Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

SPENT PÅ EVALUERING: – Det avgjørende for meg er at evalueringen stemmer med virkeligheten der ute, at kart og terreng matcher, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen, her fotografert under ALIS-konferanse i Bergen.

SPENT PÅ EVALUERING: – Det avgjørende for meg er at evalueringen stemmer med virkeligheten der ute, at kart og terreng matcher, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen, her fotografert under ALIS-konferanse i Bergen. Foto: Målfrid Bordvik

Nå kommer fastlege-evalueringen

I cirka ett år har evalueringen av fastlegeordningen pågått. Onsdag legges resultatene frem.

Rekrutteringssvikten av fastleger i en rekke norske kommuner førte til at Stortinget i fjor bestemte å evaluere fastlegeordningen. Helsedirektoratet ga oppdraget til Ernst & Young i samarbeid med Vista Analyse. Arbeidet har en prislapp på 13,5 millioner kroner. Evalueringsteamet har blant annet intervjuet representanter fra kommune-Norge, fastleger og fastlegenes samarbeidspartnere.

Onsdag kaller Helsedirektoratet inn til pressekonferanse for å legge frem rapporten. 

– Det er viktig at vi tok oss tid til å gjennomføre en slik grundig evaluering. Vi gleder oss til å sette oss inn rapporten og ser frem til å vurdere hvilke ytterligere tiltak vi bør sette inn som kan bidra til å løse dagens utfordringer, sa statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) da hun deltok på konferanse om fastlegeordningen i Bergen fredag i forrige uke.

Legeforeningen: Spente
Legeforeningen har lenge etterlyst handling fra myndighetene for å stogge fastlegekrisen, og har ventet utålmodig på denne evalueringen. En kartlegging foreningen gjorde i vår viste at 47 kommuner i Norge sa de hadde store problemer med fastlegeordningen. Det er mer enn en firedobling fra 2017, da VG gjorde tilsvarende kartlegging. Også flere store byer sliter nå med å rekruttere fastleger, blant annet Bergen og Trondheim.

– Vi er spente på hva som står i evalueringen og kommer til å lese nøye. Men jeg regner med at rapporten kommer til å speile bildet vi ser der ute; nemlig at arbeidsbelastningen for fastleger er for høy, at dette er en underfinansiert ordning, at det er rekrutteringsutfordringer og at det er krevende for de erfarne å stå i det, sier legepresident Marit Hermansen.

Bjerke varsler at HOD kommer til å invitere brukere, leger og andre til tre-fire ulike innspillsmøter i løpet av høsten.

– Det vil gi oss ytterligere grunnlag for å legge frem handlingsplanen for allmennlegetjenesten våren 2020. Handlingsplanen kommer ikke til å svare ut alle utfordringer, men skal peke oss i riktig retning og vi skal bygge stein på stein. Det er ingen tvil om at rekruttering og stabilisering vil være viktig, sier Bjerke.

Handlingsplan neste vår
Marit Hermansen sier hun er glad for at regjeringen har varslet at handlingsplanen skal utformes i samarbeid med Legeforeningen og KS.

– Hva avgjør om du er fornøyd eller kritisk til evalueringsrapporten?

– Det avgjørende for meg er at evalueringen stemmer med virkeligheten der ute. Rapporten blir grunnlaget for de tiltakene vi nå er nødt til å få gjennomført, sier Hermansen.

Brukerundersøkelse
Målet med evalueringen er ifølge Helsedirektoratet er å få kunnskap om status og utfordringer for fastlegeordningen i dag sett fra ulike ståsted. Evalueringen skal beskrive hva som fungerer godt, hva som er utfordringer og hva som bør endres. Den skal også svare på om dagens fastlegeordning samsvarer med nåværende og fremtidige behov for og forventninger til fastlegetjenestene.

Parallelt med denne evalueringen har Folkehelseinstituttet (FHI) jobbet med en egen rapport om brukererfaringer, som legges frem samme dag.

Relaterte saker

Kommentarer

 • Sven Richard Haugvik 03.09.2019 18.28.17

  Lege

  Er fastlegene spente, eller ser vi for oss tradisjonen tro et kommende utvalgsarbeid som skal trenere implementering i neste års statsbudsjett? Stein på stein høres ikke spesielt progressivt ut. Venter statssekretæren (H) på spesialistsykepleierne, mon? Det tok mer enn 20 år og 10 000 arbeidere for å bygge Kheopspyramiden, iflg. en amerikansk matematiker. Sfinxen, som viser vei til kong Kheops pyramide, er 57 m lang, så Høie må strekke seg ytterligere som den lengstsittende helseminister han er. Maria Jahrmann Bjerke sier «Handlingsplanen kommer ikke til å svare ut alle utfordringer, men skal peke oss i riktig retning og vi skal bygge - » Pyramiden måtte peke mot nord, fordi forholdet til sola og de andre stjernene var viktig. Nord fikk sist millioner til ALIS gjennom statsbudsjettet til solguden, så spørsmålet blir da når de andre stjernene i FLO får sine fortjente millioner. Et kollegialt TIPS er: demp forventningene til TEMPO. Dnlf har igjen sittet på gangen, som med FLOforskriften!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!