Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
- Situasjonen er alvorlig, og vi kan rett og slett ikke fortsette som samfunn uten at det gjøres noe med voldsproblematikken, sier sametingpresident Aili Keskitalo. Foto: Sametinget

– Vi har ropt høyt og lenge om volden - dere har bare ikke hørt det

– Det har vært ropt høyt fra Sametinget for lenge siden og ved flere anledninger om denne situasjonen. Dere har bare ikke hørt det.

Publisert: 2019-10-01 — 15.58

Det er den klare beskjeden fra Sametinget og president Aili Keskitalo til helsepolitikerne på Stortinget.

Dagens Medisin var forrige uke tilstede da Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget besøkte Sametinget i Karasjok.  Her ble de høye tallene på antallet samiske kvinner som rapporterer at de er utsatt for vold, tatt opp.

Fem ulike FN-komiteer har bedt Norge om å komme med konkrete tiltak for å stoppe volden
Aili Keskitalo

Tallene fra SAMINOR 2-undersøkelsen ble først kjent i 2015, og er tidligere kjent gjennom mediene, blant annet.

I undersøkelsen kom det fram at 49 prosent av samiske kvinner rapporterer at de er blitt utsatt for vold.

Helsepolitikerne lot seg imidlertid ryste da de fikk høre om disse tallene.

Flere av politikerne reagerte sterkt, og ga uttrykk for at de var sjokkerte - også over at de mente at lite tilsynelatende er gjort med dette.

Keskitalo, som mener politkernes reaksjoner kan gi inntrykk av at de mener Sametinget ikke har gjort mye med saken, viser til at Sametinget i flere år har arbeidet for å sette dette alvorlige temaet på dagsorden.

– I Sametingets kontakt med Regjeringen har dette vært tatt opp flere ganger og ved flere anledninger. Sametinget har rapportert dette til ulike FN overvåkningsorganer, som har ført til at fem ulike FN-komiteer har bedt Norge om å utarbeide en plan med konkrete tiltak for å stoppe volden.

–  I dette arbeidet har vi arbeidet godt sammen med flere institusjoner som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Krisesentersekretariatet og Fokus for å nevne noen, heter det fra Kaskitalo.

–  Sametingsrådet har vært med å løfte dette temaet innad i det samiske samfunn for å bryte tabuer og prøve og skape tillit til hjelpeapparat og politi. Situasjonen er alvorlig, og vi kan rett og slett ikke fortsette som samfunn uten at det gjøres noe med voldsproblematikken.

– Vi har store forventninger til Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner med særskilt fokus på vold i det samiske samfunn. Vi har tro på godt samarbeid med regjeringen.

–  Det har vært ropt høyt fra Sametinget for lenge siden og ved flere anledninger om denne situasjonen. Dere har bare ikke hørt det.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!