Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
MER FORSKNING: Avdeling for smertebehandling ved OUS Ullevål ønsker å etablere et nasjonalt register. – Dette gir mulighet for systematisk forskning, sier avdelingsleder og professor Audun Stubhaug.

Få pasienter i Norge får medisinsk cannabis på resept

– Vurderingen av denne typen behandling er krevende, og jeg tilstreber å ha to tanker i hodet samtidig, sier Audun Stubhaug ved OUS Ullevål, som har en tredel av alle pasientene som har fått medisinsk cannabis på registreringsfritak.

 

Publisert: 2018-09-26 — 15.14
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Siden høsten 2016, da Legemiddelverket kom med en veileder for bruk av medisinsk cannabis, har spesialister i sykehus kunnet søke om godkjenningsfritak for aktuelle pasienter. Ifølge Legemiddelverket har cirka 30 pasienter siden da hentet ut resept på medisinsk cannabis på norsk apotek.

Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus (OUS) Ullevål behandler om lag ti av de 30 pasientene som får medisinsk cannabis. Avdelingen startet opp med de første pasientene for drøyt ett år siden.

Lite dokumentasjon
– Vurderingen av denne typen behandling er krevende, og jeg tilstreber å ha to tanker i hodet samtidig: Jeg ser at det er lite dokumentasjon på medisinsk cannabis mot smerter. Samtidig synes jeg at det er feil ikke å kunne forskrive dette til aktuelle pasienter så lenge andre tilbud er forsøkt og pasienten har en vanskelig totalsituasjon de opplever som bedre med medisinsk cannabis, sier avdelingsleder og UiO-professor Audun Stubhaug.

Han tror det er flere grunner til at få får dette i Norge.

– Legene har vært skeptiske fordi effekt og sikkerhet ikke er dokumentert slik det kreves for medikamenter. Og selv om enkeltpersoner kan ha effekt, kan det være vanskelig å finne effekt på gruppenivå, sier Stubhaug, som også leder Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte.

Krever kognitive tester
Stubhaug har en relativt lav terskel for å skrive ut resept på cannabis-produktet Savitex – før han eventuelt vurderer å gi medisinsk cannabis.

Legemidler med cannabis

Når innholdet av tetrahydrocannabinol (THC), det stoffet i cannabis som gir smertelindring, er på over én prosent, regnes det som medisinsk cannabis.

Medisinsk cannabis kan bare forskrives av spesialister på sykehus etter søknad om godkjenningsfritak.

Det er nå åpnet for at Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) kan vurdere refusjon.

Sativex er eneste godkjente legemiddel i Norge med under én prosent THC.

Dette legemiddelet kan forskrives av alle leger med rett til å skrive ut A-resepter

I fjor fikk 472 personer resept på Sativex, og cirka 300 fikk det på blå resept, etter søknad om individuell refusjon.

Kilde: Statens legemiddelverk

– Noen har god effekt av Savitex, og noen som har brukt illegale cannabisprodukter, synes de har like god effekt med et lovlig preparat. Langt fra alle som prøver medisinsk cannabis har virkning. Det ser vi jo også med legemidler mot nevropatisk smerte. Anslagsvis 30 prosent av pasientene har god effekt av midler som Lyrica og Neurontin.

Stubhaug har pasienter som har sluttet med andre vanedannende midler. Avdelingen har et strengt regime for dem som får medisinsk cannabis.

– Vi diskuterer hva som er problemet i dag, hva pasienten ønsker å oppnå og lager en plan. Målet kan være lavere forbruk av morfinpreparater. For andre er det bedre søvn, bedre fungering i hverdagen eller høyere jobbdeltakelse. Vi inngår en avtale og evaluerer etter tre og tolv måneder. Hvis virkningen uteblir, tas medisinsk cannabis bort.

Studier har funnet at langvarig bruk av cannabis reduserer den kognitive evnen.

