Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
NYE FUNN: Finn Holm i EY presenterte hovedfunnene i fastlegerapporten til helseminister Bent Høie, KS, Legeforeningen og flere andre onsdag. Foto: Siri Ø. Eriksen

– Krevende situasjon for fastlegeordningen

Nær halvparten av de spurte fastlegene rapporterer at arbeidsbelastningen nå er uhåndterbar.

Publisert: 2019-09-04 — 13.23

Rekrutteringssvikten av fastleger i en rekke norske kommuner førte til at Stortinget i fjor bestemte å evaluere fastlegeordningen. Ernst & Young og Vista Analyse har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført evalueringen av fastlegeordningen. Onsdag ble rapporten overlevert til helseminister Bent Høie under en pressekonferanse i Helsedirektoratet.

Formålet med evalueringen har vært å få kunnskap om status og utfordringer for fastlegeordningen.

– I dag har vi gleden av å presentere nøkkelfunn fra vår rapport som til sammen er på 250 sider, sier Finn Holm, partner i Ernst & Young.

Her kan du lese hele evalueringen.

Dette er hovedtrekkene i rapporten:

* Arbeidsbelastningen har økt de siste 3-5 år

* En betydelig andel av fastlegene opplever nå arbeidsbelastningen som uhåndterbar. 46 prosent oppgir redusert livskvalitet og frykter at totalbelastningen går utover kvaliteten på pasientbehandlingen.

* Nye oppgaver og større volum synes å være hovedårsakene til arbeidsbelastningen. 

* For få vil bli fastlege, og for mange er på vei ut av yrket

– Det er en krevende situasjon for fastlegeordningen, konkluderer Holm, som har ledet arbeidet med evalueringsrapporten.

Virkelighetsbeskrivelsen i rapporten stemmer dermed godt overens med budskapet som Legeforeningen har formidlet.

Bare ni prosent vil bli fastlege
Rapporten viser at 10 prosent av fastlegene er på vei ut av yrket. Blant leger i spesialisering og medisinstudenter er det kun ni prosent som sier de vil bli fastlege.

– Barrierene for å tre inn i fastlegeyrket er økonomisk utrygghet, mangel på sosiale ordninger og stor arbeidsbelastning, sier Holm.

– Under press
EY ble bedt om å svare på tre spørsmål sin evaluering: har fastlegeordningen hatt ønsket effekt? Hvordan har endrede rammebetingelser påvirket ordningen? Og i hvor stor grad er dagens rammebetingelser bærekraftige?

– Det er ingen som har sagt at fastlegeordningen som prinsipp er feil modell. Men stabiliteten er på vei ned. Rekrutteringsutfordringen er en trussel og vi ser at ordningen er under press. Det må flere leger inn for å løse utfordringene. Men det er trolig bare en del av løsningen, man må også se på andre måter å avlaste fastlegen på, sier Holm.

Rapporten viser også at 40 prosent av kommunene har utviklet legeplaner og at de i for liten grad bruker fastlegene til planarbeid. Kommunene er fornøyd med egen oppfølging av fastlegene, men fastlegene opplever at kommunen er for distansert.

262 intervjuer
Evalueringsteamet har gjennomført intervjuer i 25 utvalgte kommuner i hele landet. De har intervjuet kommunerepresentanter, fastleger, fastlegenes samarbeidspartnere, spesialisthelsetjenesten og Nav.

– Til sammen har vi snakket med 262 personer i tjenesten, og det er god bredde i utvalget, sier Holm.

De har også gjennomført tre store spørreundersøkelser blant leger i spesialisering, medisinstudenter, fastleger og kommuner. Svarprosenten blant de unge legene er på hele 70 prosent.

– Interessen for å delta har vært god, sier Holm.

