Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
SLITER MED FASTLEGEORDNINGEN: Legeforeningen har kjørt sin egen "kampanje" om fastlegekrisen. Petter Brelin medigr at unge leger kan ha blitt skremt bort fra yrket. Rekruttering av leger var tema for en konferanse i Tromsø tirsdag, der også Brelin var tilstede. Foto: Anne Grete Storvik

– Rekrutteringen av fastleger har stoppet helt opp

Nå sliter også de store byene, viser foreløpige resulater fra ny kartlegging.

Publisert: 2019-01-15 — 18.35

TROMSØ (Dagens Medisin): – Tidligere har vi vært veldig bekymret for rekrutteringen av fastleger i de små og perifere kommunene. Nå er det store problemer i de store byene, kanskje med unntak av Oslo.

Det sier Legeforeningens Petter Brelin til Dagens Medisin.

Tirsdag arrangerte Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) en konferanse om legerekruttering, i Tromsø.

Konferansen samler distriktsleger og helseledere fra hele Norge. Her framholdt Brelin, som er leder for Norsk forening for allmennmedisin, at bekymringen for fastlegerekrutteringen blir større.

– Lite fristende valg
For etter VGs kartlegging av fastlegesituasjonen i 2017, har Legeforeningen utført en helt lik kartlegging, som snart er klar. Det er resultater fra denne som forteller at det rapporteres om rekrutteringsproblemer i Bergen, Trondheim, Sarpsborg og Gjøvik. Dette er steder som tradisjonelt ikke har hatt mye rekrutteringsproblemer.

– Hva er årsaken til denne utviklingen?

– Det er det vanskelig å si noe om. Rundt år 2013 - 2014, ble vi bevisste på at rammebetingelsene ikke er så gode i allmennpraksisen lenger. Og kombinert med at oppgaveveksten er helt formidabel, så gjør dette at det er et lite fristende valg for unge leger å ta denne jobben.

– Samtidig må det sies at det fortsatt er en morsom jobb, og vi må minne unge leger om at dette er en jobb hvor man gjør nytte for seg. Men at det er litt strevsomt, sier Brelin.

Skremte leger?
Under rekrutteringskonferansen tirsdag ble det stilt spørsmål fra salen, om Legeforeningens bidrag i kampen for rekruttering i form av den negative omtalen rundt fastlegesituasjonen.

Brelin medgir at foreningen kan ha bidratt til å skremme unge leger fra å jobbe som fastleger.

– Parallelt med den massive medieomtalen av en fastlegekrise, har også Legeforeningen kjørt sin «kampanje» med krise-fortellinger. Har dere med dette bidratt til en forverret rekruttering, slik en lege i salen antydet her på konferansen?

– Ja, det tror jeg. Men det er umulig å si fra om problemer uten at dette får konsekvenser for de som vurderer en slik jobb. Vi må være ærlige nok til å si at når vi fokuserer på problemene, så oppdager selvsagt de unge legene dette først av alle. Og de blir usikre på om dette er veien videre for dem. Vår jobb er å si fra om ting som er vanskelige.

– Kommunene tar det på alvor
– Kunne dere ha kommunisert ting annerledes?  

– Man kan alltid svare ja på om man kunne ha gjort ting annerledes. Det er sikkert andre måter å gjøre dette på. Men fastlegesituasjonen er strengt tatt ikke vårt ansvar, det er kommunenes, og vi må minne dem på at dette yrket skal gjøres attraktivt. Vi ser at mange kommuner nå tar dette på alvor, og at vårt arbeid gir resultater. Jeg tror mye av det vi har gjort har vært riktig Nå må vi fortelle våre unge kolleger at fastlegeyrket er flott, og at vi har gode håp for fremtiden, sier Brelin.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Fastlege 4 18.01.2019 12.38.09

  Det er nå tid for en alternativ til Allmennlegeforeningen. Kanskje Foreningen FOR allmennlegene. Bør opprettes snarest.