– Dette er studier av illegal bruk, og vi vet ikke om kontrollert bruk av medisinsk cannabis virker på samme måten. Vi har som forutsetning for å prøve medisinsk cannabis at pasientene vurderes og testes av psykolog før oppstart, og gjennomgår kognitive tester hvert år etterpå.

«Behov for mer forskning»
Avdelingen ved OUS ønsker å etablere et nasjonalt register.

– Dette gir mulighet for systematisk forskning. Myndighetene har foreløpig ikke vist interesse for vår invitasjon om å etablere et register. I Danmark valgte politikerne å bevilge mer enn 20 millioner kroner til forskning samtidig som de lempet på regelverket. Vi jobber mot helsepolitikerne og departementet for å få til en minst like stor satsing i Norge. Det går ikke an å henvise til utenlandsk forskning av høy kvalitet, for den finnes ikke, konstaterer Stubhaug.

Henter i Nederland
Ifølge Stubhaug får anslagsvis 300–400 norske pasienter forskrevet medisinsk cannabis i Nederland.

– Dette er problematisk fordi forskrivingen ofte skjer av rene «cannabis-leger» uten at det er kontroll med effekt og bivirkninger – og uten at andre medikamenter og tverrfaglige behandlinger er vurdert. I Danmark, som selv produserer medisinsk cannabis, kan alle leger forskrive dette, men legestanden med få unntak har vært lunken til nyordningen, bemerker Stubhaug.

Et smutthull i loven gjør det mulig for norske pasienter å få resept i Nederland. Lovverket er utformet slik for å sikre at de som blir syke eller skadet i utlandet, kan ta med en mindre mengde smertestillende hjem til Norge.

Interessekonflikter: Audun Stubhaug oppgir ingen interessekonflikter.

Helfo har åpnet for å vurdere søknad om refusjon

Pasienter med smerter som er relatert til Crohns sykdom, er blant dem som har fått medisinsk cannabis på registreringsfritak. Nå åpner Helfo for å vurdere søknader om refusjon. Tidligere ble søknadene avvist.

Av de 30 som har fått medisinsk cannabis på registreringsfritak siden 2016, ble én pasient behandlet det året.

– I fjor fikk syv pasienter slik behandling og 22 hittil i år, sier farmasøyt og rådgiver Marthe Amundsen i Legemiddelverket.

– På hvilke indikasjoner har de fått dette?

TILBAKEHOLDNE LEGER: – Det er en sunn tilbakeholdenhet hos legene, mener overlege og medisinsk rådgiver Sigurd Hortemo i Legemiddelverket. Foto: Per Corneliussen

– Det er smerte og kvalme ved kreft, ryggmargs-skade, nervesmerter, smerter relatert til Crohns sykdom, spasme-smerter, nevroblastom, MS, og én for PSTD, sier Amundsen.

Har avslått søknader
Overlege og medisinsk rådgiver Sigurd Hortemo i Legemiddelverket sier at det lave antallet som har fått medisinsk cannabis, viser at det ikke er noen tradisjon for å bruke dette i Norge.

– Det er også en sunn tilbakeholdenhet hos legene fordi dokumentasjon for effekt av behandlingen er beskjeden. I tillegg er dette dyr behandling, og det har ikke vært noen offentlig refusjon ved bruk av medisinsk cannabis, så pasientene må selv dekke kostnadene. Nylig åpnet Helfo for å vurdere individuell refusjon ved medisinsk cannabis. Til nå har Helfo avslått alle søknadene, sier Hortemo.

Et normalt forbruk av legalt forskrevet cannabis koster mellom 4000 og 5000 kroner i måneden – omtrent like dyrt som å kjøpe usikrede produkter på gata, ifølge Audun Stubhaug.

Helsedirektoratet understreker at selv om alle søknader nå blir vurdert, vil alle som per i dag søker om refusjon få avslag. Les kommentarer fra direktoratet i egen sak her.