Legeforeningen har lenge etterlyst handling fra myndighetene for å stogge fastlegekrisen, og har ventet utålmodig på denne evalueringen. En kartlegging foreningen gjorde i vår viste at 47 kommuner i Norge sa de hadde store problemer med fastlegeordningen. Det er mer enn en firedobling fra 2017, da VG gjorde tilsvarende kartlegging. Også flere store byer sliter nå med å rekruttere fastleger, blant annet Bergen og Trondheim.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 06.09.2019 07.39.26

  Lege

  Den skjulte makten som kan redde Fastlegeordningen finnes i Organisasjons-Norge, akkurat fjernt nok fra FLO til at medlemmene ikke oppfatter seg som en egen entitet. Gitt et perspektiv på maktrelasjonene på områder der organisasjoner og stat møtes til forhandlinger og overlegninger. En overgripende konklusjon har vært at kontaktene fungerer dels korporativt, dels pluralistisk. I Norge eksisterer samfunns-korporative og pluralistiske ordninger side om side. Innenfor nyere forskning er det holdt fram at organisasjonene selv synes å foretrekke lobbyvirksomhet. Trolig har det har mye for seg fordi deltagelsen i korporative organer binder store personalressurser. Dette har vi overlatt til vår tre-delte ledelse gjennom medlemsavgiften. Intellektet følger ikke med denne betalingen.

 • Sven Richard Haugvik 05.09.2019 08.50.45

  Lege

  Evaluering av FLO EY/VA-rapport 217s. pr. 04.09.2019 hvor NAV også har kommet til orde: «Kvaliteten på informasjonen som Nav mottar fra fastlegene, primært legeerklæringer og sykemeldinger, varierer. Dette skyldes i stor grad mangelfull funksjonsbeskrivelse i legeerklæringene». Rapporten omtaler IKKE at NAV-arbeid i stor grad har blitt lovpålagt dugnadsarbeid da L-takstgodtgjørelsen er brukt opp lenge før de obsolet kovertrete(NAV 08-07.08 Bokmål Fastsatt 10.99 Endret 03.2010) uføreskjemaene er fylt ut (godtgjør 40 minutters arbeid). Til dette kommer ofte NAV-krav om MER dokumentasjon. Fastlegespesialistene (60%) honoreres heller ikke som spesialister av NAV, og L-tastene som justeres helt autoamtisk av Arbeidsdirektoratet; følger KPI og forhandles ikke. Arbeidsdepartementet har åpenbart ikke oppfattet at det foreligger en fastlegekrise, jf. siste NT (normaltariffen). Altså ingen NAV-incentiver til FLO fra Staten 1.7. etter 1/2 års forhandlinger med Dnlf (som må ha sovet i NT-timen).

 • Sven Richard Haugvik 05.09.2019 09.24.50

  Lege

  REFERANSE: https://legeforeningen.no/Medlemsnytt/2019/Okning-i-honorartakster-for-legeerklaring-mm-til-NAV-L-takster/ NAV har justert takstene flatt med med 2,68% (KPI) for legeerklæringer, deltakelse i dialogmøter m.m. med virkning fra 1. juli 2019, mens FLO (fastlegeordningen) har vel et inntektsTAP på omtrent det samme -sammenlignet med i fjor. Videre utregninger på dette, og hvordan negative incentiver innvirker på motivasjonen, overlates til den enkelte.

 • Sven Richard Haugvik 06.09.2019 14.00.52

  Lege

  I denne sammenhengen kunne det være en oppgave å finne ut om vi vurderer lobbyvirksomhet som et eksklusivt alternativ til å arbeide innenfor korporativ organer. Problemet vårt er at fenomenet ligger inne i korporativet hvor systemets lobbyister dyrker profesjonelt sine egne interesser. I det korporative Norge skjer meningsdannelsen gjennom utveksling mellom forvaltningen og disse organisasjonene. Vi ser ikke og vi aner ikke, og det slår ofte som lyn fra åpen himmel. Et eklatant eksemplel er prosessen med revidert fastlegeforskrift. Det er ikke demokratisk fordi det skjer skjult.

Nyheter fra startsiden

Fastlegeleder kritiserer departement-utspill

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN AVVIKLET

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!