Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

DYRT, MEN FÅ: – Vi skjønner alle at disse behandlingene er dyre, men det er ikke veldig mange pasienter det er snakk om, sier lege Andreas Stensvold.

DYRT, MEN FÅ: – Vi skjønner alle at disse behandlingene er dyre, men det er ikke veldig mange pasienter det er snakk om, sier lege Andreas Stensvold. Foto: Anne Grete Storvik

Lege: Medisin-vedtak kan bety at 20 til 30 pasienter i året vil få dekket behandling

Onkolog Andreas Stensvold mener Helsetilsynets vedtak om immunterapi kan bety at det offentlige vil overta behandlingen for flere titalls pasienter i året fremover. Det mener legen at sykehusene har råd til.

Annons:

Helsetilsynet slo nylig fast at det vil være uforsvarlig av helseforetaket Vestre Viken å ikke fortsette behandling med immunterapi for en pasient som har hatt nytte av behandling vedkommende selv har betalt for hos en privat tilbyder. Vedtaket er «ikke er ment å ha betydning utover denne saken og disse konkrete omstendighetene», oppgir Helsetilsynet. Likevel mener flere fagpersoner Dagens Medisin har snakket med at saken vil kunne få følger for flere pasienters tilgang til medisiner.

Avdelingssjef Andreas Stensvold ved Kreftavdelingen ved Sykehuset Østfold har engasjert seg i debatten om nye legemidler, og jobbet med flere lignende saker.

– Jeg vil anslå at det er rundt 100 pasienter i året som kjøper seg behandling i det private med legemidler uten indikasjon. Av disse vil rundt 20 til 30 pasienter i året ha god effekt av behandlingen, det vil si respons på medisinene etter tre til seks måneder, sier Stensvold.

«Off label»-behandling, som saken gjelder, er behandling av en pasient med et legemiddel som ikke er godkjent for denne bruken i Norge.

– Det er vanskelig å si hvor lenge effekten vil vare, men for lungekreft og melanom har vi sett at immunterapi kan ha langvarig effekt. Pasientene kan leve i opptil 15 år lengre.

– Dyrt

Stensvold avga en såkalt «second opinion» i saken Helsetilsynet nå har behandlet, hvor han anbefalte videre behandling for pasienten. Han er fornøyd med vedtaket. 

– Jeg mener dette er en god avgjørelse.

Les mer: – En liten revolusjon

Onkologen tror Helsetilsynets vedtak kan bety at det offentlige vil overta behandlingen for pasientene med påvist effekt. Han mener sykehusene har råd til å betale for medisinene.

– Vi skjønner alle at disse behandlingene er dyre, men det er ikke veldig mange pasienter det er snakk om. Dette knekker ikke sykehusenes budsjetter.

Les mer: Fagdirektør tilfreds med avklaring om immunterapi

Stensvold viser til at flere helseforetak har innvilget off label-behandling med immunterapi tidligere.

– Dette har vi gjort for flere pasienter før, så avslag har vært unntaket. Det er bra at det slås fast at man skal bruke kunnskapen om dokumentert effekt i vurderingen av pasienten.

Mener pasientene fremstilles feil

– Det er ikke alle som har effekt av de nye behandlingsformene. Er det ikke betenkelig at de pasientene som har råd til det kan betale for behandling privat for å se om de har effekt av behandlingen, for så å få behandlingen dekket av den offentlige helsetjenesten?

– Mange pasienter går til private for å få tatt en MR-undersøkelse. Når pasienten har fått tatt en MR-undersøkelse, kan jeg ikke se bort fra den informasjonen den gir. Denne typen problemstilling har vi forholdt oss til i mange år allerede.

Les mer: Forventer flere pasientklage-saker

Stensvold mener at fremstillingen av pasientene som kjøper behandling privat, ikke treffer.

– Dette handler ikke om steinrike pasienter, men pasienter som har middels-, eller under normal inntekt. Det er utfordrende at det gis inntrykk av at de «betaler seg frem i køen». Dette er pasienter som velger å bruke pengene de har på behandling

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlege blir ny statssekretær

Helseministeren om IKT-kritikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!