 • -blir ledelsen biasert? (SRH) 21.01.2019 13.02.43

  FLO har Ernst&Y å bakse med til 2020 pga OPPDRAGSBREVET fra HOD (17/3829-19) 25.01.2018 til Hdir. «Stortinget har besluttet at fastlegeordningen skal evalueres. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker en bred evaluering gjennom en åpen anbudskonkurranse. Med hilsen Petter Øgar ekspedisjonssjef». HOD reetablerte så trepartssamarbeidet med (KS og Dnlf) som skal fungere som ref.gruppe for evalueringen fra EY, som vant anbudet. En utfordring for våre foreninger er at Øgar har fremsnakket «naturloven» om at behovet for helsetjenester er tilbudsstyrt. I sum mener han at Julian Tudor Harts «The inverse care law»s første setning også i stor grad gjelder i Norge. Denne første linja blir av noen tolket som en slags naturlov, utdypet J.T.Hart selv, men de utelater det som var det viktigste poeng med artikkelen, og som ble uttrykt i neste setning: «Denne loven om den omvendte omsorg virker sterkest der helsetjenesten blir mest eksponert for markedskrefter, og mindre der slik eksponering reduseres».

 • DrDigg 18.01.2019 09.46.32

  Man kan få inntrykk av at det vil bli flere fastlønnede muligheter i fremtiden, Som ung i etableringsfasen blir det da lite fristende å invistere 1,5 mill. i en praksis, når man egentlig kunne tenke seg fast lønn og mer normale arbeidstakerbetingelser. Usikkerheten rundt dette kan vel også bidra til svekket rekruttering.

 • Fastlege SRH 19.01.2019 18.06.39

  Det stemmer vel ganske godt. Hovedutfordingen for myndighetene og norske kommuner blir hvor mange fastlønnede fastleger det skal til for å erstatte 4700 høyeffektive privatpraktiserende som hver jobber 56 t/uke. Produktiviteten i FLO (fastlegeordningen) gjør fastlegen billig å drifte for samfunnet. Holdninger i HODepartementet kan også komme til å bli en snubletråd. Selveste ekspedisjonssjefen i HOD (den nest høyeste byråkratstillingen etter departementsråden) Petter Øgar mener at: - Utviklingen i helsestellet skriker etter en STYRING som kan sikre at politiske og faglige helhetsvurderinger(•), verdivalg og reelle prioriteringer blir foretatt. I Petter Øgars samfunns- og folkehelseperspektiv finnes grunn til å spørre om vi er tjent med flere leger i landet. Med disse perspektiver er fremtidens norske pasienter muligens ille ute - allerede. (•)P.S. Det er verdt å merke seg at dep & dir har oversett «faglige helhetsvurderinger» fra grasrota og tillitsvalgte for FLO siden 2012.

 • Lekarz medycyny 17.01.2019 10.38.44

  La det brenne. Fastlegeordningen er et hamsterhjul hvor vi idealistiske (men nå stadig mer desillusjonerte) individer forsøke gjøre en forskjell. Flykt (til bedre vilkår, fastlønn, sykehus, DPS etc) den som kan! Mvh ekstremt sliten fastlege, 3 år i gamet.

 • Lekarz har et poeng (SRH, fastlege) 17.01.2019 11.38.11

  Fastlegen (FL), ca.4700 >50% kvinner i FLO, jobber i snitt 56 t/u. Ekskludert fra kommuneadmin. Sviktet av Minister og Stat. I tillegg til det medisinskfaglige-, sykebesøks-, Øhj. ansvaret for listepasientene har priv.pr.FL ledelsesansvar for driften av legekontoret. Hovedområdene: økonomi (+ regnskap & revisor), drift av laboratoriet, personalansvar for ansatte medarbeidere (+ vaktmester, renholder) inkl. opplæring, kompetanseutvikling, kvalitetsarbeid og HMS. Når det er nødvendig, skal FL henvise til spes.helsetjenesten og til andre tjenester i kommunen. FL har ansvar for oppf. av sykmeldte og SM-statistikk, deltagelse på NAVkurs, dialogmøter, mer omfattende legeerklæring for vurdering av videre NAVytelser. Økende omfang av helseattester og erklæringer til andre instanser (barnevern, skole-gym-sport, forsikring-KLP-SPK, HC-/TT-kort, helsekort gravide, førerkort, petroleums- sjømannsatt. HELFOsøknader, EU-skjema, toll, NOKLUS, MSIS, MMS, MR-sjekkliste). Kurs, spesialisering, mer møter

 • Fastlege 4 17.01.2019 16.03.52

  De som har jobbet en del år kan heller ikke flykte nå da de ikke har tid nok til å opparbeide pensjon i annen fastlønnet stilling.Noen som ikke har pensjonssparingsavtale kan få mindre pensjon enn sekretæren sin.

