Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

TREFFSIKKERHET? – Her bommer Christian Grimsgård, noe svaret fra Helse Sør-Øst tydelig dokumenterer. Det er oppsiktsvekkende at en konserntillitsvalgt ikke har bedre oversikt enn dette, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen om Grimsgaards blogg.

TREFFSIKKERHET? – Her bommer Christian Grimsgård, noe svaret fra Helse Sør-Øst tydelig dokumenterer. Det er oppsiktsvekkende at en konserntillitsvalgt ikke har bedre oversikt enn dette, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen om Grimsgaards blogg. Foto: Vidar Sandnes / Per Corneliusssen - Montasje: Lasse Moe

Steile fronter om driftskostnader ved OUS

Lege og tillitsvalgt Christian Grimsgaard kritiserer helseministeren og Helse Sør-Øst for å drive med villedende kommunikasjon om kostnadene ved driften av Oslo universitetssykehus (OUS).

I et blogginnlegg publisert på dagensmedisin.no, skriver Grimsgaard, foretakstillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst, at Helseminister Bent Høies (H) argumentasjon om at OUS er 20 prosent dyrere å drifte enn sammenlignbare sykehus, er bevisst eller ubevisst, villedende. Blant annet fordi sykehuset har flere oppgaver som ikke genererer DRG-poeng.

Grimsgaard mener det er klanderverdig av Helse Sør-Øst å fremsette denne påstanden og skriver:

«Dette vet naturligvis økonomene som jobber med fordeling mellom sykehusene og de bedriver derfor bevisst villeding etter min vurdering. Hvorvidt Høie villeder bevisst er vanskeligere å være sikker på; det er jo mulig at han faktisk tror på tallene helseregionen har presentert. Han er i så fall bare dårlig informert».

LES BLOGGEN: Helseministeren stiller gal diagnose og foreslår feil behandling
 

Uenig ledelse

Ikke overraskende er ledelsen i Helse Sør-Øst (HSØ) uenig i Grimsgaards påstand.

LES SVARET: Ingen feildiagnose
 

Hanne Gaaserød, økonomidirektør i Helse Sør-Øst, og Jan Frich, viseadministrerende direktør i HSØ, skriver i et tilsvar til bloggen at «Christian Grimsgaard har verken rett i hva som inkluderes i kostnadsgrunnlaget eller at det dreier seg om en sammenlikning av årsverk i sykehusene. Vi driver ikke med villeding omkring dette, men forholder oss til offisielle data innsamlet og publisert av Helsedirektoratet».

I debattinnlegget greier ledelsen ut om hvilke beregninger som ligger til grunn for påstanden som ble presentert i et styremøte, januar i år:

«Vi snakker her om driftskostnader per DRG-poeng slik SAMDATA måler det, og dette inkluderer mer enn årsverkene og lønnskostnadene. Kostnadene måles per DRG-poeng, altså kostnader til pasientbehandling delt på antall DRG-poeng. I kostnadsgrunnlaget som benyttes er blant annet forskning, nasjonale og regionale kompetansetjenester samt kostnader til andre øremerkede tilskudd holdt utenfor. Oslo universitetssykehus overtok rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet i 2018, slik at dette uansett ikke er inkludert i kostnadene per 2017», skriver Gaaserød og Frich.

Slik svarer HOD
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) svarer på vegne av Helseminister Bent Høie, følgende til Dagens Medisin:

– Her bommer Christian Grimsgård, noe svaret fra Helse Sør-Øst tydelig dokumenterer. Det er oppsiktsvekkende at en konserntillitsvalgt ikke har bedre oversikt enn dette, sier hun.

 

Kommentarer

 • Christian Grimsgaard 26.08.2019 12.48.04

  Spesifiser tittel:

  Statssekretæren påpeker at jeg bommer, og at det er oppsiktsvekkende at jeg ikke har bedre oversikt enn dette. Kanskje Erlandsen kunne stille til en debatt i dette viktige spørsmålet, så hun kunne bidra til å opplyse meg? Dagens Medisin kan vel invitere?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!