Kjøreregler
Hortemo sier enkelte politikere har etterlyst klarere kjøreregler for forskriving.

– Svaret fra Helsedirektoratet har vært at kunnskapsgrunnlaget er for dårlig til å gi detaljerte råd om bruk. Vurderingen må ligge hos fagmiljøene. Vi understreker at medisinsk cannabis er lindrende behandling og at tilbudet er ment som en nødløsning når annen behandling svikter.

Det er derfor ingen krav til hvilke pasienter som kan få dette, og sykehusleger må begrunne hvorfor behandlingen anses som nødvendig.

Som hovedregel skal legen konkludere med at pasienten kan ha nytte av medisinsk cannabis, og annen behandling, inkludert cannabisrelaterte legemidler som er godkjent i Norge, ikke har gitt tilstrekkelig effekt, er uegnet eller har gitt bivirkninger.

Hos pasienter som allerede har hatt god effekt av medisinsk cannabis, kan legen søke om å fortsatte denne behandlingen, uten at det stilles krav til å prøve andre godkjente cannabisprodukter.

 

Artikkelen er endret 27. september, under omtalen av Helfo og søknader om refusjon.

 

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • John Roger Holte 02.10.2018 16.25.00

  Audun Stubbhaug neglisjerte min venninnes ønske om cannabis på resept i ETT ÅR etter at hun på grunn av kroniske smerter ble satt under hans oppsyn på smerteklinikken. Denne mannen er IKKE VILLIG til å gjøre en innsats for pasienter med dette behovet!

 • Kristen 02.10.2018 13.31.41

  Med tanke på hvor lett det er å bli stigmatisert og kriminalisert pg.av en medisinplante,så er det ikkje rart at "Få pasienter i Norge får medisinsk cannabis". Synd.Det å bruke cannabis i Norge i dag,kan liknast med å vere Jøde under andre verdenskrigen.Når som helst kan SS dukke opp for å ransake huset og setje ein i kasjotten.

 • Morten Alme 02.10.2018 03.23.19

  Jeg er en av de som får cannabis på resept i Nederland. Å påstå at det er "for liten forskning", og "ikke noe tradisjon" for bruk av medisinsk cannabis i Norge er historieløs. Enten fordi man ikke vet bedre, eller fordi man er uærlig, og vil blokkere enhver diskusjon om cannabis som medisin. Menneskeheten har tross alt kun brukt cannabis i 10 000 år, hvorav 5000 av dem medisinsk. Hva her 5000 års empiri å si mot 53 års langt forbud? At de samme legene anklager leger i Nederland for å være rene "cannabis leger" snakker til speilet utviser også sørgende mangel på selvinnsikt. Da narkomani ofte starter på legekontorene med leger som skriver ut farmadroger over en lav sko. Som HSP med både mageproblemer, har slitt med angst, depresjoner, bipolare symptomer og søvnproblemer, skal jeg ikke få i meg den giften legene skriver ut. For å si det rett ut: Cannabis er den medisinen jeg skal ha! Og tar mer enn gjerne debatten med enhver lege som er villige til å ta den. MVH Morten

 • Jan Hansen 02.10.2018 05.06.42

  HSP? Hva er det? Vil man snakke om cannabis må man slutte med å snakke om at det hsr blitt brukt i tusenvis av år. Det har også mye annet forferdelig brukt. For 10.000 år siden var folk stein stokk dumme. At noen har brukt noe lenge betyr ikke at det virker. Se bare på virkningsløs kinesisk tullemedisin.