 • Arnulf Heimdal 17.01.2019 09.30.55

  Våre kloke unge kollegaer forstår selvfølgelig at en fremtid som fastlege med 56+ timers arbeidsuke + legevakt, uten pensjons-og sykelønnsrettigheter ikke er noe å satse på. I Gausdal kommune ble dette løst ved å opprettet 6 fastlønnsstillinger med 37,5 timers uke som erstatning for tre private allmennleger som ble pensjonister. I tillegg ble det ansatt mere hjelpepersonell. Dyrt for kommunen, men langt billigere enn å leie inn vikarbyrårer som nå er hverdagen og fremtiden for stadig flere kommuner. Så lenge Høie og HOD ikke forstår hva dette handler om vil vikarmarakedet og helprivate løsninger i sentrale strøk for de med penger ekspandere videre.

 • Fastlege 4 16.01.2019 18.42.18

  Legeforeningen har vært passiv i lang tid og ikke klart å oppnå noe som helst for fastlegene.Siste eksempel på dette er at pasienter nå får utskrift av journalen betalt av fastlegene selv som dugnad.Gratis arbeid for barnevernet fra før og NAV bestemmer nesten utredningen av pasientene.100% lønn ved sykdom ble rask videreført og fastlegene anklages fra alle kanter:NAV,pasienter,media.Jobber 70 timer i uken og blir rask utbrent.Takstsystemet er slik at man lett kan anklages for å ha gjort feil da bruk av alle takster kan bestrides.Hvordan kan dette fungere??

 • Fastlege 16.01.2019 14.03.22

  Primærhelseteam = sykepleieren skal ta over oppgavene til legene slik at legen skal kunne ha tid til alle de andre oppgavene legen egentlig ikke burde gjøre og som legene ikke har lært om på studiet. Hva med å lage primærhelseteam med deltagere som komplementerer hverandre og ikke har som oppgave å gjøre oppgaver de ikke er opplært til å gjøre. Dvs få inn fastpsykolog på legekontorene, få inn NAV ansatte som jobber opp mot en fastlege i stedet for vilkårlige rav pasienter på tvers av fastlegene. Sett sammen deltagere i teamet som kan gjøre den oppgaven de er gode på. Da kan fastlegen få tid til å bruke utdannelsen til å gjøre det som leger er best på. Legene er flink til å diagnostisere sykdom og behandle sykdom. En fastlege for alle, men ikke for alt.

 • Mett og god 16.01.2019 15.21.05

  Ja hele poenget med team er tverrfaglighet og at man bl.a. kan utveksle erfaringer og kontrollere hverandre. Uten at det går utover tillit eller faglig anseelse. Man slipper å jobbe alene og ta alle avgjørelser selv...

 • Fastlege 18.01.2019 08.37.55

  Og da er ikke sykepleieren den riktige, hvis poenget bare er å ta over oppgavene til legene. Sykepleierne er viktige, men la dem gjøre de oppgavene de er best på. Få heller inn andre yrkesgrupper til å ta over noen andre oppgaver som fastlegene har måttet ta over, men som egentlig ikke er fastlegens oppgave.

 • Mett og god 16.01.2019 11.12.45

  Ja, situasjonen virker fastlåst. Den faste løsningen er derimot enkel. Det som løser hele fastlegekrisen er opprettelse av faste offentlige primærhelseteam (for eksempel utvidelse av dagens faste kommunale legevaktordninger). Bestående av fastleger og faste sykepleiere på fast lønn og fast ansettelse. I tillegg til å spare faste refusjonskrav i milliardklassen vi vi da også ved en slik løsning slippe å høre mer på privatpraktiserende fastleger som har faglig fordypning i klaging og krisemaksimering samt journal prosa uskyld svada som sine faste spesialområder...

 • lege 16.01.2019 19.58.34

  Så fint at du har en så enkel løsning. Tror du burde se over til Sverige hvor de faktisk har primærhelseteam på deres Vårdcentraler med diabetessykepleiere, astma/KOLS sykepleiere og psykologer. Spør en svenske hvordan de synes dette fungerer. Hele systemet holder på å kollapse når en pasient ikke får bestille time en gang, istedet må de ringe for å få en akuttime på dagen og utredes videre derfra. Hver lege på vårdcentralen har ansvar for 2500-3000 pasienter mot norske fastleger som har gjennomsnittlig 1300 pasienter, hvordan passer dette regnestykket opp? Innfør gjerne primærhelseteam men ikke klag når systemet kollapser slik som i Sverige.

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!