at forskningen som er gjort ikke har klart å avdekke undergrupper som har bedre effekt enn andre, men at forskningen så langt bekrefter at dagens praksis hvor det ikke gis cannabis mot psykiske lidelser stemmer.

– Jeg ønsker cannabis velkommen på medisinsk indikasjon, men vi kan ikke stille lavere krav til cannabis enn til andre legemidler.

Les mer: Få pasienter får medisinsk cannabis

Fant effekt for dem med andre tilstander

Forskerne fant kun et hint om effekt på mentale lidelser: farmasøytisk THC, med eller uten CBD, lindret angst-symptomer hos personer med andre medisinske tilstander. Altså personer som også hadde tilstander som kronisk smerte eller multippel sklerose (MS). Dette funnet skriver seg fra en mindre del av forskningslitteraturen: syv studier med 252 personer.

Les mer: EMA gir klarsignal for ny cannabismedisin

Forskerne bak gjennomgangen oppfordrer til videre forskning, fortrinnsvis spesifikt på effektene av cannabinoider på angst og depresjon.

Bramness ved Folkehelseinstituttet, mener det er et interessant funn at personer med flere sykdommer har en effekt.

– Det er jo elementer av psykiatri i smerte-problematikk og MS. Dette er subjektive og svært komplekse tilstander, og det at noen tilstander som har visse trekk av angst kan bedres, er interessant.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • endagomgangen64@outlook.com 05.11.2019 09.33.45

  Nok en tolkning av Wayne Hall historier fra Bramness. Publiserte og upubliserte historier fra 1980 tallet er uinteressante og verdiløse i dag. «Dette er en bunnsolid studie» er kun som en hersketeknikk og regne her i denne sammenhengen. Bramness har det travelt for tiden. Det hjelper ikke Bramness om han kaller seg spesialist i psykiatri når de beste psykiaterne sitter med helt andre kunnskaper. Men nå begynner landets uføre og gi lyd fra seg så der møter han veggen. Hør hva den Kjente Nederlandske psykiateren Frederik Polak sier om cannabis. Gå 4 min. inn i denne videoen: https://www.youtube.com/watch?v=CcShVaT6qaM&t=94s Det dreier seg aller mest om at han har mye og forsvare. Å påstå at cannabis ikke har medisinsk effekt mot PTSD. er i dag en påstand helt hinsides alle realiteter og sunn fornuft. Ingen kjente interessekonflikter. https://tidsskriftet.no/2001/06/redaksjonelt/interessekonflikter

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!