 • Bergljot Vea Larsen 01.10.2018 17.04.31

  Jeg synes noen genuint interesserte leger/helsepersonell her til lands burde få dra hit på statens regning for å komme lengre enn å bare diskutere å hvile seg på at det ikke er noe dokumentasjon osv.......På tide å faktsik gjøre noe konkret for å komme videre her i landet ! http://www.cannmedevents.com/

 • Helge Olsen 27.09.2018 23.33.26

  Morfinpreparater er ok, men ikke Cannabis? Den sunne tilbakeholdenheten som beskrives i artikkelen kan vi oppsumere til fullstendig kunnskapsløshet blant leger. Vi har stått i en "kamp" med Sykehus og leger siden april i år mht til å bruke CBD.. Vi har blitt sett rart på og blitt fortalt hvor farlig dette er. Ved nærmere samtale og korrespondanse viser det seg at jeg har bedre kunnskap en fastlege og sykehuslege. Artikkelen viser til holdninger som burde høre hjemme et helt annet sted. Nødvendigheten av ytterligere studier er riktig og man burde utveksle erfaring med andre land før man konkluderer? Israel som kan regnes som nr 1 i forskningen på Cannabis uttaler seg svært positiv til bruk av CBD og medisinsk Cannabis. Vår bruk av illegal CBD har vært svært positiv. Konklusjonen må være at mens vi venter på at politikere og helsepersonell skal våkne er det " Hver mann sin Cannabis plante"

 • Tommy R 27.09.2018 18.43.50

  Det eksisterer over 5000 år med dokumentert effekt, det er bare de siste 50-60 åra det ikke har vært lov å værken bruke eller forske på... hele lovverket rundt war on drugs lukter korrupsjon og maktmissbruk. Koblinger mellom pharma, tobakk, alkohol, politikk og hele justissystemet jager hele tiden å forlenge denne tåpelige krigen for sine egene økonomiske motiver. Dette burde være fritt fram for alle å dyrke selv... Er egentlig bare forkastelig at noen mener at de kan nekte andre dette... ja med mindre det er dem selv som kan selge det...😡

 • Helge Olsen 28.09.2018 00.15.34

  Artikkelen er egentlig selvmotsigende.. Å finne en lege som har kunnskap om medisinsk Cannabis er som å lete etter "nåla i høystakken" Når anslagsvis 300–400 norske pasienter får forskrevet medisinsk cannabis i Nederland betyr dette at Norske pasienter har prøvd alt og til slutt fått sin forespørsel om medisinsk Cannabis avvist hos Norsk lege. Det er ikke Nederlanske "Cannabis leger som er problemet, men holdningene i Norsk helsevesen.

 • Morten Alme 02.10.2018 03.39.36

  Liten rettelse: Det å finne en norsk lege som støtter medisinsk cannabis er som å lete etter en nål i en høystakk. Men jeg vet de eksisterer. Har til og med snakket med en. Og rusforskere på UiO er ikke så ortodokse som en fastlåst legestand som ikke tør å stå for noe, da de er redde for jobbene sine.

 • Tron 27.09.2018 00.16.15

  Nei, det er jo vanskelig å ha dokumentasjon på et produkt som har eksistert over 100 år og som medisinalindustrien selv, inntil 1937, solgte. Nei stopp en halv! Solgte de det uten bevis for effekt? Å nei, det har jo vært ulovlig. Spør Israel og Spania. Der har de forskere. Og eventuelt den italienske armé. De produserer selv cannabis. Sikkert uten dokumentert effekt.

 • Kjell 26.09.2018 16.39.30

  Er jo ett tankekors at man er restriktive med dette, mens vi tredoble bruken av morfinlignende preparater, som også fører til avhengighet, nedsatte kognitive evner. Er bra at man er restriktiv, men burde ikke det gjelde alle medikamenter?

 • Ådne Aschehoug Aadnesen 28.09.2018 15.49.50

  Få pasienter i Norge får medisinsk cannabis.Men mange pasienter får medisinsk cannabis fra gata.Det er lettere å medisinere seg selv,en å la en annen person putte antall piller inn i munnen på en.

 • Morten Alme 02.10.2018 03.52.09

  De må støtte den Afghanske Nord-Alliansens økte opiumsproduksjon...

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!